Navigatie                     

--- LEGISLAȚIE ---

METODOLOGIA DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE ŞI DE CERCETARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ ÎN UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANŢA

HOTARAREA GUVERNULUI NR.457-2011 privind aprobarea Metodologiei cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul superior

ORDIN Nr. 6129/2016 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare

Extras din Monitorul Oficial  Partea III-a nr 391/27.04.2022

SALARIUL MINIM DE INCADRARE PE POSTURI 

 

--- ANUNȚURI IMPORTANTE ---

Calendarul concursului pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată din Universitatea „Ovidius” din Constanța Sem.II an univ.2021-2022

Informati posturi

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGATIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Lector universitar - poz. 12 - RO

 

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICA, INDUSTRIALA SI MARITIMA

Departament INGINERIE  NAVALĂ, PORTUARĂ ŞI ENERGETICĂ

Asistent universitar - poz. 30 - RO

Asistent universitar - poz. 34 - RO

Asistent universitar - poz. 35 - RO

Sef lucrari - poz. 14 - RO

Departament MANAGEMENT INDUSTRIAL ȘI AUTOVEHICULE RUTIERE

Sef lucrari - poz. 13 - RO

 

FACULTATEA DE LITERE

Departament LIMBI ȘI LITERATURI MODERNE ȘI ȘTIINȚELE COMUNICĂRII

Asistent universitar - poz. 46 - RO

 

FACULTATEA DE MATEMATICA SI INFORMATICA

Conferentiar universitar - poz. 15 - RO | EN

Conferentiar universitar - poz. 16 - RO | EN

Lector universitar - poz.27 - RO

 

FACULTATEA DE MEDICINA

Departamentul 1  DISCIPLINE PRECLINICE I

Sef lucrari - poz. 24 - RO 

Departamentul 4 DISCIPLINE CLINICE MEDICALE II

Asistent universitar - poz. 56 - RO 

Sef lucrari - poz. 30 - RO

Departamentul 6 DISCIPLINE CLINICE CHIRURGICALE II

Sef lucrari - poz. 11 - RO

 

FACULTATEA DE STIINTE APLICATE SI INGINERIE 

Departamentul CHIMIE SI INGINERIE CHIMICA

Profesor universitar - poz. 7 - RO | EN

Sef lucrari - poz. 20 - RO

Departamentul FIZICĂ ȘI ELECTRONICĂ

Sef lucrari - poz. 9 - RO

 

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE 

Departament ADMINISTRAREA AFACERILOR

Asistent universitar - poz. 28 - RO

 

FACULTATEA DE STIINTE ALE NATURII SI STIINTE AGRICOLE

Departament ȘTIINȚE NATURALE

Asistent universitar - poz. 65 - RO

Sef lucrari - poz. 45 - RO

 

 

 

Standarde si Metodologii specifice facultatilor

    Facultatea de Arte

   Facultatea de Constructii

    Facultatea de Drept si Stiinte Administrative

    Facultatea de Educatie Fizica si Sport

    Facultatea de Farmacie

    Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă

    Facultatea de Istorie si Stiinte Politice

    Facultatea de Litere

    Facultatea de Medicina

    Facultatea de Matematica si Informatica

    Facultatea de Medicina Dentara

    Facultatea de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole

    Facultatea de Stiinte Economice

    Facultatea de Teologie

--- ARHIVĂ ---

Arhiva