Navigatie                     

Prezentarea Universității „Ovidius” din Constanța

 

Universitatea Ovidius - O localizare unică

     Universitatea Ovidius este cea mai mare universitate europeană la țărmul Mării Negre.  Situată în Constanța, orașul cel mai mare din Dobrogea și din întreg Sud-Estul României, universitatea se află într-o regiune în plin avânt economic, ce reprezintă o punte culturală între Occident și Orient, o poartă estică a Uniunii Europene.  

 

România – Țară a Uniunii Europene

     În 1989, românii au răsturnat regimul comunist și au pornit pe un nou drum, al democrației și al respectării drepturilor omului, drum ce a condus la intrarea țării în alianța Nord-Atlantică în martie 2004 și în Uniunea Europeană în ianuarie 2007. 

     Limba română face parte din familia limbilor romanice, ce își au rădăcinile în latina vulgară, fiind înrudită cu italiana, franceza, spaniola.  Românii se mândresc cu originea lor latină și sunt foarte comunicativi, circa un sfert din populație înțelegând sau/și vorbind limba engleză.  Alte limbi bine cunoscute sunt, cum este și firesc, franceza, italiana și spaniola.

 

Dobrogea - O punte între Occident şi Orient

     Dobrogea, o regiune aflată în sud-estul României, scăldată de Dunăre și de Marea Neagră, a reprezentat, de-a lungul istoriei, o punte între Est și Vest, între Nord și Sud.  Nu doar poziționarea geografică îi conferă acestei regiuni originalitate, ci mai ales multitudinea de culturi și de identități plurale care o definesc. Prin diversitatea sa etnică și religioasă, prin respectarea tradițiilor și prin înțelegerea dintre oameni, Dobrogea contemporană este și o punte culturală între civilizații.

     Ceea ce face ca acest spațiu să cucerească inimile celor ce îl vizitează sunt atracțiile turistice, Delta Dunării și stațiunile estivale de pe litoralul Mării Negre.  Dobrogea găzduiește un paradis natural, Delta Dunării, a doua ca mărime și cea mai bine conservată dintre deltele europene. Intrată în patrimoniul mondial UNESCO în 1991, Delta Dunării este o rezervație a biosferei.

     În prezent, Dobrogea este o regiune economică puternica. Aici se află cel mai mare parc eolian din Europa Centrală și de Est, cu sute de turbine de ultimă generație.  Cu solul său fertil, scăldat de un soare cald, Dobrogea este și un grânar pentru întreaga țară.

 

Constanța – O metropolă în continuă ascensiune

     Universitatea Ovidius este un reper definitoriu al municipiului Constanța, o metropolă antică care își începe istoria în urmă cupeste 2.500 de ani. Fondat de coloniștii greci din Milet în secolul al VI-lea î.Hr., Tomis a fost cucerit de romani în anul 71 î.Hr. și redenumit Constantiana de către împăratul roman Constantin cel Mare, în onoarea surorii sale. Numele a fost prescurtat la Constanța în timpul epocii otomane.

      În timpul secolului al XIII-lea, în special negustorii genovezi au dominat Marea Neagră și astfel Constanța a înflorit, pentru ca apoi să decadă, două secole mai târziu, sub dominația turcă.  Orașul a început să renască în secolul al XIX-lea, odată cu dezvoltarea portului și construcția podului peste Dunăre. Regele Carol I a avut un rol însemnat în dezvoltarea orașului ca principal nod comercial și stațiune balneară.

     Constanța s-a dezvoltat continuu în ultimii ani devenind cel mai mare oraș din regiune. Portul Constanța este cel mai mare port European la Marea Neagră și unul dintre cele mai mari de pe continent.  Orașul este legat de capitală și restul țării printr-o autostradă modernă, de Europa, prin canalul Dunăre-Marea Neagră și de întreaga lume printr-un aeroport internațional.

