Navigatie                     

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANȚA

Proiect: Înființarea și dezvoltarea CENTRULUI REGIONAL SUD-EST PENTRU

ORIENTAREA ÎN CARIERA DE CERCETĂTOR – AD. AUGUSTA - cod 2/16.11.2022

Finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență

Apel nr. PNRR-III-C9-2022-I10

 

 

ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

 

            Universitatea „Ovidius” din Constanțaimplementează proiectul „Înființarea și dezvoltarea CENTRULUI REGIONAL SUD-EST PENTRU ORIENTAREA ÎN CARIERA DE CERCETĂTOR – AD. AUGUSTA”- cod 2/16.11.2022 finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență apel nr. PNRR-III-C9-2022-I10

Scopul proiectuluieste promovarea cercetării științifice și dezvoltare a interesului pentru cercetarea românească prin înființarea și operaționalizarea Centrului Regional Sud-Est pentru orientarea în cariera de cercetător. Proiectul își propune dezvoltarea teoretică și aplicată a unor servicii de înalte standarde academice dintr-o paletă ramificată de intervenții orizontale și verticale:

 • orientarea și consilierea în cariera de cercetător,
 • operaționalizarea unui set de programe educaționale moderne – orientate pe știința pentru societate,
 • promovarea rezultatelor cercetării românești atât la nivel regional, cât și la nivel național/ internațional.

Grupul țintă este alcătuit din studenți, masteranzi, doctoranzi înscriși la o instituție de învățământ superior din Regiunea Sud-Estși cercetători științifici.

Grupul țintă format din cercetători științificiva fi recrutat din Regiunea Sud-Est, persoanele recrutate  în această categorie de grup țintă fiind încadrate, în conformitate cu articolele 6, 7, 8 și 9 din Legea 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și cu prevederile Ghidului solicitantului, în una dintre următoarele categorii:

a) cadre didactice universitare (asistent, lector, conferențiar sau profesor universitar);

b) personal de cercetare-dezvoltare cu studii superioare, care desfășoară activități de cercetare științifică: cercetător științific gradul I (CS I), cercetător științific gradul II (CS II), cercetător științific gradul III (CS III), cercetător științific (CS) sau asistent de cercetare științifică (ACS);

c) personal de cercetare-dezvoltare cu studii superioare tehnice, care desfășoară activități de dezvoltare tehnologică (inginer de dezvoltare tehnologică gradul I (IDT I), inginer de dezvoltare tehnologică gradul II (IDT II), inginer de dezvoltare tehnologică gradul III (IDT III) sau inginer de dezvoltare tehnologică (IDT).

În grupul țintă vor fi selectați:

 • tineri cercetători(cu vârsta ≤ 40 ani, nu au împlinit vârsta de 41 ani) și
 • cercetători seniori(cu vârsta ≥ 41 ani, care au împlinit vârsta de 41 ani)

Conținutul dosarului de grup țintă pentru următoarele categorii:

Categorie

Conținut dosar

Studentlicență/ master

 • Cerere de înscriere în grupul țintă (Anexa 1)
 • Copie CI, copie Certificat căsătorie (după caz)
 • Adeverință din care sa reiasă calitatea de student licență/ master semnată de reprezentantul legal al facultății
 • Acord prelucrare date cu caracter personal (Anexa 2)
 • Angajament de disponibilitate pentru participare la activitățile proiectului (Anexa 3)
 • Declarație privind evitarea dublei finanțări (Anexa 4)

Doctorand

 • Cerere de înscriere în grupul țintă (Anexa 1)
 • Copie CI, copie Certificat căsătorie (după caz)
 • Adeverință din care sa reiasă calitatea de doctorand semnată de reprezentantul legal al IOSUD
 • Acord prelucrare date cu caracter personal (Anexa 2)
 • Angajament de disponibilitate pentru participare la activitățile proiectului (Anexa 3)
 • Declarație privind evitarea dublei finanțări (Anexa 4)

Obs. Beneficiarii investiției I8 vor adăuga la dosarul de grup țintă și documentul justificativ din care să reiasă participarea la programul respectiv.

