Navigatie                     

Abilitarea

Generalități și formulare

     Universitatea Ovidius din Constanta este institutie organizatoare de studii universitare de doctorat, numita in continuare UOC. Domeniile in care UOC organizeaza sustinerea in sedinta publica a tezei de abilitare sunt: Biologie, Filologie, Istorie, Inginerie civila si instalatii, Matematica, Medicina, Medicina dentara si Teologie.
     Abilitarea reprezintă certificarea calităţii unei persoane de a conduce lucrări de doctorat.  Teza de abilitare relevă capacităţile şi performanţele didactice şi de cercetare ale candidatului.
     Atestatul de abilitare este acordat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice, la propunerea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice (MECS).
     Pot sustine teza de abilitare persoanele care detin titlul stiintific de doctor si care îndeplinesc standardele minimale identice cu standardele de acordarea a titlului de profesor universitar, respectiv de CS I, stabilite de CNATDCU şi aprobate prin ordin al ministrului.

Regulament privind organizarea si desfasurarea procesului de obtinere a Atestatului de abilitare 2015 -2020

Regulament privind organizarea si desfasurarea procesului de obtinere a Atestatului de abilitare – in vigoare

Extras din Hotararile Senatului UOC din 24 mai 2018

Dosarul de abilitare

Dosare de abilitare aflate in evaluare la nivelul IOSUD

Lista conducatorilor de doctorat afiliați la UOC

Ordinele de acordare a atestatului de abilitare şi a calităţii de conducător de doctorat