Navigatie                     

Două masterande ale Facultății de Litere din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, Ioana Alina Costea (Studii de Românistică, anul al II-lea) și Adelina Pavel (Studii de Românistică, anul al II-lea), au obținut mențiuni la Colocviul Național Universitar de Literatură Română Contemporană, ediția a XVI-a, desfășurat la Universitatea Transilvania Brașov, Facultatea de Litere, în zilele de 30 și 31 mai 2019.

Colocviul a reunit studenți, profesori și cercetători din importante centre universitare. Cele două masterande au fost îndrumate de prof. univ. dr. Lăcrămioara Berechet, conf.univ. dr. Alina Buzatu și prof. univ. dr. Angelo Mitchievici, cadre didactice ale Departamentului de Filologie română, limbi clasice și balcanice.

 

Info UOC - Meniu