Navigatie                     

 

Institutul pentru Nanotehnologii şi Surse Alternative de Energie – INSAE

Bd. Mamaia 124, 900527 Constanţa, ROMÂNIA
Telefon: 0241-606462 

Misiunea Institutului constă în atingerea excelenţei în cercetarea ştiinţifică şi în programele de masterat şi doctorat în vederea satisfacerii cerinţelor mediului socio - economic, local şi regional, contribuind la promovarea inovării ca factor determinant în creşterea competitivităţii şi dezvoltării durabile regionale.
 
Funcţiile Institutului:
Cercetare Fundamentală şi Aplicativă – să dezvolte activităţi de cercetare proprii şi servicii de consultanţă şi proiectare.
Programe de Masterat şi Doctorat – să organizeze în cooperare cu facultăţile şi departamentele universităţii, programe de masterat şi doctorat, implicând şi susţinând studenţii în activităţi de cercetare.
Transfer de Tehnologie şi Cunoştinţe – să colaboreze cu companiile de profil pentru a identifica şi a pune în valoare tehnologii şi cunoştinţe care pot fi transferate, adaptate şi dezvoltate în vederea valorificării comerciale.
Consultanţă Managerială în Administrarea Proiectelor de Cercetare – să asiste colectivele de cercetare, cercetătorii, studenţii de masterat şi doctorat şi companiile partenere în identificarea cerinţelor de inovare şi în orientarea activităţilor de cercetare şi educative în funcţie de cerinţele mediului socio-economic.
Instruire şi Formare – să ofere programe de instruire de înaltă calitate pentru implementarea de noi tehnologii şi difuzarea cunoştinţelor avansate dobândite în cercetare.
Networking – să comunice şi să schimbe informaţii între diferitele catedre şi departamente ale universităţii, cu instituţii naţionale şi internaţionale din domeniul cercetării ştiinţifice.
 
Institutul are în componenţa sa următoarele laboratoare şi centre:
-          Platforma de cercetare ştiinţifică pentru producere de hidrogen şi biogaz – HyRES - realizat prin Proiectul HyRES, Contract în cadrul Programului CEEX.
-          Laboratorul CAD/CAM/CAE – realizat în colaborare cu Rand Worldwide şi IBM.   
-          Laboratorul de Sisteme Energetice Avansate şi Nanofluide – realizat în colaborare cu Institutul de Cercetări din Karlsruhe şi Academia Chineza de Ştiinţe – Institutul pentru Fizica Solidului din Hefei.
-          Laboratorul de Celule de Combustie -  realizat prin Proiectul METEORA, Contract în cadrul PNCDI, Programul MENER, Subprogram C3 - Energii Noi şi Regenerabile.
-          Centrul de Consultanţă Managerială în Afaceri - a fost înfiinţat în 1997 cu sprijinul USAID de către Washington State University pentru a contribui la dezvoltarea IMM-urilor din regiune.
-          Centrul de Transfer Tehnologic în metode de fabricaţie avansate: a fost realizat printr-un program TEMPUS cu Universitatea din Grenoble, Franţa, Universitatea din Patras, Grecia şi Universitatea “Politehnică” Bucureşti.
-          Centrul Româno-Rus pentru Nano şi Micro Tehnologii organizat în colaborare cu Universitatea Federală pentru Ştiinţă şi Tehnologie – MISIS, Moscova.
 
Institutul colaborează cu următoarele laboratoare:
-          Laboratorul de Microscopie Electronică, dotat cu echipament modern de microscopie electronică.
-          Laboratorul de fizica plasmei,dotat cu instalaţii de producere a plasmei.
-          Laboratorul de măsurări galvano-magneto-optice,dotat cu aparate de măsură pentru măsurări şi investigaţii în fizica solidelor.

PROIECTE

Actual sunt în derulare următoarele proiecte:

ARGOS

BSUN Joint Master Degree Study Program on the Management of Renewable Energy Sources

COMPENER

Competences for Sustainable Energy

ECO-REFITEC

Eco innovative Refitting Technologies and Processes for Shipbuilding Industry Promoted by European Repair Shipyards