 

Constanța – Spațiu al comunicării și înțelegerii

     Constanța este un important centru economic dar și cultural, unic prin comorile sale arheologice și atmosfera din centrul vechi al orașului.  Deschiderea către toate zările face din Constanța unul dintre cele mai cosmopolite orașe ale țării. Mozaic etnic și confesional, spațiu al comunicării și înțelegerii, municipiul de la malul marii este un oraș care atrage tinerii. Vara este o destinație preferată pentru vacanțe, iar în restul anului o metropolă a studenților. Spațiile destinate sportului, evenimentelor culturale și distracției fac din Constanța un oraș vibrant, un oraș al tinerilor.

       

 

Universitatea Ovidius – Tradiție și modernitate

     Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat.  Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

     Universitatea poartă numele poetului roman Publius Ovidius Naso, care a trăit ultima parte a vieții la Tomis, colonia grecească premergătoare orașului Constanța. Patronul spiritual al universității a lăsat o moștenire culturală întregii umanități, transmițând generațiilor ce vin, prin miturile antice din Metamorfoze, un mesaj despre pasiune și dăruire, despre puterea dragostei, despre creație, evoluție și transformare.

 

Universitatea Ovidius – Poartă spre Europa

Misiune

    

 

     Universitatea Ovidius are misiunea să creeze, să mențină și să distribuie cunoștințe către societate prin educație, cercetare științifică și creație artistică la standarde Europene.  Universitatea se află în serviciul comunității dar are impact în întreaga zonă a Mării Negre, în Europa și dincolo de aceasta.

Viziune

     În cadrul Uniunii Europene, Universitatea Ovidius este cea mai mare universitate la Marea Neagră.  Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai.

     Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate.  Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume.

     Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare.  Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

     Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură.  Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Valorile care ne definesc

     Inițialele ce formează acronimul Universității Ovidius din Constanța, UOC, au o semnificație aparte pentru universitarii constănțeni: 

Unitate – Onoare – Competență. 

     Varietatea domeniilor de studiu reprezintă un punct forte la Ovidius. Universitarii de la malul mării înțeleg însă că numai o unitate ce respectă  diversitatea poate fi cheia succesului.

     Drumul universității nu a fost întotdeauna lin.  Universitatea a găsit însă resurse interne de a depăși momentele mai delicate, promovând oameni de onoare, formându-și structuri și mecanisme de echilibrare și control.  Prin oamenii ei de excepție, Universitatea Ovidius a știut să pună punct și să o ia de la capăt, pe un drum al onoarei, al liniștii și stabilității La Ovidius, prestigiul se câștigă prin muncă, prin respect pentru lege și echitate.  Universitatea a decis mereu ca drumul ei este unul al onestității.

     Universitatea Ovidius prețuiește și recompensează competențaCreativitatea și spiritul de inițiativăsunt adevăratul motor al progresului; împreună, conduc spre excelență și prestigiu academic. Problemele cu care ne confruntăm pot fi soluționate nu prin pasivitate, scepticism și blazare ci prin implicarea activă a unor oameni dornici de autodepășire, profesioniști ambițioși, dinamici și perseverenți. 

Învățământ de calitate, centrat pe student

     La Universitatea Ovidius studiază peste 15.000 de studenți, îndrumați de 650 de cadre didactice și de cercetare, sprijinite de peste 300 de angajați din administrație și servicii. 

     Universitatea este pluridisciplinarăasigurând pregătirea studenților prin programe ce acoperă toate ciclurile de studii, de la licență, la masterat și doctorat, cărora li se adaugă diverse cursuri de pregătire pedagogică, cursuri de perfecționare pentru gradele didactice, rezidențiat etc.  Domeniile de studiu acoperă o paletă foarte largă, de la științe medicale la inginerie, de la științe umaniste la științe exacte, de la științe ale naturii la științe economice și juridice, de la arte la teologie. Universitatea are în prezent 86 programe de studii universitare de licență în 44 de domenii, 76 programe de masterat și 4 școli doctorale în 8 domenii de studiu . 

     După ce a implementat Procesul de la Bologna, începând cu anul universitar 2005-2006, universitatea Ovidius a devenit parte a Spațiului European al Învățământului Superior, oferind diplome recunoscute atât în Uniunea Europeană cât și în afara acesteia.  Mai mult decât atât, suplimentele diplomelor sunt bilingve, fiind redactate atât în limba română, cât și în limba engleză.

