Navigatie                     

08.05.2018 | RAPORT asupra DOSARELOR de GRADAȚIE DE MERIT pentru personalul didactic auxiliar

30.03.2018 | UPDATE Anunț privind reluarea calendarului de concurs pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic auxiliar

Raport asupra dosarelor de gradație de merit pentru personalul didactic auxiliar

 

Rezultate cadre didactice

 

Facultatea de Litere

 

Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice

 

 

Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole

 

 

Facultatea de Medicină

 

 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

 

 

Informaţii :

Anunţ privind prorogarea termenului de finalizare a evaluării dosarelor înscrise în concursul de acordare a gradaţiilor de merit personalului didactic auxiliar

Anunţ privind numărul gradaţiilor de merit pentru anul 2018

Anunț privind calendarul de concurs pentru acordarea gradațiilor de merit 2018    

Info UOC - Meniu