Navigatie                     

 

Anunț privind achitarea taxelor de către studenți prin mijloace electronice de plata

 

Dragi studenți,

Vă reamintim faptul că vă puteți plăti taxele prin mijloace electronice de plata, după cum urmează:

 

 

 

Banca - TREZORERIA CONSTANŢA, pentru studenții care plătesc taxe în lei, cu următoarele detalii:

Cont IBAN - RO74TREZ23120F330500XXXX

Beneficiar - UNIVERSITATEA OVIDIUS

Cod fiscal - 4301332

Explicație - nume și prenume student, ce reprezintă taxa achitată, facultatea și CNP

 

Banca - BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR), DOAR STUDENTII STRAINI care plătesc taxe în valută, cu următoarele detalii:

Cont IBAN - RO49RNCB0114032053160011

Beneficiar - UNIVERSITATEA OVIDIUS

Cod fiscal - 4301332

Explicație - nume și prenume student, ce reprezintă taxa achitată, facultatea și CNP

 

Plata taxelor de cămin

Banca - TREZORERIA CONSTANŢA, cu următoarele detalii:

Cont IBAN - RO98TREZ23120F331400XXXX

Beneficiar - Universitatea ,,OVIDIUS” din Constanța

Cod fiscal – 4301332

Explicație - nume și prenume student, cămin și CNP

 

• Plata taxelor de înmatriculare, școlarizare, restanțe, confirmare studii, etc. (orice taxă care ține de procesul de învățământ)

 

Taxele se plătesc din Carnetul online prin Modulul de plăți ,,Eu plătesc”.

 

 

 

 

 

Info UOC - Meniu