Navigatie                     

--- LEGISLAȚIE ---

 

METODOLOGIA DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE ŞI DE CERCETARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ ÎN UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANŢA

HOTARAREA GUVERNULUI NR.457-2011 privind aprobarea Metodologiei cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul superior

ORDIN Nr. 6129/2016 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare

Extras din Monitorul Oficial 152 din 24.04.2023

--- ANUNȚURI IMPORTANTE ---

SALARIUL MINIM DE INCADRARE PE POSTURI

CALENDAR

 

--- INFORMAȚII POSTURI ---

DEPARTAMENTUL DE PREGATIRE A PERSONALULUI DIDACTIC

Lector universitar, poziția 14 - RO

 

FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT

Asistent universitar, poziția 50 - RO

 

FACULTATEA DE FARMACIE

Sef Lucrari, poziția 19 - RO

Profesor universitar, poziția 2 -  RO - EN 

 

FACULTATEA DE ISTORIE

Conferentiar universitar, poziția 9 -  RO EN 

 

FACULTATEA DE LITERE

Conferentiar universitar, poziția 14 - RO - EN

Conferentiar universitar, poziția 7 - RO EN

Lector universitar, poziția 14 - RO

Lector universitar, poziția 16 - RO

 

FACULTATEA DE MEDICINA

Departamentul 1 

Sef Lucrari, poziția 23 - RO

Sef Lucrari, poziția 25 - RO

Departamentul 3

Sef Lucrari, poziția 42 - RO

Asistent universitar, poziția 84 - RO

Asistent universitar, poziția 98 - RO

Departamentul 4

Asistent universitar, poziția 61 - RO

Departamentul 6

Asistent universitar, poziția 30 - RO

 

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE

Lector universitar, poziția 26 - RO

Lector universitar, poziția 28 - RO

 

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

Lector universitar, poziția 18 - RO

 

FACULTATEA DE STIINTE ALE NATURII

Sef Lucrari, poz 44 - RO 

Asistent universitar, poziția 61 - RO

 

FACULTATEA DE STOMATOLOGIE

Sef Lucrari, poz 25 - RO 

 

 

 

 

 

--- ARHIVĂ ---