     Universitatea Ovidius este acreditata național și internaționalÎn 2016 universitatea a parcurs etapele acreditării instituționale și a obținut certificarea ARACIS cu grad de încredere.  În urma evaluării efectuate de către ministerul educației în 2011 Universitatea Ovidius a fost clasată în categoria instituțiilor de educație și cercetare științifică.  În anul următor, universitatea a parcurs etapele evaluării și a obținut certificarea EN ISO 9001:2008, realizat de TÜV Austria.  Evaluarea efectuată de experți ai Asociației Universităților Europene (EUA) în 2013 a reconfirmat standardele ridicate de calitate ale activităților desfășurate în universitate și a formulat recomandări care au permis conducerii actuale dezvoltarea și mai puternică a programelor de studii.

     În ciuda unor provocări majore din ultimii ani, cauzate de criza economică internațională, simțită acut și în România, scăderea demografică, gradul de promovabilitate mai scăzut la examenul de bacalaureat, competiția din ce în ce mai acerbă cu instituții de învățământ superior din țară și străinătate, finanțarea insuficientă de la bugetul de stat, ridicarea standardelor de calitate ale ARACIS, schimbarea profundă în ceea ce privește finanțarea studiilor doctorale și abilitarea conducătorilor de doctorat, Universitatea Ovidius a reușit să se mențină pe o linie de stabilitate și chiar de creștere

     Aflată într-un proces de analiză și regândire a programelor de studii și a tehnicilor de predare, Universitatea Ovidius pune în centrul preocupărilor sale studenții.  Universitatea analizează noi soluții pentru ca studenții să dobândească atât competențe de specialitate cât și competențe transversale, care să le permită să intre cu șanse mari într-o piață globalizată și 

foarte competitivă a forței de muncă. 

    Universitatea are și menirea de a forma caractere.  Conștientă că valorile etice și morale sunt baza unei construcții solide fie că este clădită o instituție fie o personalitate umană, universitatea promovează integritatea cadrelor didactice și a studenților, promovând practici și criterii corecte de evaluare și promovare.  Mai mult, absolvenții noștri sunt pregătiți ca cetățeni, în spiritul libertății de gândire și exprimare, al respectului și apărării drepturilor omului, al responsabilității și spiritului civic.

     Universitatea a demonstrat de-a lungul timpului capacitatea de a dezvolta în studenți abilitățile necesare viitorilor lideri.  Cursurile și lucrările practice pun studenților teme de actualitate care să îi determine să gândească soluții pentru o lume diversă și dinamică.  Activitățile practice le permit studenților să își afirme creativitatea și spiritul de inițiativă, perseverența și spiritul antreprenorial.

Cercetare științifică de excelență

     Universitatea Ovidius are ca al doilea pilon principal al misiunii sale activitatea de cercetare științifică – dezvoltare tehnologică – inovare (C-D-I).  Acest fapt este demonstrat de clasarea în mod constant pe un loc onorant în categoria universităților de educație și cercetare.  În clasamentele SCIMAGO Institutions Rankings – SIR, puține dintre universitățile din România sunt vizibile între primele 3000 de instituții de cercetare din lume.  Universitatea Ovidius figurează în mod constant printre primele 15 universități din România, primele 150 din Europa de Est și primele 2500 din lume. 

     Cadrele didactice și de cercetare ale Universității Ovidius au publicat în ultimii cinci ani circa 750 de articole indexate în Web of Science, care au acumulat deja aproape 1000 de citări.  Dintre acestea aproximativ 85% sunt în domeniul larg al științei și tehnologiei, aproape 14,7% în domeniul științelor sociale și 0,3% în domeniul științelor umaniste și al artei.  O analiză pe domenii reliefează forța unor colective de cercetare din domeniul științelor naturii și mediului, științelor exacte și ale materialelor, științelor medicale, matematicii și științelor inginerești.  Publicațiile cu un mare impact sunt în domeniul științelor medicale, al științelor naturii și al științelor exacte.

