Navigatie                     

 

Descriere procedură

Procedura operațională reglementează recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate în cadrul Universității Ovidius din Constanța. În această procedură se recunoaște automat în cadrul UOC diploma de doctor și a titlului  de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate.

 

Cale de atac:

Contestația se depune la universitate. Ulterior,  Decizia definitivă a universității poate fi atacată la instanțele de judecată.
 

Document Procedura:

Procedura operationala privind recunoasterea diplomei de doctor si a titlului de doctor in stiinte sau intr-un domeniu profesional obtinut in institutii de invatamant din strainatate aplicata in cadrul UOC

Link de acces PCUe:

Procedura poate fi consultată şi prin Punctul de Contact Unic Electronic