Navigatie                     

Contact - Compartiment Burse și alte drepturi financiare ale studenților - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Adresă: Sediul din Bd. Mamaia nr. 124, Căminul C1, Compartimentul Burse și alte drepturi financiare ale studenților, etajul I, cam. 114

 

Burse an universitar 2023/ 2024

17.11.2023 - Listă finală rezultate concurs burse ME, organizat de către Universitatea ”Ovidius” din Constanța pentru studenții/rezidenții străini non-UE, CPV

16.11.2023 - Listă intermediară rezultate concurs burse ME, organizat de către Universitatea ”Ovidius” din Constanța pentru studenții/rezidenții străini non-UE, CPV

13.11.2023 - Listă provizorie rezultate concurs burse ME, organizat de către Universitatea ”Ovidius” din Constanța pentru studenții/rezidenții străini non-UE, CPV

30.10.2023 Anunt Burse 2023-2024 Calendar pentru acordarea burselor pentru studenții/rezidenții străini non-UE, CPV, ce studiază în limba română, care au merite academice/profesionale deosebite, din cadrul UOC, conform Ordinului MEN 3236/2017

30.10.2023 Cerere BURSA CPV

Declaratie RGPD burse parinte 2023

Declaratie RGPD burse student 2023

Calendarul pentru primire cereri/dosare pentru burse

 • 30 octombrie – 10 noiembrie 2023  – depunere cereri/dosare pentru obținerea bursei de performanță, bursei speciale și a bursei sociale;
 • 10 noiembrie – 14 noiembrie 2023 perioada de analiză și selecție/repartizare fond burse pe categorii - Decizie Facultate;
 • 16 noiembrie 2023 afișare ,,Lista provizorie a bursierilor” 
 • 17 noiembrie 2023 primire contestații (la Secretariatul Facultății/Departamentului);
 • 20 noiembrie 2023 afișare ,,Lista intermediară a bursierilor” după contestații;
 • 21 noiembrie 2023 afișare ,,Liste finale” 
 • 21-29 noiembrie 2023 verificare/semnare liste la Comisia Centrală și transmiterea dosarelor la Biroul Burse;

Cuantum burse 2023-2024

 • cuantumul burselor din Categoria I:

Categoria
Denumire Bursă
Valoare - LEI
Observații
I.a.
Bursa de performanță Categoria I.a
1500
 
I.b.
Bursa de performanță Categoria I.b (merit)
1200
Art.130 (25) –
L 199/2023
I.c.
Bursa specială
1200
 
 • cuantumul burselor din Categoria II:

Categoria
Denumire Bursă
Valoare - LEI
Observații
II.a.
Bursa socială
900
 
II.b.
Bursa de ajutor social ocazional
900
 
 • cuantumul burselor din Categoria IV (Burse din venituri proprii):

Categoria
Denumire Bursă
Valoare - LEI
Observații
IV.a.
Bursa ,,Ovidius”
500

 

IV.a
Bursa ,,Ovidius” ID-IFR
500

 

IV.a
Bursa ,,Ovidius” Doctorat
1000

 

IV.b.
Bursa de Excelență
1000

 

IV.c.
Bursa ,,Ovidius Internațional”
1000

 

IV.d.
Bursa ocazională în cadrul Programului de susținere a elitelor  
1000
 
 

În atentia studentilor care beneficiaza de burse

Regulament privind acordarea de burse si alte forme de spijin material pentru studii universitare de licenta si masterat

