Navigatie                     

Componența Comisiilor permanente ale Senatului Universității „Ovidius“ din Constanța

I.Componența Comisiei permanente a Senatului pentru învățământ și formare continuă

Președinte:      Prof. univ. dr. Popovici Ionela – Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie

Membri:           Conf. univ. dr. Mireșan Horațiu – Facultatea de Farmacie

Conf. univ. dr. Sava Daciana - Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole

Prof. univ. dr.habil Elena Condrea – Facultatea de Stiinte Economice 

ect. univ. dr. Ivănescu Mihaela - Facultatea de Istorie și Științe Politice

Conf. univ. dr. Buzatu Alina – Facultatea de Litere

Lect.univ.dr. Calin Marina Floricica – Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Prof.univ.dr. Vitcu Daniela – Facultatea de Arte

Student, Antulatos Eleny – Facultatea de Medicină Dentară

Student, Culea Bianca – Facultatea de Litere

Student, Ion Gabriel Florinel – Facultatea de Teologie

 

II.Componența Comisiei permanente a Senatului pentru cercetare științifică și informatizare

Președinte:      Prof.univ.dr.habil. Crăciun Marius Eduard – Facultatea de Inginerie Mecanică, Industriala si Maritima

Membri:           Conf.univ.dr.Skolka Marius - Facultatea de Științe ale Naturii și Științe  Agricole

Conf.univ.dr. Dumitru Irina Magdalena – Facultatea de Medicină

Ș.l.dr.ing. Vintilă Dragoș Florian – Facultatea de Construcții

Conf.univ.dr. Matei Raluca - Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Prof.univ.dr. Hornoiu Diana – Facultatea de Litere

Prof.univ.dr. Mirea Marioara – Facultatea de Științe Economice

Student, Vasile Antonio Gabriel – Facultatea de Matematică și Informatică

 

III.Componența Comisiei permanente a Senatului pentru relații internaționale și imagine instituțională

Președinte:    Prof.univ.dr.habil.Tuță Liliana Ana – Facultatea de Medicină

   Membri:        Prof.univ.dr. Mihai Gabriel Marcel  –  Facultatea de Drept și Științe Administrative

Prof.univ.dr.habil. Vlad Monica – Facultatea de Litere

Ș.l.dr. Pușcașu Cristina Gabriela – Facultatea de Medicină Dentară

Prof.univ.dr.habil.Tofan Lucica - Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole

Prof.univ.dr. Lazar Cristina – Facultatea de Științe Economice

Lect.univ.dr. Cazan Florin – Facultatea de Educație Fizică și Sport

Lect.univ.dr. Dura Ioan – Facultatea de Teologie

Lect.univ.dr. Bobe Alexandru – Facultatea de Matematică și Informatică

Lect.univ.dr.ing. Radoiu Viorel Bogdan – Facultatea de Inginerie Mecanică, Industriala si Maritima

Student, Bugescu Andreea – Facultatea de Medicină

 

IV.Componența Comisiei permanente a Senatului pentru relația cu studenții și absolvenții

Președinte:    Lect. univ. dr. Grigore Gabriel Cornel – Facultatea de Drept și Științe Administrative

Membri:         Prof.univ.dr.Enache Rodica – Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Prof. univ. dr. ing. Simionescu Violeta – Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole

Lect. univ. dr. Badea Maria Gabriela – Facultatea de Matematică și Informatică

Lect. univ. dr. Spanache Florin - Facultatea de Teologie

Prof.univ.dr. Botescu Ion – Facultatea de Științe Econimice

Student, Stanciu Ioana Eliza – Facultatea de Farmacie

Student, Cînepă Irina Maria – Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie

Student, Buzescu Stefan Iulian – Facultatea de Drept și Științe Administrative

 

V.Componența Comisiei permanente a Senatului pentru dezvoltare instituțională, asigurarea calității și relația cu mediul economic și comunitatea locală

Presedinte:    Conf. univ. dr. Gheorghe Emma – Facultatea de Medicină

Membri:         Prof.univ.dr. Larion Alin Cornel – Facultatea de Educație Fizică și Sport

Prof. univ. dr. habil. Ardelean Ioan – Facultatea de Arte

Ș. l. dr. ing. Filip Cosmin – Facultatea de Construcții

Prof.univ.dr. Pepi Mitica – Facultatea de Științe Economice

Lect.univ.dr. Margaritti Doina – Facultatea de Farmacie

Student, Adam Andrada Elena – Facultatea de Construcții

Student, Barbu Alexandra – Facultatea de Științe Economice

Student, Ursică Oana Andreea – Facultateade Medicină

 

VI.Comisia permanentă a Senatului pentru evaluarea activității  didactice/cercetare și de ocupare a posturilor didactice/cercetare

 

Președinte:    Conf. univ. dr. Hangan Laurențiu-Tony – Facultatea de Medicină

Membri:         Conf. univ. dr. Iftene Cristinel – Facultatea de Drept și Științe Administrative

Prof. univ. dr. Niculescu Radu – Facultatea de Arte

Conf. univ. dr. Roșca Adrian Cosmin – Facultatea de Farmacie

Prof. univ. dr. habil. Caraiane Aureliana - Facultatea de Medicină Dentară

Prof. univ. dr. habil. Mitchievici Angelo Nicolae – Facultatea de Litere

Conf. univ. dr. Citirigă Daniel – Facultatea de Istorie și Științe Politice

Conf. univ. dr. Vasile Adrian – Facultatea deTeologie

Ș. l. dr. ing. Ilie Constantin – Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă

 

VII.Comisia permanentă a Senatului pentru acordarea titlurilor științifice și onorifice

Președinte:      Prof. univ. dr. habil. Stoica-Constantin Adrian – Facultatea de Drept și Științe Administrative

Membri:           Ș. l. dr. Costea Daniel Ovidiu – Facultatea de Medicină

Conf. univ. dr. Munteanu Irena – Facultatea de Științe Economice

Prof.univ.dr. Melenco Ionel – Facultatea de Educație Fizică și Sport

Student, Corbu Andreea Diana – Facultatea de Educație Fizică și Sport