 

     Pentru a își menține statutul câștigat Universitatea Ovidius pune accent pe dezvoltarea școlii doctorale, pentru impulsionarea activităților de C-D-I și creație artistică.  În condițiile unei competiții intense pentru fondurile de cercetare, universitatea încurajează performanța și stimulează formarea masei critice atât în ceea ce privește resursa umană cât și infrastructura de cercetare. 

     Parteneriatele nationale si internationale asigura complementaritatea expertizei și a dotărilor si sanse mai mari de a accesa sursele de finantare. Cercetătorii Universității Ovidius folosesc în comun cunoștințele și aparatura cu partenerii lor naționali și internaționali, ceea ce le permite menținerea la nivelul de excelență pe plan mondial.  Exemple de proiecte de colaborare recente sunt cu colective din Norvegia, Elveția, Germania, Statele Unite ale Americii, etc.  Poziția noastră geografică în apropiere de Dunăre, de Delta Dunării și litoralul Mării Negre deschide oportunități largi pentru cercetări asupra zonelor mlăștinoase, mediului costier și marin.

     În 2014, Universitatea Ovidius a primit Trofeul Creativității din partea Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultura Constanța, ca urmare a activității de cercetare vizibilă în sfera industrială, concretizată prin cel mai mare număr de brevete depuse la Oficiul de Stat pentru Invenții și Marci. 

     Universitatea Ovidius apreciază efortul depus în activități C-D-I sau de creație artistică de colectivele sale și îi răsplătește în fiecare an pe cei mai buni cercetători.  Premiile pentru cel mai bun cercetător sunt completate de cele pentru colectivele editoriale ale revistelor științifice ale universității.

O experiență unică pentru studenți

 Studii recente demonstrează că Universitatea Ovidius este prima opțiune pentru 80% dintre studenții noștri români.  Universitatea aspiră să reprezinte alegerea preferată pentru studenții din întregul areal al Mării Negre.  Pentru aceasta gradul de satisfacție al studenților și absolvenților trebuie să crească în continuare.

     O experiență unică din punct de vedere educațional presupune o mai mare diversitate și flexibilitate a programelor de studii oferite, o calitate a serviciilor educaționale complementare și a consilierii educaționale și profesionale, a ofertei de burse de studii interne și internaționale și a pachetelor de incluziune socială. 

     Universitatea Ovidius are un Centru de Consiliere Educațională și Profesională care poate îndruma studenții atât pe parcursul traiectului lor universitar cât și după absolvire.  Studenții capabili de performanță de excepție sunt consiliați în cadrul Centrului de Excelență pentru Studenți, participând la competiții științifice studențești dar și la cercuri științifice, seminarii, manifestări științifice naționale și internaționale dedicate studenților.  Universitatea Ovidius organizează cursuri atât pentru absolvenții de studii universitare cât și pentru persoanele cu studii medii, școală profesională etc. 

     Universitatea Ovidius  este o instituție publică și beneficiază de subvenție de la guvern, ceea ce permite unui număr de aproximativ 6800 de tineri să studieze în regim fără taxă. Mai mult universitatea oferă peste 1200 burse de merit și peste 400 burse sociale. În plus studenții pot beneficia de stagii de un semestru la universități  partenere din Europa prin burse ERASMUS+.

     Studenții universității desfășoară practica la agenții economici cei mai reprezentativi din regiune. Pentru studenții mediciniști practica se desfășoară în principalele spitale regionale, studenții de la profilurile economice și tehnice se bucură de oportunitățile oferite de marii agenți economici din zonă, iar cei interesați de o carieră în  administrația publică fac practica pe lângă autoritățile locale.

     Universitatea pune la dispoziția studenților 1327 de locuri în 4 cămine tip garsonieră, cu baie proprie, internet și cablu TV.

