Navigatie                     

BIROUL DE PRESĂ

  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Constanța, 19 iunie 2024

        

 

Universitatea Ovidius din Constanța acordă titlul de „Doctor Honoris Causa”

prof. univ. dr. Ion Popa

           

Universitatea Ovidius din Constanța (UOC), la propunerea Facultății de Științe Economice (FSE), decernează, vineri, 21 iunie 2024, titlul de „Doctor Honoris Causa” prof. univ. dr. Ion Popa, decanul Facultății de Management din Academia de Studii Economice din București (ASE), președinte al Comisiei Științe Economice și Administrarea Afacerilor (CNATDCU), președinte al Comisiei Științe Economice I (ARACIS), vicepreședinte al Societății Academice de Management din România (SAMRO), membru corespondent al Academiei Oamenilor de Știință din România (AOSR), director al Centrului pentru Studii de Management Comparat.

Festivitatea va avea loc începând cu ora 9.00, în Sala Senatului, Campus Corp A (Aleea Universității, nr.1).

 

***

 

Figură reprezentativă a mediului academic economic din România, prof. univ. dr. Ion Popaare o carierăderulată pe parcursul a 28 de ani de activitate didactică, științifică și managerială în cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Rezultatele științifice de excepție și larga recunoaștere națională și internațională de care se bucură prof. univ. dr. Ion Popaau la bază o solidă și temeinică pregătire, care i-a conferit, încă de la începutul carierei, o cuprindere vastă a problematicii domeniului studiat, dar și o corelare a acestuia cu alte domenii științifice conexe, precum și cu realitățile socio-economice.

Ion Popa a urmat studiile Facultății de Management din cadrul ASE (1992-1997), continuate cu studiile aprofundate „Strategia schimbării și dezvoltării firmei” la Academia de Studii Economice din București, în colaborare cu Conservatorul Național de Arte și Meserii Paris, în perioada 1997-1998.  

În anul 2002, a obținut titlul științific de Doctor în Științe Economice, domeniul Management, cu distincția Magna cum laude.

Începând cu anul 2009, a obținut titlul de conducător de doctorat în domeniul Management, activitatea de cercetare cu doctoranzii fiind orientată către domenii precum: managementul strategic, managementul comparat, managementul IMM-urilor și managementul serviciilor de sănătate.  

Începând cu anul 1999 și până în prezent, Ion Popa și-a continuat perfecționarea prin participarea la stagii de pregătire la Universitatea de Științe Sociale Toulouse (Franța), Universitatea Paris XII Vale de Marne (Franța), Buffalo University (SUA), Globis University Tokyo (Japonia).

Concomitent, începând cu anul 1997, Ion Popa și-a început cariera universitară și științifică în calitate de preparator universitar în cadrul Academiei de Studii Economice din București. Dezvoltarea carierei sale universitare s-a concretizat în ocuparea prin concurs a diferitelor posturi didactice și parcurgerea tuturor treptelor ierarhiei universitare, începând cu anul 1997 și până în prezent, când activează ca profesor universitar doctor și conducător de doctorat în domeniul Management, în cadrul Facultății de Management a Academiei de Studii Economice din București. La acestea se adaugă faptul că, în anul 2012, prof. univ. dr. Ion Popa a devenit director al Centrului pentru Studii de Management Comparat – Facultatea de Management, ASE.

Activitatea didactică și de cercetare științifică i-au permis profesorului Ion Popa să acumuleze temeinice cunoștințe teoretice și practice în domeniul managementului, care s-au concretizat în elaborarea și publicarea, în calitate de unic autor, prim autor, coautor, coordonator sau membru în colegiul de redacție, a numeroase lucrări științifice, precum și a unui număr semnificativ de cărți de specialitate publicate în prestigioase edituri (peste 22 cărți de specialitate și peste 56 de cărți/cursuri/manuale publicate în edituri recunoscute și capitole publicate în volume colective). Totodată, prof. univ. dr.Ion Popa este autor a peste 68 de articole și studii publicate în reviste de specialitate de circulație internațională, indexate Web of Science sau înregistrate în baze de date internaționale specifice domeniului.

Prof. univ. dr. Ion Popa a participat la numeroase și importante manifestări științifice naționale și internaționale (peste 43 de lucrări prezentate la conferințe internaționale), acesta fiind, de asemenea, membru în colectivele de redacție sau comitetele științifice a numeroase reviste științifice prestigioase din țară și străinătate.

Activitatea de cercetare științifică s-a concretizat și prin implicarea prof. univ. dr. Ion Popa în proiecte de cercetare - dezvoltare obținute prin competiție în țară, ca director de proiect (12 proiecte) sau membru în echipa de cercetare (peste 63 de proiecte). Totodată, deosebit de importantă este și activitatea de cercetare științifică în proiecte cofinanțate din fonduri externe nerambursabile, în calitate de director de proiect sau director partener ASE (3 proiecte) sau membru în echipa de proiect (22 de proiecte).

Pentru meritele științifice și profesionale deosebite, prof. univ. dr. Ion Popa a fost distins cu diverse premii și diplome, dintre care menționăm:Premiul „Anghel Rugină” acordat de Academia Oamenilor de Știință din România (2018); Diploma de Excelență Magna cum laude acordată de Asociația Facultăților de Economie din România (2016); Diploma Profesor Bologna acordată de Asociația Națională a Organizațiilor Studențești din România (2014); Diploma Georgescu Roegen pentru cercetarea științifică de excelență (2018); Distincția „Cea mai Bună Carte din Domeniul Economic” acordată de Asociația Facultăților de Economie din România (AFER) (2017); Premiul pentru cea mai bună lucrare prezentată în cadrul celei de a 26-a ediții a Conferinței IBIMA, 11-12 noiembrie 2015, Madrid, Spania (2015); Premiul UEFISCDI, Premierea rezultatelor cercetării - articole (PRECISI) (2017, 2019, 2020, 2023); Certificat de Excelență în semn de recunoaștere a serviciilor aduse comunității academice, activând ca membru al Comitetului Internațional al Conferinței Internaționale IBIMA, 11-12 Noiembrie 2015 – Madrid (2015); Diploma Opera Omnia pentru cercetarea științifică de excelență (2014); Diploma Georgescu Roegen pentru activitatea de cercetare științifică desfășurată în cadrul proiectelor finanțate de organisme naționale sau internaționale (2005, 2006); Diploma Nicolae Georgescu Roegen pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare științifică economică 2001, 2002 și 2003 (2002, 2003, 2004); Diploma de excelență Virgil Madgearu pentru activitatea profesional-științifică de excepție în calitate de lector universitar (2005).

 

Biroul de presă al Universităţii Ovidius din Constanţa

Info UOC - Meniu