Navigatie                     

Constanța, 29 octombrie 2018

 

150 de studenți ai Universității „Ovidius” din Constanța (UOC), din anii I şi II,  vor beneficia de „Programul de dezvoltare personală pentru studenți în vederea creșterii stimei de sine, a autoanalizei personale, a conștientizării propriului potențial și schimbării atitudinii față de sine și educație”, desfășurat în cadrul proiectului „Gaudeamus Igitur – Șanse egale la educație” (GISEE).

Studenţii interesaţi se pot înscrie în perioada 30 octombrie – 8 noiembrie 2018, accesând următorul formular: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8L_95BsIRAE3B1g_MsVjF4w_rcaByrvJ8lFsWsb0-w___sw/viewform?c=0&w=1.

 

Programul de dezvoltare personală se va desfășura între 12 noiembrie - 3 decembrie 2018.

 

Proiectul „Gaudeamus Igitur - Șanse egale la educație", cod CNFIS-FDI-2018-0486, are ca obiectiv general optimizarea strategiei academice, a promovării portofoliului educațional și a strategiei privind studenții și absolvenții în cadrul UOC, urmărind principiul creșterii echității sociale cu accent pe incluziunea socială, sporirea accesului la învățământul superior a tinerilor din mediul rural și corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii.

GISEE este finanțat din fondul de dezvoltare instituțională, domeniul 1 - creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră) - , alocat de către Ministerul Educației Naționale.

UOC implementează proiectul în perioada iunie-decembrie 2018.

Info UOC - Meniu