Navigatie                     

Anunț privind achitarea taxelor de către studenți prin virament bancar

For the verification procedure, a certificate of authenticity is issued for all the documents issued by the ,,Ovidius” University of Constanța.


A fee of 50 RON/ 20 euros is charged for every graduate/student verification procedure.

We request the personal consent for this verification - The GDPR Consent - in accordance with the Regulation (UE) 2016/679 of the European Parliament and of the Council.

The fees will be paid at the pay desk of the Ovidius University of Constanța for payments in RON or by bank transfer to:

THE ACCOUNT OF THE OVIDIUS UNIVERSITY OF CONSTANTA    - RO74TREZ23120F330500XXXX  - CUI 4301332, The Treasury of Constanța - payments in RON and for payments in euros the following account must be used: RO49RNCB0114032053160011 BCR Constanța - CUI 4301332


PAYMENT DETAILS :
-surname, name, faculty, study programme and the description of payment - verification fee/ certificate of authenticity issuance fee.  

 

Pentru procedura de verificare se emite o adeverință de autenticitate a documentelor eliberate de Universitatea ,,Ovidius” din Constanța.

În acest sens se achită o taxă de 50 lei/20 euro pentru fiecare procedură de verificare absolvent/student.

Solicităm acordul persoanei pentru această verificare - Declarația RDGP - conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului.

Sumele se vor achita la casieria Universității Ovidius din Constanța pentru plățile în lei sau prin bancă în:

 

CONTUL UNIVERSITATII OVIDIUS DIN CONSTANTA    - RO74TREZ23120F330500XXXX  - CUI 4301332, Trezoreria Constanța - plăți în lei și pentru plățile în euro se va folosi contul: UNIVERSITATII OVIDIUS DIN CONSTANTA- RO49RNCB0114032053160011BCR Constanța - CUI 4301332

 

DETALII PLATA:
-numele, prenumele, facultatea, programul de studii și  obiectul plații  - taxă verificare/eliberare adeverință autenticitate.