Navigatie                     

--- LEGISLAȚIE ---

METODOLOGIA DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE ŞI DE CERCETARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ ÎN UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANŢA

HOTARAREA GUVERNULUI NR.457-2011 privind aprobarea Metodologiei cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul superior

ORDIN Nr. 6129/2016 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare

Monitor Oficial Nr.456/03.05.2019

 

--- ANUNȚURI IMPORTANTE ---

08.07.2019 | Decizie de inlocuire in comisia de concurs pentru ocuparea postului vacant de lector universitar pozitia 18

28.06.2019 | Comunicare DJC -  Viza legalit dosare concurs

06.06.2019 | Comisiile de concurs

09.05.2019 | Calendarul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din Universitatea „Ovidius” din Constanta

09.05.2019 | LISTA completa a documentelor pe care candidatii trebuie sa le includa in dosarul de concurs

09.05.2019 | Salariul minim de încadrare pe posturi

Informatii posturi

 

Facultatea de Arte

Lector universitar - poz.39 - RO

PALADE AUREL - CV - LL - FV - ADMIS

Facultatea de Drept si Stiinte Administrative

Asistent universitar - poz. 27 - RO

STANCIU MIHAI ALEXANDRU - CV - LL - FV - ADMIS

Lector universitar - poz.17 - RO

NITA ANCA JEANINA - CV - LL - FV - ADMIS

Lector universitar - poz. 18 - RO

DUTA CRISTINA RAMONA - CV - LL - FV - ADMIS

Asistent universitar - poz. 22 - RO

TASENTE TANASE - CV - LL - FV - ADMIS

 

Facultatea de Educatie Fizica si Sport

Asistent universitar - poz.42  - RO

VOINEA FLORIN - CV - LL - FV - ADMIS

Facultatea de Istorie si Stiinte Politice

Lector universitar - poz.15 - RO

PAVEL CATALIN - CV - LL - FV - ADMIS

 

Facultatea de Matematica si Informatica

Conferentiar universitar - poz.19 - RO | EN

IBADULA DENIS - CV - LL - FV - ADMIS

Profesor universitar - poz.7 - RO | EN

VERNIC RALUCA ILEANA - CV - LL - FV - ADMIS

Facultatea de Medicina

    DEPARTAMENT II

Asistent universitar - poz.54 - RO

GURGAS EUGEN LEONARD - CV - LL - FV - ADMIS

 

    DEPARTAMENT IV

Asistent universitar - poz.51 - RO

Asistent universitar - poz.57 - RO

Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei

Lector universitar - poz.16 - RO 

TUSE ENACHE - CV - LL -FV - ADMIS 

Facultatea de Stiinte Aplicate si Inginerie

Sef lucrari - poz.17 - RO

SAPUNARU OLGA-VALERICA - CV - LL - FV - ADMIS

Facultatea de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole

Sef lucrari - poz.57 - RO

MEMEDEMIN DANIYAR - CV - LL - FV - ADMIS

 

 

--- ARHIVĂ ---

Arhiva