Anexa 1 - Anexa 4 Anexa 5 - Anexa 6 - Anexa 7

HG_900_2023 salariu minim brut

OM-6494-2023

Ordin burse nr. 6463-2023

Burse în străinătate H.G. nr. 118/2023
Ministerul Educației prin Agenția de Credite și Burse de Studii organizează concursul național în vederea acordării a 228 de luni de bursă pentru anul 2024, care vor fi distribuite în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute de candidați.
Candidații pot opta pentru stagii de bursă cuprinse între 2 și 10 luni.
Persoanele nominalizate sunt obligate să-și înceapă stagiile în anul 2024, plecarea putându-se face începând cu 01 februarie 2024.
Cuantumul lunar al burselor este cuprins între 1.100 și 2.000 EURO, în funcție de statul în care se desfășoară stagiul, conform OMEd nr. 6517/2023.
Ministerul Educației prin Agenția de Credite și Burse de Studii asigură transportul internațional, o singură dată pe perioada stagiului, și contravaloarea unui supliment de bagaje de 32 kg.
Domeniile pentru care candidații pot accesa bursa sunt cele prevăzute în OMEd nr. 6517/2023.
TERMENUL LIMITĂ de depunere a dosarelor de candidatură (on-line sau fizic) este 20 noiembrie 2023, ora 16.00 (ora României).
Informații suplimentare privind desfășurarea concursului național se găsesc pe site-ul Agenției de Credite și Burse de Studii: www.roburse.ro și la telefon 021.310.19.05. --- Agenția de Credite și Burse de Studii - Ministerul Educației Strada Caransebeş nr. 1, etaj 7, Bucureşti, Sector 1, 012271 Telefon: 021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 (direct) E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 - Decizia nr. 35 din16.10.2023 Comunicat calendar 2024
 - Decizia nr. 35 din16.10.2023 Comunicat calendar 2024 anexa

 

 

Vă informăm că:

 

În vederea acordării burselor sociale, studenții trebuie să depună următoarele documente justificative pe baza cărora se realizează încadrarea în unul dintre tipurile de burse oferite:

a) cererea solicitantului, însoțită de o declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit, și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei și toate documentele menționate în Regulamentul UOC privind acordarea de burse;

b) pentru situațiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care nimeni din familia studentului, incluzându-l și pe acesta, nu realizează venituri sau cel puțin un părinte al studentului lucrează sau domiciliază în străinătate;

c) copii de pe certificatul/certificatele de deces al/ale părintelui/părinților, de pe acte de stare civilă/decizia instanței de menținere a stării de arest/raportul de anchetă socială în cazul părinților dispăruți, dacă este cazul;

d) certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se încadrează în prevederile art. 10 alin. (9) lit. b) din Ordinul 6463/2023.

Pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei este necesar acordul olograf al studentului și membrilor familiei, după caz, privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei.

 

Pentru dosarele de burse sociale se vor lua în calcul veniturile nete obținute în perioada septembrie 2022 - august 2023 (12 luni), cu venitul net/membru familie - 1898 lei.

Vă rugăm să verificați ca la momentul depunerii dosarului -  acesta să fie complet, conținând toate formularele și actele solicitate. Dosarele incomplete nu vor fi analizate.

Începând cu luna octombrie 2023 salariul minim net este de  2079 lei.

 

 

Burse an universitar 2022/ 2023

18.05.2023 - Burse Vietnam 2023-2024

07.11.2022 - Listă finală rezultate concurs burse ME

04.11.2022 - Listă intermediară rezultate concurs burse ME, organizat de către Universitatea ”Ovidius” din Constanța pentru studenții/rezidenții străini non-UE, CPV

04.11.2022 - Rezultate contestații concurs burse ME

01.11.2022 - Listă provizorie rezultate concurs burse ME, organizat de către Universitatea ”Ovidius” din Constanța pentru studenții/rezidenții străini non-UE, CPV

În atentia studentilor care beneficiaza de burse

Regulament privind acordarea de burse si alte forme de spijin material pentru studii universitare de licenta si masterat

Anexa 1 - Anexa 4 Anexa 5 - Anexa 6 - Anexa 7

Cuantum burse 2022-2023

 •   cuantumul burselor din Categoria I:

Categoria

Denumire Bursă

Valoare - LEI

I.a.

Bursa de performanță

950-1300

I.b.

Bursa de merit

800-900

I.c.

Bursa specială

950-1300

                                           Notă: în funcție de criteriile specifice/facultate

 •     cuantumul burselor din Categoria II:

Categoria

Denumire Bursă

Valoare - LEI

II.a.

