Navigatie                     

1 post de consilier juridic S II - Direcția Juridică și Contencios

Anunt perioada depunere dosare candidati si continutul dosarelor de concurs

1 post inginer de sistem S I- Birou Resurse Software - PV proba scrisa (28.05.2024)

1 post de administrator financiar S III - Serviciul Social - Compartiment Burse si alte drepturi financiare ale studentilor - Rezultate (30.05.2024)

2 posturi de consilier juridic S I - Directia Juridica si Contencios - Birou Juridic - Rezultate (06.06.2024)

1 post de administrator financiar S I si 1 post administrator financiar S II - Directia Resurse Umane si Salarizare - Birou Plata cu Ora - Rezultate SI (31.05.2024) -Rezultate SII (31.05.2024)

1 post administrator patrimoniu S II - Directia Patrimoniu si Investitii - Serviciul Tehnic si de Investiții - Compartiment Inventariere si Casare - PV proba scrisa(07.06.2024)

1 post referent S II - Departamentul Strategii Academice si Managementul Calitatii - Birou Audit Academic - Rezultate (05.06.2024)

1 post referent S I - Departamentul Strategii Academice si Managementul Calitatii - Birou Reglementări Admitere și Finalizare Studii - Rezultate (05.06.2024)

1 post referent S I - Departamentul Strategii Academice si Managementul Calitatii - Birou Asigurarea Calității - Rezultate (05.06.2024)

1 post secretar S I - Departamentul Strategii Academice si Managementul Calitatii - Birou Asigurarea Calității - Rezultate (05.06.2024)

1 post referent S II - Departamentul Strategii Academice si Managementul Calitatii - Centrul de Management Integrat al Calitatii - ”Pilot Q” - Rezultate(05.06.2024)

1 post secretar S I - Departamentul Secretariat General Educatie - Facultatea de Științe Economice - Anunt modificare data promovare (23.05.2024) - Rezultate (11.06.2024)

1 post secretar S III - Departamentul Secretariat General Educatie - Facultatea de Drept și Științe Administrative - Anunt modificare data promovare (23.05.2024) - Rezultate (11.06.2024)

1 post secretar S III - Departamentul Secretariat General Educatie - Facultatea de Medicina - Anunt modificare data promovare (23.05.2024) - Rezultate (11.06.2024)

1 post secretar S I - Departamentul Secretariat General Educatie - Compartiment Acte de Studii - Anunt modificare data examen promovare (23.05.2024) - Rezultate (11.06.2024)

1 post referent S III - Facultatea de Litere - Anunt modificare data examen promovare (23.05.2024) - Rezultate (11.06.2024)

1 post informatician S debutant - Birou Administrare Rețele si Echipamente IT - Rezultate (30.05.2024)

1 post administrator patrimoniu S II - Directia Achizitii Publice - Birou Monitorizare Contracte - Rezultate (14.06.2024)

1 post documentarist S II - Biblioteca Universitara ”Ioan Popișteanu” - PV Proba Interviu (04.06.2024)

9 posturi bibliotecar S IA - Biblioteca Universitara ”Ioan Popișteanu” - PV Proba Practica (04.06.2024)

1 post referent S I - Birou Rectorat si Registratura - Anunt modificare data examen promovare (23.05.2024) - Rezultate (11.06.2024)

2 posturi administrator financiar S I - Directia Economica - Rezultat final Taxe (27.05.2024) - Rezultat final Buget (27.05.2024) 

1 post inginer S I - Biroul Pază - Rezultat proba Scrisa(07.06.2024)

1 post redactor S IA - Biroul de Presă  - Rezultate (11.06.2024)

1 post laborant S IA - Facultatea de Medicină - Rezultate (27.05.2024)

1 post laborant SSD II - Facultatea de Stiinte ale Naturii si Stiințe Agricole - PV Proba Practica(10.06.2024)

1 post tehnician M IA- Facultatea de Stiinte ale Naturii si Stiințe Agricole - Rezultate (27.05.2024)

1 post laborant SSD II - Facultatea de Construcții - PV Proba Practica(10.06.2024)

1 post laborant SSD I  T.- Facultatea de Stomatologie - Rezultate (03.06.2024) 

1 post laborant SSD I Gh. - Facultatea de Stomatologie - Rezultate (03.06.2024)

1 post administrator financiar S I - Departamentul de Management al Proiectelor din Fonduri Europene - Rezultate (11.06.2024)

1 post laborant S I - Facultatea de Stiinte Aplicate si Inginerie - Rezultate (05.06.2024)

1 post referent S II - Biroul Programul Erasmus Plus - Rezultate (28.05.2024)

1 post inginer de sistem S I- Birou Resurse Software

1 post laborant S I - Facultatea de Farmacie - PV Proba Scrisa(10.06.2024)

1 post referent S II - Centrul de Invatare SAPIENTIA Ovidius - Rezultate (05.06.2024)

1 post referent S I - Centrul de Consiliere si Orientare in Cariera - Rezultate (28.05.2024)

1 post referent S III - Centrul pentru Transfer de Tehnologie - Rezultate (22.05.2024)

Anunt perioada depunere dosare candidati si continutul dosarelor de concurs

1 post laborant M II - Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie - Rezultate (28.03.2024)

1 post bibliotecar S II - Biblioteca Universitară ,,Ioan Popișteanu” - Centrul American Corner - Rezultate (26.03.2024)

Anunț 1 post Inginer S II - Facultatea de Inginerie Mecanica, Industriala si Maritima - Rezultate (31.01.2024)

