Navigatie                     
Nr. crt. Facultatea Domeniul de studii universitare de licență Denumirea programului de studii universitare de licență Forma de înv. Nr. credite Durata studiilor
1 Facultatea de Arte Teatru și artele
spectacolului
Artele spectacolului (actorie) IF 240 4 ani
Artele spectacolului (coregrafie) IF 240 4 ani
Muzică Interpretare muzicală - canto IF 240 4 ani
Muzică IF 180 3 ani
Arte vizuale Pedagogia artelor plastice și decorative IF 180 3 ani
2 Facultatea de
Construcții
Inginerie civilă Amenajări și construcții hidrotehnice IF 240 4 ani
Construcții civile, industriale și agricole IF 240 4 ani
3 Facultatea de Drept și Științe Administrative Drept Drept IF 240 4 ani
Drept IFR 240 4 ani
Științe administrative Administrație publică IF 180 3 ani
Administrație publică IFR 180 3 ani
Asistență managerială și administrativă IF 180 3 ani
Poliție locală IF 180 3 ani
4 Facultatea de Educație Fizică și Sport Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă IF 180 3 ani
Educație fizică și sportivă IFR 180 3 ani
Sport și performanță motrică IF 180 3 ani
Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială IF 180 3 ani
5 Facultatea de Farmacie Sănătate Farmacie IF 300 5 ani
Asistență de farmacie IF 180 3 ani
Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic IF 180 3 ani
6 Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă Arhitectură navală Sisteme și echipamente navale IF 240 4 ani
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere IF 240 4 ani
Autovehicule rutiere IFR 240 4 ani
Inginerie energetică Energetică industrială IF 240 4 ani
Inginerie industrială Ingineria sudării IF 240 4 ani
Sisteme de producție digitale IF 240 4 ani
Informatică aplicată în inginerie industrială IF 240 4 ani
Inginerie mecanică Instalații și echipamente portuare și marine IF 240 4 ani
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic IF 240 4 ani
Inginerie economică în domeniul mecanic IFR 240 4 ani
7 Facultatea de Istorie și Științe Politice Istorie Istorie IF 180 3 ani
Științe politice Științe politice IF 180 3 ani
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene IF 180 3 ani
8 Facultatea de Litere Limbă și literatură Limba și literatura română - Limbă și literatura modernă (engleză/germană/franceză/italiană/turcă) IF 180 3 ani
Limbă și literatură română - O limbă și literatură modernă (engleză, italiană) IFR 180 3 ani
Limba și literatura engleză - Limba și literatura modernă (germană/turcă/franceză/italiană) IF 180 3 ani
Limba și literatura franceză - Limba și literatura modernă (italiană/engleză/germană/turcă) IF 180 3 ani
Studii culturale Studii americane (în limba engleză) IF 180 3 ani
Științe ale comunicării Jurnalism IF 180 3 ani
9 Facultatea de Matematică și Informatică Informatică Informatică IF 180 3 ani
Informatică (în limba engleză) IF 180 3 ani
Matematică Matematică informatică IF 180 3 ani
10 Facultatea de Medicină Sănătate Medicină IF 360 6 ani
Medicină (în limba engleză) IF 360 6 ani
Asistență medicală generală IF 240 4 ani
Balneofiziokinetoterapie și recuperare IF 180 3 ani
11 Facultatea de Psihologie și Științele Educației Psihologie Psihologie IF 180 3 ani
Asistență socială Asistență socială IF 180 3 ani
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar IF 180 3 ani
Psihopedagogie specială IF 180 3 ani
12 Facultatea de Stomatologie Sănătate Medicină dentară IF 360 6 ani
Medicină dentară (în limba engleză) IF 360 6 ani
Tehnică dentară IF 180 3 ani
13 Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie Chimie Chimie medicală IF 180 3 ani
Inginerie chimică Chimie alimentară și tehnologii biochimice IF 240 4 ani
Prelucrarea petrolului și petrochimie IF 240 4 ani
Științe inginerești aplicate Fizică tehnologică IF 240 4 ani
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie IF 240 4 ani
14 Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole Agronomie Agricultură IF 240 4 ani
Agricultură IFR 240 4 ani
Biologie Biologie IF 180 3 ani
Știința mediului Ecologie și protecția mediului IF 180 3 ani
Geografie Geografie IF 180 3 ani
Geografia turismului IF 180 3 ani
Horticultură Horticultură IF 240 4 ani
15 Facultatea de
Științe Economice
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (în limba engleză) IF 180 3 ani
Economia comerțului, turismului și serviciilor IF 180 3 ani
Economia comerțului, turismului și serviciilor ID 180 3 ani
Economia firmei IF 180 3 ani
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune IF 180 3 ani
Contabilitate și informatică de gestiune ID 180 3 ani
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale IF 180 3 ani
Afaceri internaționale ID 180 3 ani
Finanțe Finanțe și bănci IF 180 3 ani
Finanțe și bănci ID 180 3 ani
Management Management IF 180 3 ani
Marketing Marketing IF 180 3 ani
16 Facultatea de Teologie Teologie Teologie ortodoxă pastorală IF 240 4 ani
Teologie ortodoxă didactică IF 180 3 ani
Teologie ortodoxă asistență socială IF 180 3 ani
Muzică Muzică religioasă IF 180 3 ani