Navigatie                     

BIROUL DE PRESĂ

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Constanța, 16 decembrie 2022

        

 

 

Universitatea Ovidius din Constanţa a finalizat proiectul DIDACT-IQ

 

Universitatea Ovidius din Constanța (UOC) a implementat cu succes, la nivel instituțional, în perioada 18 aprilie – 16 decembrie 2022,  proiectul CNFIS-FDI-2022-0586 - Îmbunătățirea calității activității didactice la Universitatea „Ovidius” din Constanța prin perfecționarea continuă a personalului didactic și a mijloacelor de învățare – DIDACT-IQ.

„Scopul proiectului l-a constituit creșterea capacității instituționale și îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice, prin perfecționarea continuă a personalului didactic de predare și a personalului didactic auxiliar în vederea corelării actului educațional cu nevoile de inovare, informatizare, flexibilitate și mobilitate ale societății contemporane, asigurarea accesului la informații integrate privind calitatea și integritatea actului educațional și furnizarea de instrumente specifice pentru promovarea calității și integrității academice”, a precizat directorul proiectului, conf. univ. dr. Gabriela Gheorghiu.

Potrivit sursei citate, printre activitățile desfășurate în cadrul proiectului în vederea realizării obiectivului său general s-au numărat:

  • Susținerea în mediul online a unui curs de perfecționare privind utilizarea unor mijloace moderne de învățare, dedicat personalului didactic de predare, precum și a unui curs de perfecționare privind utilizarea sistemelor informatice de gestiune a studenților, dedicat personalului didactic auxiliar;
  • Desfășurarea în mediul online a unor cursuri de formare dedicate deopotrivă personalului didactic de predare și auxiliar - unul  privind utilizarea tehnicilor informatice de operare la nivel institutional, iar altul privind asigurarea stării de bine la locul de muncă;
  • Organizarea în format hibrid a unor mese rotunde dedicate schimbului de bune practici privind importanța asigurarea stării de bine la locul de muncă, precum și a utilizării mijloacelor moderne învățare pentru îmbunătățirea calității activității didactice.

În particular, DIDACT-IQ a continuat demersurile întreprinse în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2021-0540 PERFORM DIDACT,finanțat anul precedent, în ceea ce privește dezvoltarea de mecanisme pentru prevenirea riscurilor de suspiciuni de conduită academică și științifică necorespunzătoare în scopul respectării deontologiei și eticii academice, prin constituirea la nivelul fiecăreia dintre cele 16 facultăți și a Institutului de Studii Doctorale (ISD) din cadrul UOC a unor Comisii antiplagiat responsabile cu verificarea în platforma Sistemantiplagiat.ro a lucrărilor de licență, disertație și doctorat, precum și a articolelor științifice rezultate în urma activităților de cercetare ale studenților, masteranzilor și doctoranzilor, respectiv ale cadrelor didactice din cadrul UOC. Membrii acestor comisii au fost perfecționați în utilizarea serviciului de comparare electronică a documentelor Sistemantiplagiat.ro, în conformitate cu procedura operațională adoptată în acest scop la nivel instituțional.

În perioada de implementare, proiectul DIDACT-IQ a beneficiat de o finanțare de 295.000 lei din bugetul alocat de Ministerul Educației, din fondul de dezvoltare instituțională, Domeniul 5 – Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice. Resursele financiare necesare pentru derularea proiectului au fost completate din partea UOC cu 65.200 lei, reprezentând o cotă de cofinanțare din total proiect de 22,1%.

 

Biroul de presă al Universității Ovidius din Constanța

 

Info UOC - Meniu