Navigatie                     

--- LEGISLAȚIE ---

 

METODOLOGIA DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE ŞI DE CERCETARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ ÎN UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANŢA

HOTARAREA GUVERNULUI NR.457-2011 privind aprobarea Metodologiei cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul superior

ORDIN Nr. 6129/2016 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare

Extras din Monitorul Oficial 438 din 29.11.2023

--- ANUNȚURI IMPORTANTE ---

06.12.2023 - SALARIUL MINIM DE INCADRARE PE POSTURI

04.12.2023 - CALENDAR

 

--- INFORMAȚII POSTURI ---

FACULTATEA DE ARTE

Conferentiar universitar, pozitia 29 - RO - EN 

Conferentiar universitar, pozitia 36 RO - EN 

Lector universitar, poziția 78 -  RO

Lector universitar, poziția 79 -  RO

 

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICA, INDUSTRIALA SI MARITIMA

Sef lucrari, poziția 13 -  RO

 

FACULTATEA DE LITERE

Conferentiar universitar, poziția 13 - RO - EN

 

FACULTATEA DE STOMATOLOGIE

Conferentiar universitar, poziția 10 - RO EN

 

 

--- ARHIVĂ ---