Bursa socială

750

II.b.

Bursa de ajutor social ocazional

750

 •    cuantumul burselor din Categoria IV (Burse din venituri proprii) de:

Categoria

Denumire Bursă

Valoare - LEI

IV.a.

Bursa ,,Ovidius”

500

IV.a

Bursa ,,Ovidius” ID-IFR

500

IV.b.

Bursa de Excelență

1000

IV.c.

Bursa ,,Ovidius Internațional”

1000

IV.d.

Bursa ocazională în cadrul Programului de susținere a elitelor  

1500

 

Calendarul pentru primire cereri/dosare pentru burse:

 • 10 octombrie 25 octombrie 2022   depunere cereri/dosare pentru obținerea bursei de performanță, bursei speciale și a bursei sociale;
 • până la 25 octombrie 2022 DSGE în colaborare cu Direcția Economică transmite fondul repartizat și aprobat pe facultate;
 • 26 octombrie 31 octombrie 2022 perioada de analiză și selecție/repartizare fond burse pe categorii - Decizie Facultate;
 • 01 noiembrie 2022 afișare ,,Lista provizorie a bursierilor” - anonimizată cu nr. matricol;
 • 02 noiembrie 2022 primire contestații;
 • 03 noiembrie 2022 afișare ,,Lista intermediară a bursierilor” după contestații - anonimizată;
 • 04 noiembrie 2022 afișare ,,Liste finale” (anonimizate) și se va întocmi dosarul pentru a fi înaintat Comisiei Centrale;
 • 07-10 noiembrie 2022 semnare liste la Comisia Centrală și transmiterea dosarelor la Biroul Burse;
 • plata burselor aferente lunii octombrie se va efectua după verificarea listelor/ conturilor bancare (IBAN) - dar nu mai târziu de 25 noiembrie 2022;
 • bursele din venituri proprii se acordă pentru 3 luni, cu excepția Burselor ocazionale din cadrul Programului de susținere a elitelor care se acordă o singură dată (pentru o lună) într-un an universitar.

 

Calendar pentru acordarea burselor pentru studenții/rezidenții străini non-UE, CPV, ce studiază în limba română, care au merite academice/profesionale deosebite, din cadrul UOC, conform

Ordinului MEN 3236/2017

 

 • 10.10.2022 20.10.2022 - (depunere dosare online la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.);
 • 21.10.2022 -31.10.2022  perioada de analiză și selecție;
 • 01 noiembrie 2022 afișare ,,Lista provizorie” - anonimizată (cu număr matricol - max. 5 dosare pot fi admise);
 • 02 noiembrie 2022 primire contestații;
 • 03 noiembrie 2022 analiză contestații;
 • 04 noiembrie 2022 afișare ,,Lista intermediară” după contestații
 • 07 noiembrie 2022 afișare ,,Lista finală” - anonimizată;

 

 

 Componență dosar candidatură:

Dosarul de candidatură va conţine următoarele elemente:

a) situaţia şcolară pe fiecare an de studiu (exceptând anul pregătitor), pentru candidaţii care solicită continuarea studiilor universitare de licenţă;

b) adeverința student/rezident;

c) copie după diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă (foaia matricolă) sau adeverinţă din care să reiasă situaţia şcolară pe toţi anii de studiu, precum şi notele obţinute la examenul de licenţă (pentru absolvenţii anului în curs) pentru candidaţii care solicită continuarea studiilor universitare de master, doctorat sau învăţământ postuniversitar în domeniul sănătate, după caz;

d) curriculum vitae, lista lucrărilor ştiinţifice, publicaţii de specialitate, referate, recomandări de la cel puţin două cadre didactice universitare sau specialişti ai domeniului -pentru candidaţii la studii universitare de doctorat;

e) copie legalizată după actul de naştere;

f) copie după paşaport;

g) copie după permisul de şedere în România;

 

Criterii selecție:

