Navigatie                     

--- LEGISLAȚIE ---

METODOLOGIE PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR DE ASISTENT UNIVERSITAR PE PERIOADĂ DETERMINATĂ | ANEXE

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE CONCURS

CALENDARUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ DIN UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANȚA


--- ANUNȚURI IMPORTANTE ---

Universitatea ”Ovidius” din Constanța scoate la concurs următoarele posturi de asistent universitar pe perioadă determinată, în semestrul I al anului universitar 2022-2023

 


 

--- INFORMATII POSTURI ---

 

FACULTATEA DE ARTE

MUZICĂ, TEATRU ȘI ARTE VIZUALE

Asistent universitar, poziția 78, Teatru și artele spectacolului

Asistent universitar, poziția 79, Teatru și artele spectacolului

 

FACULTATEA DE LITERE

Filologie română, limbi clasice și balcanice

Asistent universitar, poziția 29, Filologie / Limbă și literatură

 

FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Educaţie Fizică, Sport şi Kinetoterapie

Asistent universitar, poziția 49, Știința Sportului și Educației Fizice

 

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Departamentul 2 - Discipline Preclinice II

Asistent universitar, poziția 50, Sănătate  

 

Departamentul 3 - Discipline Clinice Medicale I

Asistent universitar, poziția 68, MEDICINĂ  

Asistent universitar, poziția 80, SĂNĂTATE 

Asistent universitar, poziția 81, SĂNĂTATE 

Asistent universitar, poziția 83, SĂNĂTATE  

Asistent universitar, poziția 98, MEDICINĂ  

 
 
Departamentul 4 - Discipline Clinice Medicale II

Asistent universitar, poziția 52, Medicină

Asistent universitar, poziția 55, Medicină

Asistent universitar, poziția 57, Medicină

Asistent universitar, poziția 66, Medicină

Asistent universitar, poziția 70, Medicină

Asistent universitar, poziția 72, Medicină

 

Departamentul 6 - Discipline Clinice Chirurgicale II

Asistent universitar, poziția 30, Medicină

 

FACULTATEA DE MATEMATICA

Matematică si Informatică

Asistent universitar, poziția 40, Matematică

Standarde si Metodologii specifice facultatilor

 Facultatea de Arte

Facultatea de Constructii

Facultatea de Farmacie

Facultatea de Educatie Fizica si Sport

Facultatea de Litere

Facultatea de Matematica si Informatica

Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei

Facultatea de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole

Facultatea de Stiinte Economice

Facultatea de Teologie

 

ARHIVA