Navigatie                     

     Departamentul Servicii pentru Studenţi al Universităţii „Ovidius” din Constanţa este cel care iniţiază şi organizează concursuri, competiţii, manifestări studenţeşti în timpul anului universitar şi pe perioada vacanţelor. Activităţile interne se desfăşoară în sediile Universităţii „Ovidius” din Constanţa sau pe baza colaborărilor/parteneriatelor cu instituţii de profil, cele externe sunt cele la care se califică studenţii participanţi la faze locale.  Sediile în care se desfăşoară manifestări culturale, ştiinţifice, sportive etc., sunt cele din facultăţi, sediul fostei cantine din Bdul. Mamaia sau baza sportivă a universităţii.

 

Director Departament: Lect.univ.dr. Daniel Duță

Misiune

DSA este o structură organizatorică și operațională a UOC, fără personalitate juridică, având ca misiune elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor universității privind studenții și absolvenții, cu precădere privind:

  1.  Realizarea unui cadru instituțional propice dezvoltării parteneriatului cadre didactice-studenţi-mediul socio-economic.
  2.  Implementarea acțiunilor strategice pentru atragerea tinerilor în învățământul universitar și de asemenea, pentru creșterea retenției studenților în învățământul superior, respectiv pentru prevenirea abandonului școlar.

Obiectivul general

Scopul general al DSA este de a realiza în colaborare cu Centrul de Consiliere Educaţională şi Profesională, dar și cu alte compartimente/departamente din universitate un cadru modern pentru integrarea activă atât a studenților ovidieni, cât și a comunității ALUMNI în parteneriatul strategic între mediul academic si cel socio-economic pe care universitatea îl dezvoltă.

Obiective specifice:

  1.  Retenţia studenților în învățământul superiorşi prevenirea abandonului şcolar
  2.  Cresterea gradului de inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii
  3.  Dezvoltarea unui parteneriat funcţional cadre didactice-studenţi-mediul socio-economic
  4.  Formarea identităţii şi apartenentei instituţionale