 • Media generală anuală să fie minim 7. Pentru medicii rezidenți, media la examenul de licență să fie peste 8. Pentru candidați cu medie egală, departajarea se va face în funcție de nota de la teza de dizertație.
 • Media examenelor desfășurate în timpul programului de rezidențiat peste 8;
 • Participarea la activitatea de cercetare (1 proiect=2 puncte), lucrări stiințifice publicate în reviste BDI/ISI (BDIș 2 puncte pentru autor principal, 1 punct pentru coautor; ISI: 20 puncte pentru autor principal, 10 puncte pentru coautor);
 • Participarea cu lucrări la congrese naționale/internaționale (autor principal: poster național 3 puncte, internațional 5 puncte, pentru coautor, se împarte punctajul la numărul de autori; Prezentare orală național 10 puncte; internațional 20 puncte)
 • Activitate de voluntariat: ca student 3 puncte, ca rezident 3 puncte;
 • Cunoașterea limbii române la nivel B1

 

Nu pot beneficia studenții/rezidenții din ultimul an de studiu. Candidații trebuie să aibă vârsta maximă de 35 ani (studenți) și 45 ani (rezidenți). Bursa se retrage în cazul încălcării legislaţiei naţionale sau a normelor de conduită universitară.

Dosarele se vor depune prin poșta electronică la adresa de email:

 

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Model cerere BURSA CPV

 

 

 

 

Agenția de Credite și Burse de Studii anunță lansarea programului de burse de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală "Vasile Pârvan" la Accademia di Romania din Roma și "Nicolae Iorga" la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneția

 

Ministerul Educației, prin Agenția de Credite și Burse de Studii (www.roburse.ro), anunță lansarea concursurilor naționale pentru acordarea burselor de studii/ cercetare/ cursuri de vară în străinătate pentru anul universitar 2023-2024 (conform prevederilor H.G. nr. 1402/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii, cu modificările ulterioare, ale H.G. nr. 1070/2001 privind acordarea unor burse de studiu lunare tinerilor români aflați la studii în străinătate și ale documentelor de colaborare bilaterală sau ofertelor unilaterale, valabile pentru anul universitar 2023-2024).
 
Bursele se adresează elevilor, studenților, medicilor rezidenți (pe perioada finanțată din bugetul Ministerului Educației), cadrelor didactice sau cercetătorilor din România care doresc să urmeze în străinătate:
- studii universitare de licență / de masterat / de doctorat (complete sau parțiale);
- stagii de cercetare / specializare (cu durata de 3 10 luni);
- cursuri de vară de limbă, cultură și civilizație.
 
Informații privind ofertele pentru anul universitar 2023-2024 (condiții de eligibilitate, termene limită de transmitere a dosarelor, numărul și tipul burselor oferite etc.) se găsesc în Comunicatele care vor fi afișate pe site-ul www.roburse.ro, la secțiunea Concursuri (pagina Burse de Studii / Bursa ”Acord bilateral”).
 
Calendarul desfășurării fiecărui concurs va fi stabilit de Agenția de Credite și Burse de Studii - în funcție de termenele limită de transmitere a dosarelor de candidatură către partea externă - și va fi publicat pe site-ul www.roburse.ro.
 
Persoanele care doresc să obțină o bursă în străinătate oferită de Ministerul Educației, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, trebuie să participe la concursurile naționale pentru acordarea burselor de studii în străinătate prin depunerea unui dosar de candidatură.

 

ACBS - Informare lansare burse acord bilateral-unilaterale 2022

ARMENIA 23-24 -  AZERBAIDJAN 23-24 - BULGARIA 23-24 - CEHIA 23-24 - CROAȚIA 23-24 - ELVETIA 23-24 - IORDANIA 23-24

NIGERIA 23-24 - PALESTINA 23-24 - SLOVACIA 23-24

INDIA: Scholarship Program Offered by the Indian Council for Cultural Relations

COREEA - Oferta KAIST 22-23COREEA - Oferta KAIST 22-23 KAIST ITTP Brochure - COREEA - Oferta KAIST 22-23 (For the 2022 Fall Admission Regular Track) KAIST International Graduate Application Guide