     Studenții beneficiază de acces la bază sportivă a universității.  Aceasta cuprinde o sală de gimnastică, terenuri tenis, terenuri de minifotbal (suprafață sintetică, gazon, instalație nocturnă), teren de baschet (suprafață sintetică), ambarcațiuni specifice sporturilor nautice, teren de handbal și footsal (suprafață sintetică), teren de volei (suprafață sintetică). Pe timpul iernii pot fi acoperite cu o suprafață presurizată (balon).  De asemenea, studenții au acces la sala de exerciții fizice, dotată cu aparatură performantă, și la sala de atletism, cu 5 culoare de 73 m lungime.

    Universitatea Ovidius se bucură se un avantaj major oferit de poziționarea geografică de excepție. Constanța este o metropolă ce îmbină tradiția și modernismul, cultura și sportul, turismul și afacerile.  Oraș al tinerilor, Constanța oferă numeroase modalități de petrecere a timpului liber, de la spectacole de muzică clasică, de operă sau balet, la concerte pe ritmuri contemporane, de la teatru la film, de la evenimente sportive, la întreceri cu bărci de mare viteză.  Tinerii se bucură de momente petrecute în parcurile de distracții acvatice dar și în cluburi sau de experiențe gastronomice foarte diverse în restaurante cu specific etnic.

     Universitatea Ovidius sprijină asociațiile studențești în organizarea de evenimente culturale și sportive pentru tineri.  Momentele solemne prilejuite de ceremoniile de finalizare a studiilor reunesc în cadrul universității profesori, absolvenți, dar și familiile și prietenii acestora.

 

Universitatea Europeană a Mării Negre

     Universitatea Ovidius pregătește nu doar studenți români, ci și studenți străini, care văd în această instituție de învățământ superior o punte de lansare, o poartă către spațiul european.  Cu peste 15000 de studenți și peste 1100 de studenți internaționali, Ovidius se impune cacea mai mare universitate la Marea Neagră din Uniunea Europeană. 

      Grupul de experți internaționali ai International Association of Universities (IAU) care au analizat în 2014 perspectivele de internaționalizare ale Universității Ovidius au constatat că punctul forte al universității constă în calitatea procesului de învățământ, demonstrată prin gradul de satisfacție al celor peste 1.100 de studenți internaționali.  Ei prețuiesc atât calitatea învățământului, cât și accesul larg la activități practice.  Studenții de la Medicină, de exemplu, care reprezintă circa 80% din numărul studenților internaționali, apreciază foarte mult contactul direct cu pacienții din spitale.

     Universitatea Ovidius se mândrește cu programul de studiu pregătitor în limba română pentru studenți străini, al doilea cel mai mare program de acest tip în universitățile românești. An după an, mai mult de o sută de studenți trec prin aceste cursuri de pregătire de la universitatea noastră datorită calității predării, experienței internaționale diverse, activităților extracurriculare și satisfacției generale ridicate a studenților.

     Universitatea Ovidius a încurajat în mod constant mobilitățile personalului academic și ale studenților. Raportul dintre studenții ce vin și cei ce pleacă în mobilități Erasmus este de aproximativ 60%, mult mai mare decât media națională, de aproximativ 35%. 

     Dincolo de legăturile stabilite în cadrul programului Erasmus, universitatea a dezvoltat legături cu peste 100 de instituții partenere din întreaga lume. Am stabilit legături de parteneriat cu instituții de prestigiu din S.U.A. și, prin colaborare cu Comisia Fulbright am instituit Centrul American Corner.  Avem relații strânse cu British Council, cu Agenția Universitara a Francofoniei, cu Institutul Goethe, cu Institutul Cervantes, găzduim Clasa Confucius și suntem pe punctul de a înființa un centru de studii în colaborare cu consulatul republicii Turcia. De asemenea, suntem implicați în parteneriate cu universități din America de Sud, în special în domeniul științelor naturii și mediului.

     Universitatea s-a angajat în cooperarea regională și internațională prin intermediul asociațiilor internaționale de învățământ superior.  UOC este membru fondator al Rețelei Universităților Mării Negre (BSUN) și îi găzduiește secretariatul general.  Universitatea este membră a diverselor asociații internaționale, cum ar fi EUA și EURASHE, prin care asigură consultanță pentru propria dezvoltare, dar și implicarea în progresul învățământului superior la nivel global.

     Universitatea se bucură de o poziție geografică unică, fiind situată într-o metropolă multiculturală, ce găzduiește o mare diversitate de grupuri etnice și religioase. De exemplu, existența unei comunități mari de turci și tătari, cu moschei, precum și cu restaurante etnice a transformat Constanța într-un loc atractiv pentru studenții musulmani.  Proximitatea geografică față de Bulgaria și Grecia încurajează potențialii studenți din aceste țări să aleagă Universitatea Ovidius. Tradițiile comune și gastronomia similară îi fac să se simtă ca acasă în Constanța. Prezența unei mari comunități de aromâni în regiune atrage studenți de origine similară din Grecia, Albania și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

    Constanța este un oraș cu o rată mică a infracționalității. Standardele înalte de siguranță impuse în cadrul universității și atmosfera de ospitalitate le oferă studenților noștri un sentiment de securitate. Prezența numeroaselor oficii consulare generale și onorifice în Constanța, precum și implicarea puternică a asociațiilor internaționale studențești asigură studenților noștri internaționali garanția securității și încrederii.

Dezvoltare instituțională

     Dezvoltarea instituțională în cadrul Universității „Ovidius” din Constanța presupune creșterea dimensiunilor universității, a numărului de studenți și cadre didactice, a veniturilor, creșterea atractivității acesteia pe plan internațional, creșterea performanței în predare - învățare, în cercetarea științifică, dezvoltarea infrastructurii.

     Ne propunem inițierea de noi programe de studii  în limbi străine pentru toate ciclurile de educație universitară și promovarea programelor de cooperare finalizate cu o diplomă dublă sau cotutelă, ceea ce duce la menținerea universității într-o poziție dominantă în rețeaua universităților din România, Europa Centrală și de Sud-Est. Consolidarea sistemului educațional și promovarea unui puternic parteneriat profesor - student, asigurarea dezvoltării durabile a universității din fondurile guvernamentale și din surse extrabugetare, extinderea ofertelor universității, promovarea unor politici de cercetare științifică performante, în măsură să producă dezvoltare, inovare și creștere economică sunt proiecte în derulare pe linia dezvoltării instituționale.

     Strategia de dezvoltare instituțională are la bază accesarea surselor de finanțare interne și internaționale, prin implementarea de proiecte care vizează atât dezvoltarea bazei materiale, cât și excelența în procesul educațional și de cercetare.

     

 

     În prezent, Universitatea „Ovidius” din Constanța are în derulare 17 proiecte. Din februarie 2014, UOC este beneficiara unui mare proiect finanțat cu 21,5 milioane lei din fonduri europene, pentru înființarea Centrului de cercetare-dezvoltare pentru studiul morfologic și genetic în patologia malignă. Alte proiecte importante: „Impuls” – „Student azi! Profesionist maine!”, ce vizează îmbunătățirea procesului de inserție pe piața muncii a studenților din domeniile tehnic/economic/medical veterinar;  „Proiectează-ți cariera!” este un proiect care se adresează studenților aflați în etapa de tranziție de la școală la viața activă și care doresc să beneficieze de expertiza specialiștilor în domeniul științe inginerești prin stagii de practică;  „CERO - profil de carieră: cercetător român” își propune atragerea cercetătorilor post - doctorali cu potențial ridicat de atingere a excelenței științifice, în sfera urologiei și a specialităților înrudite; „Performanța sustenabilă în cercetarea doctorală și post doctorală – PERFORM” – ce vizează dezvoltarea capitalului uman cu înaltă calificare la nivel doctoral și postdoctoral prin asigurarea susținerii financiare și de formare a abilitaților și competențelor necesare pe o piață modernă a muncii în care știința și tehnologia au o contribuție sporită la dezvoltarea societății.

     Universitatea nu este doar un beneficiar al poziției geografice, al mediului economic, socio-cultural, al condițiilor de diversitate etnică și religioasă.  La rândul ei, universitatea oferă cunoaștere, inspiră și emoționează, îndeplinindu-și astfel menirea de a dărui înapoi către comunitate.

