Navigatie                     

Programul  privind acordarea unui ajutor financiar pentru studenți în vederea stimulării achiziționării de calculatoare 

 

Conform Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 269/2004 cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 1294/2004 cu modificările şi completările ulterioare, adresa MECS nr. 413/04.03.2015, HG. nr. 297/2018 din 3 mai 2018 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, actele necesare în dosarul de candidatură sunt:

1. cerere tip (Anexa 2 la Normele metodologice)

2. actul de identitate al studentului care aplică (original şi copie)

3. certificate de naștere și/sau actele de identitate ale membrilor familiei (original şi copie)

4. adeverințe de elev/student ale fraților

5. actele doveditoare, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii

6. declarație pe propria răspundere cum că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în baremul prevăzut prin lege (sub 250 lei) şi că familia dispune de diferenţa de bani pentru achiziţionarea calculatorului (se va semna la depunere)

7. adeverință eliberată de către facultate din care să rezulte că studentul a promovat minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii (cu excepţia studenţilor din anul I), respectiv adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii din anul I)

8. declaraţii privind bunurile mobile sau imobile ale familiei (formular tip la nivel de universitate).

Universitatea ,,Ovidius” din Constanța îşi rezervă dreptul de a cere solicitanţilor o declaraţie pe propria răspundere cum că membrii familiei nu lucrează în străinătate (se va semna la depunere).

Studenţii vor transmite dosarul complet prin poșta electronica – pe adresa de email Secretariat Facultate – în termen.

Nu vor fi acceptate dosare incomplete.

Nu se vor lua în calcul:

a) alocații de stat, alocație familială complementară și alocație de susținere familie

monoparentală,

b) bugetul personal complementar acordat persoanelor cu handicap

c) bursele de studii/ sociale

d) drepturi sociale care cf. legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi și

obligații

 

ATENȚIE: 

Termenul limită de depunere este 14.04.2022;

 

Beneficiarii pot fi studenți sub 26 de ani, cu venit pe membru de familie sub 250 lei;

 

Dosarele vor fi transmise online spre secretariatele facultăților:

Facultate

Adresa e-mail

Secretariat Facultatea de Litere

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Secretariat Facultatea de Teologie

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Secretariat Facultatea de Istorie si Stiinte Politice

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Secretariat Facultatea de Drept, Stiinte administrative si Sociologie

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Secretariat Facultatea de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Secretariat Facultatea de Educatie fizica si Sport

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Secretariat Facultatea de Fizica, Chimie, Electronica si Tehnologia petrolului

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Secretariat Facultatea de Matematica si Informatica

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Secretariat Facultatea de Stiinte economice

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Secretariat Facultatea de Medicina

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Secretariat Facultatea de Medicina Dentara

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Secretariat Facultatea de Farmacie

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Secretariat Facultatea de Inginerie mecanica, industriala si maritima

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Secretariat Facultatea de Constructii

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Secretariat Facultatea de Arte

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Secretariat Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Compartiment acte studii

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Registratura

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Secretariat Rectorat

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Secretariat DPPD

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Secretariat Doctorat

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Secretariat Studenți Străini (DSS) - Secretariat Rezidenți

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Secretariat ERASMUS Plus

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Secretar șef universitate

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Programul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare

Ordinul ME nr. 3020 din 2022 (aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare pentru anul 2022)

 

Formularele tipizate sunt atașate mai jos:

Declaratie_bunuri_UOC

Model_CERERE UOC

Info UOC - Meniu