Navigatie                     

Consiliul de Administrație al UOC a aprobat în ședința din 19.02.2019 următoarele trei propuneri privind concursul de premiere a performanței în cercetarea științifică în cadrul Universității Ovidius din Constanța, ediția 2019:

 

 1. Întrucât Metodologia de selecție și ierarhizare a performanțelor cadrelor didactice în funcție de articolele publicate în reviste WoS (ISI) sau echivalent a UOCare la bază standardele CNATCU din OMEN 6560 din 20 decembrie 2012, abrogat prin OMEN 6129 din 20.12 2016, evaluarea și desemnarea câștigătorilor concursului de premiere a performanței în cercetarea științifică în cadrul UOC ediția 2019 (pentru activitatea desfășurată de-a lungul anului 2018), atât la nivelul facultății cât și la nivelul universității, se va face în baza punctajelor din Anexa 2 (Fișa de autoevaluare anuală) la Procedura privind evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale personalului didactic din UOC, pentru următoarele criterii:

  • Studii/articole publicate in extenso în reviste de specialitate cotate WoS (ISI) -> 5.1

  • Studii/articole publicate in extenso în reviste de specialitate indexate WoS (ISI) -> 5.2

  • Studii/articole publicate in extenso în reviste de specialitate indexate ERIH+ -> 5.3

  • Lucrări publicate in extenso în volume ale unor conferințe indexate WoS (ISI) -> 7.1

  • Brevete omologate în domeniu (titular UOC) -> 9.1

  • Produse omologate în domeniu (titular UOC) -> 9.2

  • Tehnologii omologate în domeniu (titular UOC) -> 9.3

  • La Facultatea de Arte pot fi folosite criteriile de mai sus sau/și criteriile 6.1–6.6.

Procedura competiției (depunerea dosarelor, evaluarea acestora în cadrul facultăților, verificarea de către comisia de scientometrie etc.) respectă etapele și responsabilitățile stabilite prin metodologie.

 

 

 

 1. Calendarul de desfășurare a concursului de premiere a performanței în cercetarea științifică în cadrul Universității Ovidius din Constanța, ediția 2019, este următorul:

  • 20.02.2019 – Anunțul lansării competiției (în pagina web a UOC și pe e-mail prin decanate)

  • 21.02 – 27.02.2019 – Întocmirea dosarelor de către candidați și depunerea lor la secretariatele facultăților

  • 28.02 – 05.03.2019 – Analiza dosarelor de concurs de către comisiile de cercetare ale facultăților și depunerea acestora la comisia de scientometrie

  • 06.03 – 11.03.2019 – Verificarea dosarelor de către comisia de scientometrie

  • 12.03 – 13.03.2019 – Reverificarea dosarelor, dacă este cazul, de către comisiile de cercetare ale facultăților

  • 14.03.2019 – afișarea rezultatelor finale.

 

 1. Premierea performanței în cercetarea științifică în cadrul Universității Ovidius din Constanța se face prin acordarea unei diplome și prin decontarea, în cuantum de 250 de euro, a cheltuielilor legate de participarea la manifestări științifice sau publicarea de lucrări în reviste indexate WoS (ISI). Câștigătorul competiției pentru performanța în cercetare la nivelul întregii universități va beneficia de o suplimentare cu 250 de euro a premiului. Sumele primite drept premiu trebuie cheltuite în termen de un an de la premiere.

 

Info UOC - Meniu