     Dacă farul, ce definește Constanța ca un oraș-port, îi ghidează pe cei ce străbat Marea Neagră, universitatea luminează pentru generații de studenți drumul cunoașterii.

Baza materială

     Baza materială pusă la dispoziția studenților, masteranzilor și doctoranzilor este performantă, universitatea având spații de învățământ moderne, utilate cu aparatura necesară desfășurării procesului didactic.  Suprafața utilă, destinată efectiv activităților didactice (săli de curs, săli de seminar, laboratoare și săli lectură) fiind de peste 24000 mp. 

     În B-dul Mamaia nr. 124, este situată cea mai veche clădire din patrimoniu, construită în 1936, ce găzduiește Rectoratul universității, Aula Magna și sala Consiliului de Administrație.  Clădirea dispune de o suprafață utilă de peste 4400 mp, ce includ săli de curs și de lucrări practice ale facultăților de matematică și informatică, științe aplicate, inginerie, arte, etc.  Clădirea este în curs de extindere prin mansardare, cu spații pentru arte și farmacie.  În apropierea clădirii principale, pe Str. Unirii nr. 27, își desfășoară activitatea inginerii constructori, iar pe Str. Ion Vodă nr. 58 psihologii și economiștii. 

 

     În campusul nou din Al. Universității nr. 1 sunt situate mai multe clădiri. Corpul A, finalizat în 1998, cu o suprafață utilă de peste 3000 mp, găzduiește sala Senatului și activități ale studenților filologi, economiști, juriști, istorici, teologi, etc.  Corpul B, construit în 2008, cu o suprafață utilă de peste 4400 mp, este destinat medicilor, biologilor și farmaciștilor.  Spațiile pentru medicii dentiști sunt în principal în sediul din Str. Ilarie Voronca nr. 7, într-o clădire renovată în 2002, cu o suprafață de circa 900 mp.

     Baza nautică este amplasată pe malul lacului Mamaia, adiacent bazei sportive cu multiple terenuri de sport (volei, baschet, handbal, tenis, pista de atletism, sala de forță și sală de gimnastică).  Cele trei clădiri ale sportivilor, aflate la adresa B-dul Alexandru Lăpușneanu nr. 143, au fost construite în 2008, totalizând o suprafață utilă de peste 3400 mp. 

    Proiectele de investiții ale universității pentru viitorul apropiat au în vedere construirea pe malul lacului Mamaia a unor noi spații de învățământ pentru facultățile de farmacie și medicină dentară, o sală de sport polivalentă cu un corp administrativ și spații de învățământ teologic.

     Biblioteca Universitară are sediul în B-dul Mamaia 126, într-o clădire reabilitată în 2004, ce găzduiește un bogat fond de publicații, ajungând în prezent la aproape 600.000 de volume: cărți, publicații periodice și seriale, lucrări de referință, monografii, manuscrise, documente audio-vizuale, discuri, CD-Rom-uri, hărți. Valoarea colecțiilor sale este sporită de volumele în ediții princeps, carte românească veche și cu autograf, manuscrise și alte unități bibliofile. „Carte românească de învățătură (Cazania lui Varlaam)”, datată 1643, „Noul testament de la Bălgrad” – tipărită în anul 1648, „Octoihul”, de la 1776, sau „Triptic bisericesc” – 1633 se numără printre cele mai valoroase volume din colecția specială a Bibliotecii UOC. Biblioteca trece printr-un intens proces de modernizare, prin instalarea unui sistem integrat de bibliotecă ALEPH, care asigură cititorilor acces la informațiile cuprinse în baze de date electronice. 

 

     Biblioteca Virtuală, situată într-o clădire adiacentă, construită în 2008, oferă utilizatorilor accesul la un pachet de aplicații format din Alice for Windows, Softlink-Liberty3 – sisteme informatice pentru bibliotecă, cu acces liber la diverse baze de date bibliografice.  Mai mult, prin intermediul proiectului ANELIS+, de la calculatoarele aflate în Biblioteca Virtuală este asigurat accesul la Bazele de Date Internaționale Web of Science și Scopus și la furnizorii de informații științifice cu text integral Science Direct, SpringerLink, Oxford, Wiley, etc. 

