Navigatie                     

 

ANUNȚ

cursuri de soft skills

 

Universitatea „Ovidius” din Constanța, în calitate de Beneficiar, anunță înscrierea pentru participarea gratuită a celor interesați la cursurile de soft skills ce se vor desfășura  în cadrul proiectului „Servicii și inițiative comune pentru susținerea angajabilității și mobilității transfrontaliere  a forței de muncă în regiunea  Dobrich - Constanța” - Lab Mobile, Programul INTERREG V-A România-Bulgaria, Axa prioritară: 4 „Regiune calificată și incluzivă”, Obiectiv specific 4.1: Promovarea integrării regiunii de frontieră în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și a mobilității forței de muncă. Înscrierile se vor face în perioada 8.04-12.04.2019.

Cursurile se vor desfășura în perioadele 15.04.2019-18.04.2019, prima serie, și

22.04.2019-25.04.2019, a doua serie, cursanții fiind împărțiți în două grupe de câte 10.

Cursurile au o durată totală de 20 ore și se vor desfășura la Centrul transfrontalier de învățare pe tot parcursul vieții – „OVIDIU LIFE LONG LEARNING CENTER”, sediul din str. Ion Vodă nr.58.

Cursurile se adresează persoanelor din județul Constanța care se încadrează în următoarele condiții:

  • Tineri neangajați cu vârsta sub 29 de ani;
  • Femei (în special cele cu statut de neangajate pe termen lung);
  • Șomeri;

 Beneficiile cursurilor:

  • gestionarea dezvoltării lor personale, pentru a înțelege care sunt punctele lor forte, calități și aptitudini prin utilizarea testului de personalitate;
  • ce anume caută angajatorii și cum să-și exprime cel mai bine abilitățile și aptitudinile; pregătirea unui CV profesional și convingător;
  • performanță eficientă la interviu;
  • conștientizarea și dezvoltarea de competențe cheie;
  • tehnici de vânzare.

Pentru persoanele interesate care nu sunt din orașul Constanța se oferă cazare cu pensiune completă pe toată durata cursului. 

 Înscrierea se va face pe Google Forms 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYWs4sGip0wQsxqQPausrlrnUNjwfnbvdUzf5STMZf2Oijrg/viewform?usp=sf_link

 

Persoane de contact:

Coordonator proiect,

Conf.univ.dr. Duhnea Cristina

Coordonator promovare

Lect.univ.dr. Ilie Margareta

0721983139

Info UOC - Meniu