Navigatie                     

Mobilitate academică 2022-2023

 

Announcement concerning the recognition/ equivalence of studies from another university
       The enrollment of candidates in the next year of study, for students who were admitted in the first year of study and who obtained transferable credits from previously attended academic programs, is done based on previously obtained credits, as specified by the transcript of records/ diploma supplement/school records. According to the specificity of the programs of study and in order to provide a high-quality educational process, the faculties can adopt their own conditions concerning the recognition/ equivalence of studies from another university. These criteria, specific to each faculty, are not inferior and do not provide derogations from those stipulated in the Regulations concerning the professional activity of students. We recommend to those who want to become students of “Ovidius” University of Constanta to submit their application files during the admission period for university year 2022-2023, starting with 9th May 2022, having the possibility to enroll in their next year of study, in accordance with their Form concerning the recognition/ equivalence of exams previously passed and respecting the school capacity for the academic year, as decided by the Commission for the Equivalation of Studies.

Anunț privind recunoașterea / echivalarea studiilor desfășurate în cadrul altei universități
         Înmatricularea în an superior a candidaților declaraţi admişi în anul întâi de studiu şi care au obținut credite transferabile în cadrul unor programe de studii universitare efectuate anterior se realizează în baza echivalării creditelor obținute anterior, astfel cum reies din foaia matricolă/suplimentul la diplomă/situația școlară. În funcție de specificul programelor de studii și în scopul asigurării unui proces educațional de calitate, facultățile pot impune condiții proprii în ceea ce privește recunoașterea / echivalarea studiilor desfășurate în cadrul altei universități. Aceste criterii proprii ale facultăților nu pot fi inferioare și nu vor asigura derogări de la cele stipulate în Regulamentul privind activitatea profesională a studenților. Recomandăm celor care doresc să vină în cadrul Universității ,,Ovidius” din Constanța să se înscrie în sesiunea de admitere pentru anul universitar 2022-2023, începând cu data de 9 mai 2022, cu posibilitatea de înmatriculare în an superior, conform fișei de echivalare și recunoaștere a disciplinelor promovate anterior și a capacității de școlarizare pentru anul de studii stabilit de Comisia de echivalare.

Mobilitate academică 2022-2023

OUC - ACADEMIC MOBILITY (transfer)  2022-2023

The calendar of the students’ academic mobility (transfer)  2022-2023

Procedura FM - Transferuri

 

Termenul de depunere a dosarelor pentru mobilitatea academică (transfer) a studenților este:

01 septembrie 2022 pentru cetățenii străini și cetățenii români cu studii în străinătate;

15 septembrie 2022 pentru cetățenii români;Cererile se depun exclusiv la facultatea unde se va realiza mobilitatea.

 

Informațiile și formularele necesare în vederea întocmirii dosarului și cuantumul taxelor le puteți consulta la următoarele link-uri:


 
Nota:
Acceptul interinstituțional constă în completarea și semnarea cererii-tip de mobilitate;
Instituția de învățământ superior care acceptă mobilitatea semnează prima cererea de mobilitate a studentului, apoi semnează instituția de la care pleacă studentul;
În cerere sunt trecute și condițiile în care are loc mobilitatea (tipul de loc);
 

Arhiva