NIGERIA 22-23 - CEHIA 22-23 - UNGARIA 22-23

SLOVACIA 22-23 SLOVACIA 22-23 informatii suplimentare

Oferte burse de cercetare cu durata de 2 ani in Belgia Valona

 

Burse an universitar 2021/ 2022

14.12.2021 - Oferta de burse în domeniul IT transmisă de R. Coreea

18.11.2021 - Rezultate concurs burse MEC, organizat de către Universitatea ”Ovidius” din Constanța pentru studenții/rezidenții străini non-UE, CPV  -Candidati Eligibili  - Candidati Neeligibili

12.11.2021 - Rezultate concurs burse MEC, organizat de către Universitatea ”Ovidius” din Constanța pentru studenții/rezidenții străini non-UE, CPV 
-Candidati Eligibili  - Candidati Neeligibili

În atentia studentilor care beneficiaza de burse

Regulament privind acordarea de burse si alte forme de spijin material pentru studii universitare de licenta si masterat

Anexa 1 - Anexa 4 Anexa 5 - Anexa 6 - Anexa 7

 

Calendar pentru acordarea burselor pentru studenții/rezidenții străini non-UE, CPV, ce studiază în limba română, care au merite academice/profesionale deosebite, din cadrul UOC, conform

Ordinului MEN 3236/2017

 

• 18.10.2021 10.11.2021 - (depunere dosare online la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

• 12.11.2021- selecție- afișare rezultate (max. 5 dosare vor fi admise în final)

 

 Componență dosar candidatură:

Dosarul de candidatură va conţine următoarele elemente:

a) situaţia şcolară pe fiecare an de studiu (exceptând anul pregătitor), pentru candidaţii care solicită continuarea studiilor universitare de licenţă;

b) adeverința student/rezident;

c) copie după diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă (foaia matricolă) sau adeverinţă din care să reiasă situaţia şcolară pe toţi anii de studiu, precum şi notele obţinute la examenul de licenţă (pentru absolvenţii anului în curs) pentru candidaţii care solicită continuarea studiilor universitare de master, doctorat sau învăţământ postuniversitar în domeniul sănătate, după caz;

d) curriculum vitae, lista lucrărilor ştiinţifice, publicaţii de specialitate, referate, recomandări de la cel puţin două cadre didactice universitare sau specialişti ai domeniului -pentru candidaţii la studii universitare de doctorat;

e) copie legalizată după actul de naştere;

f) copie după paşaport;

g) copie după permisul de şedere în România;

 

Criterii selecție:

 • Media generală anuală să fie minim 7. Pentru medicii rezidenți, media la examenul de licență să fie peste 8. Pentru candidați cu medie egală, departajarea se va face în funcție de nota de la teza de dizertație.
 • Media examenelor desfășurate în timpul programului de rezidențiat peste 8;
 • Participarea la activitatea de cercetare (1 proiect=2 puncte), lucrări stiințifice publicate în reviste BDI/ISI (BDIș 2 puncte pentru autor principal, 1 punct pentru coautor; ISI: 20 puncte pentru autor principal, 10 puncte pentru coautor);
 • Participarea cu lucrări la congrese naționale/internaționale (autor principal: poster național 3 puncte, internațional 5 puncte, pentru coautor, se împarte punctajul la numărul de autori; Prezentare orală național 10 puncte; internațional 20 puncte)
 • Activitate de voluntariat: ca student 3 puncte, ca rezident 3 puncte;
 • Cunoașterea limbii române la nivel B1

 

Nu pot beneficia studenții/rezidenții din ultimul an de studiu. Candidații trebuie să aibă vârsta maximă de 35 ani (studenți) și 45 ani (rezidenți). Bursa se retrage în cazul încălcării legislaţiei naţionale sau a normelor de conduită universitară.

