Navigatie                     
   • Anexa 1 – Modalitati de depunere a dosarelor 2023 (.docx; .pdf)
   • Anexa 2 – Lista actelor necesare 2023 (.docx; .pdf)
   • Anexa 3c-Cerere inscriere AP 2023(.docx; .pdf)
   • Anexa 4 – Declaratie RGPD admitere 2023(.docx; .pdf)
   • Anexa 5 – Declaratie autenticitate documente 2023(.docx; .pdf)
   • Anexa 6 – Declaratie apartenenta 2023(.docx; .pdf)
   • Anexa 7 – Confirmare loc studii 2023(.docx; .pdf)
   • Anexa 8 – Lista diplome recunoscute ME 2022(.docx; .pdf)

Admitere 2022 - Anexa 1 - Modalități de depunere a dosarelor 2022 - Anexa 2 - Lista actelor necesare 2022 - Anexa 2 - Lista actelor necesare 2022 - Anexa 3a-Cerere inscriere licenta 2022 - Anexa 3a-Cerere inscriere licenta 2022 - Anexa 3b-Cerere inscriere master 2022 - Anexa 3b-Cerere inscriere master 2022- Anexa 4 - Declaratie RGPD admitere 2022 - Anexa 4 - Declaratie RGPD admitere 2022 - Anexa 5 - Declaratie autenticitate și corespondenta documente 2022- Anexa 5 - Declaratie autenticitate și corespondenta documente 2022 - Anexa 6 - Declaratie apartenenta 2022 -  Anexa 6 - Declaratie apartenenta 2022 -  Anexa 7 - Confirmare loc studii 2022 - Anexa 7 - Confirmare loc studii 2022 -  Anexa 8 - Lista institutii an pregatitor 2022- Anexa 9 - Lista diplome recunoscute ME 2022

Arhivă: 01.07.2020 - 27.05.2021 |  2019 | 2020