Navigatie                     
Facultatea  Domeniul de studii universitare de licență Denumirea programului de studii universitare de licență  Forma de înv. Nr. credite Durata studiilor
Facultatea de Arte Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (actorie) IF 180 3 ani
Artele spectacolului (coregrafie) IF 180 3 ani
Muzică Interpretare muzicală - canto IF 240 4 ani
Muzică IF 180 3 ani
Arte vizuale Pedagogia artelor plastice și decorative IF 180 3 ani
Facultatea de Construcții Inginerie civilă Amenajări și construcții hidrotehnice IF 240 4 ani
Construcții civile, industriale și agricole IF 240 4 ani
Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală IF 240 4 ani
Facultatea de Drept și Științe Administrative Drept Drept IF 240 4 ani
Drept IFR 240 4 ani
Științe administrative Administrație publică IF 180 3 ani
Administrație publică IFR 180 3 ani
Asistență managerială și administrativă IF 180 3 ani
Poliție locală IF 180 3 ani
Facultatea de Educație Fizică și Sport Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă IF 180 3 ani
Educație fizică și sportivă IFR 180 3 ani
Sport și performanță motrică IF 180 3 ani
Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială IF 180 3 ani
Facultatea de Farmacie Sănătate Farmacie IF 300 5 ani
Asistență de farmacie IF 180 3 ani
Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă Arhitectură navală Sisteme și echipamente navale IF 240 4 ani
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere IF 240 4 ani
Autovehicule rutiere IFR 240 4 ani
Inginerie energetică Energetică industrială IF 240 4 ani
Inginerie industrială Ingineria sudării IF 240 4 ani
Inginerie mecanică Instalații și echipamente portuare și marine IF 240 4 ani
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic IF 240 4 ani
Inginerie economică în domeniul mecanic IFR 240 4 ani
Facultatea de Istorie și Științe Politice Istorie Istorie IF 180 3 ani
Științe politice Științe politice IF 180 3 ani
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene IF 180 3 ani
Facultatea de Litere Limbă și literatură Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, germană , franceză, italiană, turcă) IF 180 3 ani
Limbă și literatură română - O limbă și literatură modernă (engleză, italiană) IFR 180 3 ani
Limba și literatura engleză - O limbă și literatură modernă (germană / turcă /franceză/italiană) IF 180 3 ani
Limba și literatura franceză - Limba și literatura modernă (italiană / engleză / germană / turcă) IF 180 3 ani
Studii culturale Studii americane (în limba engleză) IF 180 3 ani
Stiinte ale comunicarii Jurnalism IF 180 3 ani
Facultatea de Matematică și Informatică Informatică Informatică IF 180 3 ani
Informatică în limba engleză IF 180 3 ani
Matematică Matematică IF 180 3 ani
Matematică informatică IF 180 3 ani
Facultatea de Medicină Sănătate Medicină IF 360 6 ani
Medicină (în limba engleză) IF 360 6 ani
Asistență medicală generală IF 240 4 ani
Balneofiziokinetoterapie și recuperare IF 180 3 ani
Facultatea de Medicină Dentară Sănătate Medicină dentară IF 360 6 ani
Medicină dentară (în limba engleză) IF 360 6 ani
Tehnică dentară IF 180 3 ani
Facultatea de Psihologie și Științele Educației Psihologie Psihologie IF 180 3 ani
Asistență socială Asistență socială IF 180 3 ani
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar IF 180 3 ani
Psihopedagogie specială IF 180 3 ani
Facultatea de Stiinte Aplicate si Inginerie Chimie Chimie medicala IF 180 3 ani
Inginerie chimică Chimie alimentară și tehnologii biochimice IF 240 4 ani
Prelucrarea petrolului și petrochimie IF 240 4 ani
Științe inginerești aplicate Fizică tehnologică IF 240 4 ani
Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole Agronomie Agricultură IF 240 4 ani
Agricultură IFR 240 4 ani
Biologie Biologie IF 180 3 ani
Știința mediului Ecologie și protecția mediului IF 180 3 ani
Geografie Geografie IF 180 3 ani
Geografia turismului IF 180 3 ani
Horticultură Horticultură IF 240 4 ani
Facultatea de Științe Economice Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (în limba engleză)  IF 180 3 ani
Economia comerțului, turismului și serviciilor IF 180 3 ani
Economia comerțului, turismului și serviciilor ID 180 3 ani
Economia firmei IF 180 3 ani
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune ID 180 3 ani
Contabilitate și informatică de gestiune IF 180 3 ani
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale IF 180 3 ani
Afaceri internaționale ID 180 3 ani
Finanțe Finanțe și bănci IF 180 3 ani
Finanțe și bănci ID 180 3 ani
Management Management IF 180 3 ani
Marketing Marketing IF 180 3 ani
Facultatea de Teologie Teologie Teologie ortodoxă pastorală IF 240 4 ani
Teologie ortodoxă didactică IF 180 3 ani
Teologie ortodoxă asistență socială IF 180 3 ani
Muzică Muzică religioasă IF 180 3 ani