Dosarele se vor depune prin poșta electronică la adresa de email:

 

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

EXTRAS din REGULAMENTUL  privind ACORDAREA DE BURSE  şi alte forme de

SPRIJIN MATERIAL pentru studii universitare de licență și masterat

 

Art.18Burse pentru studenții/medici rezidenți străini non-UE, CPV (Categoria III.c)

 1. Locurile de studii fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă se acordă în baza ofertei statului român, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin Ministerul Educaţiei (ME), pentru cetăţenii străini cu rezultate bune la învăţătură.
 2. Bursele pentru studenţi străini (cu excepţia românilor de pretutindeni şi a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate), înmatriculaţi pe locuri CPV (cu taxă în valută), în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 22/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr.  1/2010, cu rezultate academice şi ştiinţifice deosebite, se acordă în urma concursului organizat de UOC, astfel:

a) Senatul UOC va stabili calendarul și comisia care va face selecția candidaturilor conform criteriilor de la Anexa 3 III.c.

b) lista nominală a propunerilor de candidaturi va fi aprobată de Senatul UOC şi va fi afişată pe site-ul oficial;

c) lista nominală şi dosarele candidaţilor vor fi înaintate ME - DGRIAE până la data de 30 noiembrie a fiecărui an însoțită de:

 1. adresa oficială, semnată de rectorul instituţiei de învăţământ, prin care se face nominalizarea persoanelor propuse pentru primirea unui loc de studii fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă;
 2. maximum 5 dosare de candidatură;
 3. centralizatorul care conţine clasamentul candidaţilor, în ordinea descrescătoare a rezultatelor academice.

(3) Dosarul de candidatură va conţine:

 a) situaţia şcolară pe fiecare an de studiu (exceptând anul pregătitor), pentru candidaţii care solicită continuarea studiilor universitare de licenţă;

 b) copie după diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă (foaia matricolă) sau adeverinţă din care să reiasă situaţia şcolară pe toţi anii de studiu, precum şi notele obţinute la examenul de licenţă (pentru absolvenţii anului în curs) pentru candidaţii care solicită continuarea studiilor universitare de master, doctorat sau învăţământ postuniversitar în domeniul sănătate, după caz;

 c) curriculum vitae, lista lucrărilor ştiinţifice, publicaţii de specialitate, referate, recomandări de la cel puţin două cadre didactice universitare sau specialişti ai domeniului - pentru  candidaţii la studii universitare de doctorat;

 d) copie legalizată după actul de naştere;

 e) copie după paşaport;

 f) copie după permisul de şedere în România.

(4) Pentru obţinerea acestor burse pot candida următoarele categorii de studenţi:

 a) cetăţenii străini, cu excepţia celor care se află într-un an terminal, care au absolvit cel puţin un an de studii, în afara anului pregătitor, forma de învăţământ cu frecvenţă, într-o instituţie de învăţământ superior de stat acreditată şi au obţinut minimum media 7,00 şi

 b) cetăţenii străini, absolvenţi ai unui program de studii universitare în România, forma de învăţământ cu frecvenţă, care au obţinut o medie generală de cel puţin 7,00 şi care îşi continuă studiile într-o instituţie de învăţământ superior de stat acreditată.

 

(5) Candidaţii devin beneficiari ai granturilor prin ordin al Ministrului Educaţiei. Bursele se vor acorda după primirea de la ME a aprobărilor nominale pentru beneficiarii granturilor.

 

Calendarul pentru primire cereri/dosare pentru burse:

