Navigatie                     

Înscrierea la concursul de admitere se face pe platforma https://admitereonline.univ-ovidius.ro/ prin crearea unui cont de candidat.

 

Calendarul de admitere

Școala Doctorală

Domeniul de doctorat

Perioada de înscrieri

Științe Umaniste

Filologie

 

 

7 - 14 septembrie 2023

(Platforma pentru inscrieri de inchide la ora 16)

Istorie

Științe Aplicate

Biologie

Matematică

Matematică

Medicină

Medicină

Stomatologie

Medicină dentară

Teologie

Teologie

Stiinta Sportului si Educatiei Fizice

Stiinta Sportului si Educatiei Fizice

 

CONCURSUL DE ADMITERE

 

Scoala Doctorala

 Domeniul de doctorat

Data concursului, ora, locația

înmatriculare

 

Stiințe Umaniste

Filologie

15 septembrie 2023, ora 10,

Campus-corp A, sala 137 (R), sala 128 (F), sala 244 (E)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 septembrie 2023

Istorie

18 septembrie 2023, ora 11,        Campus-corp A, sala 206

Stiințe Aplicate

Biologie

15 septembrie 2023, ora 12,        Campus-corp B, sala P23

Matematică

Matematică

18 septembrie 2023, ora 11,                 Str. Ion Vodă nr. 58, Sala PC 105

Medicină

Medicină

18 septembrie 2023, ora 10,         Campus-corp B, sala P21

  Stomatologie

Medicină dentară

15 septembrie 2023, ora 12,  amfiteatru, Facultatea de Medicină dentară

Teologie

Teologie

15 septembrie 2023, ora 11,            str.Ion Voda nr.58, sala P05

18 septembrie 2023, ora 12,30        str.Ion Voda nr.58, sala P05

Stiinta Sportului si Educatiei Fizice

Stiinta Sportului si Educatiei Fizice

17 septembrie 2023 ora 11.00                                       Facultatea de Educație Fizică și Sport,

str. Alexandru Șerbănescu nr. 1

 

Înmatricularea la studii universitare de doctorat se efectuează la sediul Școlii Doctorale din str. Ion Vodă nr.58, etaj I, sala 102 / 104

La înmatriculare se va completa dosarul de concurs cu actele de studii conforme cu originalul, se depune chitanta de plata a taxei de școlarizare (rata I=40%), se va completa și semna contractul de studii doctorale