Navigatie                     

                        Având în vedere imposibilitatea ierarhizării dosarelor înscrise în concurs, din cauza interpretării diferite a prevederilor Regulamentului privind acordarea gradației de merit pentru personalul didactic și didactic auxiliar din Universitatea „Ovidius” din Constanţa, s-a dispus, prin Decizia nr. 20/30.01.2018, prorogarea termenului de finalizare a evaluării dosarelor înscrise în concursul de acordare a gradaţiilor de merit personalului didactic auxiliar, după cum urmează: 

  • 05.02.2018 – 08.02.2018, ora 12:00: perioadă de evaluare a dosarelor;

  • 09.02.2018: comunicarea rezultatelor evaluării;

  • 12.02.2018 – 13.02.2018: perioada de depunere a contestațiilor;

  • 14.02.2018 – 16.02.2018: perioada de soluționare a contestațiilor;

  • 16.02.2018: comunicarea rezultatelor contestațiilor;

  • 19.02.2018: înaintarea spre CA a raportului comisiei de evaluare pentru personalul didactic auxiliar.

Info UOC - Meniu