Navigatie                     

Legislație și reglementări naționale

 

·   Strategia Naţională a Cercetării-Dezvoltării-Inovării pentru 2014-2020 aprobată prin HG nr.929/2014

·   HG nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară

·   Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare

·   HG nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat

·   Art.26, Tabelul 2. din HG 583/2015 privind plafoanele salariale maxime aplicabile în contractele de cercetare din cadrul Planului Național CDI III și Programului Orizont 2020– actualizare UBB

·   Anexa 3 la H.G. nr. 475/2007 privind plafoanele salariale maxime aplicabile în contractele de cercetare din cadrul Planului Național CDI II – actualizare UBB

·    Art.26, Tabelul 2, din H.G. 8/2018 privind plafoanele salariale maxime aplicabile în contractele de cercetare din cadrul Planului Național CDI III – actualizare UBB

·   Ordinul nr. 4947/2016 privind încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică

·   OUG nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

·   Comunicat cu privire la OUG nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale – Scutirea de la plata impozitului pentru venituri salariale din activități cercetare-dezvoltare

·   OG nr. 2/2016 pentru modificarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare