Navigatie                     

 

Anunț privind achitarea taxelor de către studenți prin mijloace electronice de plata

 

Dragi studenți,
Vă reamintim faptul că vă puteți plăti taxele prin mijloace electronice de plata, după cum urmează:

 

 
Prin Noul Carnet online prin Modulul de plăți ,,Eu plătesc”
 
Banca - TREZORERIA CONSTANŢA, pentru studenții care plătesc taxe în lei, cu următoarele detalii:
Cont IBAN - RO74TREZ23120F330500XXXX
Beneficiar - UNIVERSITATEA OVIDIUS
Cod fiscal - 4301332
Explicație - nume și prenume student, ce reprezintă taxa achitată, facultatea și CNP
 
Banca - BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR), DOAR STUDENTII STRAINI care plătesc taxe în valută, cu următoarele detalii:
Cont IBAN - RO49RNCB0114032053160011
Beneficiar - UNIVERSITATEA OVIDIUS
Cod fiscal - 4301332
Explicație - nume și prenume student, ce reprezintă taxa achitată, facultatea și CNP
 
• Plata taxelor de cămin
Banca - TREZORERIA CONSTANŢA, cu următoarele detalii:
Cont IBAN - RO98TREZ23120F331400XXXX
Beneficiar - Universitatea ,,OVIDIUS” din Constanța
Cod fiscal – 4301332
Explicație - nume și prenume student, cămin și CNP
 
• Plata taxelor de înmatriculare, școlarizare, restanțe, confirmare studii, etc. (orice taxă care ține de procesul de învățământ)
 
 
 

 

 

 

 

 

Info UOC - Meniu