Ovidius University Press, este editura universității, inclusă în Catalogul editorilor și distribuitorilor de carte din România și membră a Asociației Editorilor din România. Printre revistele și buletine științifice acreditate la Universitatea „Ovidius” din Constanța se remarcă Analele Științifice ale Universității „Ovidius” din Constanța - seria Matematică, care este indexată în Web of Science. Analele UOC sunt publicate în seriile: filologie, matematică - informatică, drept, teologie, chimie, biologie, geografie, istorie, educație fizică și sport, medicină generală, medicină dentară și farmacie, științe economice. Alte publicații ce apar sub egida universității sunt: Ars Medica Tomitana, Ars Aequi; Historical Yearbook; Revista Dionysiana; Revista Română de Studii Eurasiatice; Romanian Journal of Business Simulation.

     Universitatea pune la dispoziția studenților patru cămine ce totalizează peste 1300 de locuri.  Două dintre acestea sunt situate pe malul mării, în zona Faleză Nord, la limita sudică a stațiunii Mamaia, unul fiind construit în 1998 iar celălalt în 2008.  În imediata apropiere a acestora se află Casa de Oaspeți a universității, destinată cadrelor didactice ce colaborează cu universitatea sau sunt aflate în vizită la UOC.  Celelalte două cămine studențești sunt situate în cadrul campusului din Bd. Mamaia 124.  Clădirile au fost construite în 1960 și 1961 și renovate în perioada 2006-2008.  Toate camerele sunt de tip garsonieră, cu baie proprie, internet și cablu TV.

Statistici UOC

     Universitatea Ovidius are circa 15100 de studenți dintre care aproape 11900 la studii de licență, peste 2200 la masterat si aproape 700 la rezidențiat și peste 300 la doctorat.  Acestora li se alătură, în cadrul unor programe speciale, circa 100 de cursanți străini ce studiază Limba Română în cadrul anului pregătitor și peste 2700 de cursanți ai Departamentului de Pregătire și Perfecționare a Personalului Didactic. 

     Ponderea studenților în regim cu taxă este de circa 59% la programele de licență, 44% la masterat, 17% la rezidențiat și 75% la doctorat.

     

Universitatea Ovidius are peste 1100 studenți străini, dintre care circa 28% din state ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European.  Studenții noștri provin din întreaga lume, din Statele Unite ale Americii și Canada până în China. Regiunile de proveniență sunt Europa, cu circa 49% dintre studenți, Orientul mijlociu, cu 40%, Orientul îndepărtat și Africa, cu câte 5%.  Țările de origine cele mai importante sunt Israel, Grecia, Turcia și Republica Moldova. 

     Universitatea Ovidius are buget propriu de venituri și cheltuieli, constituit din alocațiile primite de la Ministerul Educației și Cercetării Științifice și din resurse proprii.  Bugetul de venituri și cheltuieli este elaborat de Consiliul de Administrație și aprobat de Senat.

     Veniturile totale ale universității în 2014 au fost de 93.221.016 lei (circa 21 milioane de euro), din care circa 35% au provenit de la MECS, prin finanțarea instituțională corespunzătoare studenților fără taxă.  Aproximativ 48% din venituri provin din taxele de școlarizare, taxele de înmatriculare, admitere, venituri din cursuri post-universitare, etc.  Veniturile din fonduri nerambursabile au reprezentat circa 4%, iar cele din cercetare 2% din totalul veniturilor.  Pentru cămine și cantine alocația de la buget și veniturile proprii au însumat 8% respectiv 2% din venituri. 

     

 

 

 

    Cheltuielile totale în 2014 au însumat 90.240.154 lei, ceea ce a condus la un excedent de aproape 3 milioane lei.  Din totalul cheltuielilor, ponderea cea mai mare, 69%, revine salariilor, cheltuielile materiale reprezentând circa 17% iar plățile aferente investițiilor aproximativ 4%.