Postdoctorand

 • Cerere de înscriere în grupul țintă (Anexa 1)
 • Copie CI, copie Certificat căsătorie (după caz)
 • Adeverință din care sa reiasă calitatea de postdoctorand semnată de reprezentantul legal al IOSUD
 • Acord prelucrare date cu caracter personal (Anexa 2)
 • Angajament de disponibilitate pentru participare la activitățile proiectului (Anexa 3)
 • Declarație privind evitarea dublei finanțări (Anexa 4)

Obs. Beneficiarii investiției I8 vor adăuga la dosarul de grup țintă și documentul justificativ din care să reiasă participarea la programul respectiv.

Cercetător

 • Cerere de înscriere în grupul țintă (Anexa 1)
 • Copie CI, copie Certificat căsătorie (după caz)
 • Documentul din care sa reiasă calitatea de cercetător (conform definiției)

  Obs. Cercetătorii din instituțiile CDI (români/ străini) vor depune documentul           justificativ privind încadrarea în respectivele organizații.

 • Acord prelucrare date cu caracter personale (Anexa 2)
 • Angajament de disponibilitate pentru participare la activitățile proiectului (Anexa 3)
 • Declarație privind evitarea dublei finanțări (Anexa 4)

Obs. Cercetătorii seniori vor adăuga la dosarul de grup țintă și  Diplomă/ adeverință din care să reiasă titlul științific de doctor

Obs. Beneficiarii investiției I8 vor adăuga la dosarul de grup țintă și documentul justificativ din care să reiasă participarea la programul respectiv.

Elev

 • Cerere de înscriere în grupul țintă (Anexa 1)
 • Copie CI
 • Documentul din care sa reiasă calitatea de elev la o instituție de învățământ preuniversitar din regiunea Sud-Est
 • Acord prelucrare date cu caracter personal (Anexa 2)
 • Angajament de disponibilitate pentru participare la activitățile proiectului (Anexa 3)
 • Declarație privind evitarea dublei finanțări (Anexa 4)
 

Criterii de selecție a grupului țintă

 • Criteriul 1 – eligibilitate - Candidatul se încadrează în grupul țintă eligibil al proiectului, respectiv: studenți (ciclu licență/ masterat), doctoranzi, postoctoranzi, cercetători, școlari/ liceeni, membri ai comunităților din regiunea S-E).
 • Criteriul 2 – dosarul de candidatură - Candidatul a depus un dosar de candidatură complet, cu toate documentele de înscriere prevăzute de prezentul document. 
 • Criteriul 3 –  „primul venit, primul servit” - Pentru formarea Grupului țintă (GT) asumat prin Cererea de Finanțare, se va utiliza sistemul “primul venit, primul servit”, în paralel cu aplicarea unor instrumente care să permită și selectarea calitativă a GT așa cum este acesta descris în Cererea de finanțare. 

 

Calendar selecție grup-țintă

 • 09.01.2024 - 30.06.2024 – depunerea dosarelor de înscriere în grupul țintă se realizează la sediul Universității “Ovidius” din Constanța, Bd. Mamaia nr.124, Cămin C1, parter, Departamentul de Cercetare și Inovare

Persoană de contact: Georgiana Budai – asistent de proiect

Website: https://adaugusta.univ-ovidius.ro/

 

            Selecția membrilor grupului țintă se realizează în conformitate cu Metodologia de identificare, selecție, recrutare și retenție a beneficiarilor serviciilor oferite în cadrul proiectului  “Înființarea și dezvoltarea CENTRULUI REGIONAL SUD-EST PENTRU ORIENTAREA ÎN CARIERA DE CERCETĂTOR – AD. AUGUSTA”, cod 2/16.11.2022 Finanțat prin  Planul Național de Redresare și Reziliență Apel nr. PNRR-III-C9-2022-I10.

 

 

 

Anexa 1 Formular înscriere GT- AD AUGUSTA

Anexa 2 Acord privind prelucrarea datelor persoale Proiect AD AUGUSTA

Anexa 3 Angajament de disponibilitate pentru participare la activit proiectului

Anexa 4 Declaratie privind evitarea dublei finanțări AD AUGUSTA

Info UOC - Meniu