 • 11 octombrie 25 octombrie 2021   depunere cereri/dosare pentru obținerea bursei de performanță, bursei speciale și a bursei sociale;
 • până la 25 octombrie DSGE în colaborare cu Direcția Economică transmite fondul repartizat și aprobat pe facultate;
 • 26 octombrie 28 octombrie 2021 perioada de analiză și selecție/repartizare fond burse pe categorii - Decizie Facultate;
 • 01 noiembrie afișare ,,Lista provizorie a bursierilor” - anonimizată cu nr. matricol;
 • 02 noiembrie 2021 primire contestații;
 • 03 noiembrie afișare ,,Lista intermediară a bursierilor” după contestații - anonimizată;
 • 04 noiembrie afișare ,,Liste finale” (anonimizate) și se va întocmi dosarul pentru a fi înaintat Comisiei Centrale;
 • 08-10 noiembrie 2021 semnare liste la Comisia Centrală și transmiterea dosarelor la Biroul Burse;
 • plata burselor aferente lunii octombrie se va efectua după verificarea listelor/ conturilor bancare (IBAN) - dar nu mai târziu de 20 noiembrie 2021;
Dosarele cu documentaţia pentru bursele de ajutor social şi/sau performanţă se vor depune online, prin emailul secretariatelor. Secretariatele vor face o verificare formală a documentelor și vor confirma înregistrarea dosarului complet sau, după caz, necesitatea de a completa documente, după care le vor înainta Comisiei de burse de la nivelul facultății. Documentele vor fi scanate în format PDF  (nu se admit documente fotografiate, de tip jpg sau png) si denumite cu numele întreg al actului/anexei.
Contact secretariate: Click aici
 
 
Oferte burse 2022-2023

Ministerul Educaţiei, prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii (www.roburse.ro), anunţă lansarea concursurilor naţionale pentru acordarea burselor de studii sau cercetare în străinătate, oferite de alte state în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral, pentru anul universitar 2022/2023.
Bursele sunt oferite elevilor, studenților, cadrelor didactice sau cercetătorilor pentru a urma in strainatate:
                 - studii universitare de licenţă / de masterat / de doctorat;
                - stagii de cercetare / specializare (cu durata de 3 10 luni);
                - cursuri de vară.
Persoanele care doresc să obţină o bursă de studii în străinătate oferită de Ministerul Educaţiei, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, trebuie să participe la concursurile naţionale pentru acordarea burselor de studii în străinătate. Informații privind ofertele pentru anul universitar 2022/2023 (condiții de eligibilitate, termene limită de transmitere a dosarelor, numărul și tipul burselor oferite etc.) se găsesc în Comunicatele de presă afișate pe site-ul www.roburse.ro, la secțiunea Burse de studii / Acord bilateral.
De asemenea, va amintim ca 03 noiembrie 2021 este termenul limita pentru depunerea candidaturilor la Bursele de cercetare si formare postuniversitara si postdoctorala „Vasile Parvan” la Accademia di Romania din Roma si „Nicolae Iorga” la Instituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Venetia.
Pentru informaţii suplimentare, datele noastre de contact sunt:
Site: www.roburse.ro
Adresa: Str. Caransebeş nr. 1, etaj 7, sector 1, Bucureşti (sediul A.C.B.S.)
Telefon: 021/310.19.05
Fax: 021/310.22.17

Formular inscriere concurs AB-U 2021.docx |  Formular inscriere concurs AB-U 2021.pdf | ARMENIA 22-23  |  AZERBAIDJAN 22-23 | BULGARIA 22-23 | CEHIA 22-23 |  IORDANIA 22-23 |  NIGERIA 22-23 POLONIA 22-23 |  SERBIA 22-23  | SLOVACIA 22-23 | TURKMENISTAN 22-23

 

Burse an universitar 2019/ 2020

IN ATENTIA STUDENTILOR BENEFICIARI AI UNEI BURSE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019/2020

Depunerea extrasului de cont (de la bancile  B.C.R., I.N.G. , B.R.D. sau BANCA TRANSILVANIA sau orice alta banca comerciala)  sau orice informatie legata de burse va fi  efectuata la urmatoarea adresa:

Sediul Universitatii “Ovidius” Constanta

·       Bd Mamaia nr 124

Camin C1/ camera 114

Sau la adresa de e-mail :  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Burse an universitar 2017/ 2018

IN ATENTIA STUDENTILOR BENEFICIARI AI UNEI BURSE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017/2018

Depunerea extrasului de cont (de la bancile - I.N.G. , B.R.D. sau BANCA TRANSILVANIA)  sau orice informatie legata de burse va fi  efectuata la urmatoarea adresa:

Sediul Universitatii “Ovidius” Constanta

 • Bd Mamaia nr 304

Camin FN2/  administratie

Sau la adresa de mail :  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.