Navigatie                     

Acces Național Electronic la Literatura Științifică pentru Susținerea Sistemului de Cercetare și Educație din România ANELIS PLUS 2020. Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020

Asociatia Universitatilor, Institutelor de Cercetare?Dezvoltare si Bibliotecilor Centrale Universitare din Romania - ANELIS PLUS, in calitate de beneficiar, a incheiat cu Ministerul Cercetarii si Inovarii, in calitate de Organism Intermediar, in numele si pentru Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Competitivitate (POC), contractul de finantare pentru proiectul cu codul SMIS 102839.

Obiectivul proiectului este cresterea capacitatii de CDI a Romaniei prin asigurarea accesului cercetatorilor la publicatii stiintifice si baze de date internationale. Aceasta va duce la cresterea gradului de implicare a mediului de cercetare romanesc in retele de cercetare internationale specializate, demers major pentru dezvoltarea viitoare a stiintei si tehnologiei.

 

Principale rezultate ale proiectului vor fi:

  • Dezvoltarea unui depozit national de documente stiintifice, prin achizitia de arhive de reviste si carti electronice stiintifice in format electronic, pentru a crea cadrul unei documentări exhaustive;
  • Asigurarea accesului comunitatii științifice din Romania la resurse electronice stiintifice (baze de date/platforme de reviste stiintificei in text integral si baze de date bibliografice si bibliometrice), in scopul sustinerii cercetarii, inovarii si stimularii productiei stiintifice la nivel national.

Pentru detalii accesati http://anelisplus2020.anelisplus.ro/

 

 

 

Resursele Bibliotecii Universitare [link]

Biblioteca Universitară „Ioan Popișteanu”, structură organizatorică și operațională a Universității „Ovidius” din Constanța, integrată sistemului național de învățământ superior, participă la procesul de instruire, educație și formare, precum și la activitatea de cercetare științifică și culturală a universității

 

http://biblioteca.univ-ovidius.ro/1.png

http://biblioteca.univ-ovidius.ro/2.png

http://biblioteca.univ-ovidius.ro/3.png