Anunț 1 post Secretar S III - Birou Programul Erasmus Plus - Departamentul pentru Relații Internaționale - Rezultate (31.01.2024)

Anunt 1 post Informatician M II Birou Administrare Rețele și Echipamente IT - Rezultate(04.08.2023)

Anunt 1 Inginer de Sistem SI A Facultatea de Medicina - Rezultate (04.07.2023)

Anunt 2 posturi Laborant SI A Facultatea de Medicina - Rezultate (10.07.2023)

Anunt 1 post Laborant SIA Facultatea de Constructii - Rezultate (28.06.2023)

Anunt 1 post Inginer sistem SIA ID-IFR - Rezultate (29.06.2023)

Anunt 1 post Secretar SI Departamentul Secretariat General Educatie- Facultatea de Stomatologie - Rezultat (30.06.2023)

Anunt 1 post Secretar SII Departamentul Secretariat Generat Educatie- Facultatea de Medicina - Rezultat (30.06.2023)

Anunt 1 post SECRETAR SIII Birou Erasmus - Rezultate (03.07.2023)

ANUNT 1 post Laborant MII FSAI - Rezultate (05.07.2023)

Anunt Analist programator SIA Dir Achizitii - Rezultate (27.06.2023)

Anunt ADMINISTRATOR PATRIMONIU SI Directia Achizitii - Rezultate (27.06.2023)

Anunt Analist programator SIA Facultatea de Teologie - Rezultate (07.07.2023)

Anunt 2 posturi bibliotecar SII Biblioteca Ioan Popisteanu - Rezultate (06.07.2023)

Anunt 1 Administrator financiar SI Directia economica - Rezultate (28.06.2023)

Anunt 1 post Referent SIII Facultatea de Istorie - Rezultate (29.06.2023)

Anunt 1 post Administrator patrimoniu SIII Birou administrare spatii de invatamant si spatii cu destinatie speciala - Rezultate (10.07.2023)

Anunt 1 post Administrator patrimoniu MIII Birou social si camin cantine - Rezultate (10.07.2023)

Anunt 2 posturi CONSULTANT ARTISTIC SII FACULTATEA DE ARTE - Rezultate (07.07.2023)

Anunt 1 post Laborant SI Facultatea de Arte - Rezultate (07.07.2023)

Anunt 1 post Tehnician MI Facultatea de Arte - Rezultate (07.07.2023) 

Arhiva 2022

3 posturi de laborant S II – CEDMOG - Rezultate (28.06.2022)

1 post de administrator financiar S II în cadrul Directiei Resurse Umane și Salarizare - Rezultate (15.06.2022)

2 posturi de laborant S I – Facultatea de Medicină  - Rezultate(17.06.2022)

1 post de laborant S II – Facultatea de Medicină  - Rezultate(17.06.2022)

1 post de laborant S II – Facultatea de Medicină - Rezultate(17.06.2022)

1 post de administrator patrimoniu S I în cadrul Directiei Patrimoniu și Investiții - Rezultate (28.06.2022)

1 post de administrator patrimoniu S I în cadrul Directiei Achiziții Publice – Compartiment depozit central  -  Rezultat (21.06.2022)

1 post de administrator patrimoniu S I în cadrul Directiei Achiziții Publice 

1 post de tehnoredactor S II - Rezultate (24.06.2022)

1 post de redactor S I - Rezultate (24.06.2022)

1 post de secretar S II în cadrul Clasei Confucius - Rezultate(17.06.2022)

1 post de corepetitor S I – Facultatea de Arte - Rezultate (15.06.2022)

1 post de secretar S I în cadrul Școlii de Studii Postuniversitare și de Formare Profesională Continuă - Rezultate (15.06.2022)

1 post de secretar S II în cadrul Departamentul Secretariat General Educație - Rezultate (28.06.2022)

1 post de secretar S III în cadrul Departamentul Secretariat General Educație - Rezultate (28.06.2022)

1 post de laborant S II – Facultatea de Farmacie - Rezultate (28.06.2022)

1 post de laborant S II – Facultatea de Farmacie - Rezultate (28.06.2022)

1 post de laborant S II – Facultatea de Farmacie - Rezultate (28.06.2022)

1 post de laborant S II – Facultatea de Farmacie - Rezultate (28.06.2022)

1 post de laborant S II – Facultatea de Farmacie - Rezultate (28.06.2022)

3 posturi de bibliotecar S I în cadrul Bibliotecii Universitare “Ioan Popișteanu” - Rezultate(16.06.2022)

1 post de inginer de sistem S I în cadrul Biroului Resurse Software - Rezultate(17.06.2022)

1 post de informatician S I în cadrul Biroului Resurse Software  - Rezultate(17.06.2022)

2 posturi de inginer de sistem S II în cadrul Biroului Resurse Software  - Rezultate(17.06.2022)

1 post administrator patrimoniu S III în cadrul Serviciului Social - Rezultate (28.06.2022)

1 post de informatician S I în cadrul Directiei Patrimoniu și Investiții - Rezultate (28.06.2022)

1 post de inginer sistem S I în cadrul Directiei Patrimoniu și Investiții - Rezultate (28.06.2022)

2 posturi de laborant SSD III – Facultatea de Medicină Dentară - Rezultate (28.06.2022)

1 post de laborant SSD II – Facultatea de Medicină Dentară - Rezultate (28.06.2022)

1 post de laborant S II – Facultatea de Medicină Dentară - Rezultate (28.06.2022)