Navigatie                     

BIROUL DE PRESĂ

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Constanța, 05 ianuarie 2022

 

Universitatea Ovidius din Constanţa a finalizat proiectul PERFORM DIDACT

 

Universitatea Ovidius din Constanța (UOC) a implementat cu succes, la nivel instituțional, în perioada 17 mai – 17 decembrie 2021, proiectul CNFIS-FDI-2021-0540 – „Performanță și calitate academică în UOC. Crearea și dezvoltarea Platformei electronice pentru evaluarea periodică a performanțelor profesionale individuale ale cadrelor didactice – PERFORM DIDACT”, informează directorul proiectului, lect. univ. dr. Gabriela Gheorghiu.

Potrivit sursei citate, obiectivul general al proiectului a constat în creșterea capacității instituționale și îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice, prin crearea și dezvoltarea unei platforme electronice la nivel instituțional pentru evaluarea periodică a performanțelor profesionale individuale ale cadrelor didactice din UOC”, a precizat lect. univ. dr. Gabriela Gheorghiu.

Printre activitățile desfășurate în cadrul proiectului în vederea realizării obiectivului său general s-au numărat:

  • Crearea și dezvoltarea unei platforme electronice la nivel instituțional pentru evaluarea periodică a performanțelor profesionale individuale ale cadrelor didactice din UOC, structurată multimodular pe următoarele trei componente: a) autoevaluare; b) evaluare colegială; c) evaluare de către directorul de departament/decan;
  • Organizarea și realizarea unor sesiuni de instruire a cadrelor didactice din UOC, în mediul online, pentru optimizarea formelor de evaluare periodică a performanțelor profesionale individuale ale acestora cu ajutorul noii platforme electronice;
  • Organizarea și realizarea în mediul online a unor mese rotunde dedicate normelor de concepere și scriere a lucrărilor academice cu respectarea standardelor deontologice și etice, în scopul îmbunătățirii performanțelor profesionale individuale ale cadrelor didactice din UOC și sporirii vizibilității acestora;
  • Achiziționarea serviciului de comparare electronică a documentelor - Sistemantiplagiat.ro, pentru a fi folosit în cadrul instituției în vederea verificării împotriva plagiatului a lucrărilor de licență, disertație și doctorat, precum și a articolelor științifice rezultate în urma activităților de cercetare ale studenților, masteranzilor și doctoranzilor, respectiv ale cadrelor didactice din cadrul Universității Ovidius din Constanța.

            În perioada de implementare proiectul a beneficiat de o finanțare de 344.000 lei din bugetul alocat de Ministerul Educației, din fondul de dezvoltare instituțională, Domeniul 5 – Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice. Resursele financiare necesare pentru derularea proiectului au fost completate din partea UOC cu 60.200 lei, reprezentând o cotă de cofinanțare din total proiect de 17,50%.

Biroul de presă al Universității Ovidius din Constanța

           

 

Info UOC - Meniu