Navigatie                     

Organizații studențești

Ne puteți vizita pe www.constanta.elsa.ro sau pe pagina de facebook https://www.facebook.com/ELSA.Constanta1

ELSA - The European Law Students` Association

MOTTO:"A just world in which there is respect for human dignity and cultural diversity".

În prezent ELSA, Asociația Europeană a Studenților la Drept, este cea mai mare asociație a studenților la drept din întreaga lume. Fondată în anul 1981, astăzi rețeaua ELSA Internațional numără peste 40.000 de membri din 42 de țări și peste 300 de universități.

ELSA România a luat ființă în 1990, iar în 1993 a devenit membru cu drepturi depline al ELSA Internațional.

ELSA România este  asociația studenților la drept care activează la nivel național, reunind aproximativ 1000 de membri din Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Galați, Iaşi, Oradea, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș şi Timişoara.

Asociația de Studii Juridice a Studenților Constănțeni – ELSA Constanța este unul dintre cele mai noi Grupuri Locale, din cadrul ELSA România. 

ELSA Constanța a luat ființă la inițiativa unui grup de cinci studenți ai Facultății de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității "Ovidius" din Constanța.

Astfel, ELSA Constanța și-a început activitatea timid pentru început, ajungând ca la momentul actual să reunească un număr considerabil de studenți, împărțiți în cinci arii de activitate, ce depun toate eforturile necesare pentru îmbogățirea activității, cunoștințelor teoretice și practice a celor aproximativ 800 de studenți ai facultății din care fac parte.

În ultimii doi ani de activitate, ELSA Constanța a colaborat cu unii dintre cei mai importanți profesioniști din domeniul juridic, reușind astfel să aducă mai aproape mediul juridic constănțean de studenții la drept din centrul nostru universitar, teoretic de viitorii juriști.

În concluzie, de la înființare și până în momentul de față, ELSA Constanța a depus și depune toate diligențele pentru a se asigura că activarea în această organizație face diferența între un viitor jurist și un viitor profesionist.

Arii principale de activitate

În cadrul ELSA Constanța funcționează cinci departamente şi anume: Activități Academice, Seminare&Conferințe, STEP, Marketing şi Resurse Umane.

Prin acestea, ELSA contribuie la dezvoltarea culturală şi profesională a studenților şi a tinerilor jurişti, având scopul de a participa la dezvoltarea profesională şi personală a acestora.

Activități Academice

Departamentul Activități Academice reprezintă unul din cele 3 departamente de bază ale asociației.

Printre scopurile evenimentelor organizate de acest departament, enumerăm promovarea viziunii asociației și contribuirea la educația juridică a studenților prin programe, evenimente și alte activități.

Practic, Activitățile Academice vin în completarea cunoștințelor teoretice acumulate pe băncile facultății, determinând studenții la drept să pună în practică aceste cunoștințe.

Activitățile pe care acest departament le desfășoara sunt reprezentate de Concursurile de Procese Simulate, Concursurile de Eseuri, Dezbaterile Legale și Prelegerile Juridice.

Seminare & Conferințe

Departamentul Seminare&Conferinţe oferă studenţilor în drept şi tinerilor avocaţi oportunitatea de a comunica şi de a învăţa prin abordarea anumitor teme care nu sunt neapărat cuprinse în curricula de studiu. În ajutorul viitorilor practicieni, grupurile ELSA încurajează, prin organizarea de evenimente, promovarea unei mai bune înţelegeri în plan cultural, social şi legal a culturii proprii şi nu numai.

Activităţile prin care acest departament completează educaţia formală se concretizează în seminare, conferinţe, şcoli de drept şi vizite de studiu.

Student Trainee Exchange Programme

Student Trainee Exchange Programme (STEP)este unul dintre principalele departamente din cadrul ELSA, departament care îşi fixează activitatea pe practica juridică oferită studenților interesați de lărgirea perspectivelor asupra dreptului şi a societății.

Prin programele şi proiectele desfăşurate, STEP prezintă o abordare duală în familiarizarea studenților la Drept cu mediul juridic, dualiatate ce se concretizează pe de o parte în facilitarea efectuării unor stagii de practică, atât pe plan local şi național, cât şi internațional, iar pe de altă parte în organizarea seminarelor prin intermediul cărora studenții au acces la informații despre oportunitățile pe care le au după finalizarea studiilor şi mijloacele prin care pot accede într-o anumită profesie juridică.

Activitățile pe care departamentul  STEP le desfășoară sunt reprezentate de: Programul STEP, Perspective juridice, Postuniversitaria și Practică Specială.

Marketing

Departamentul Marketing, în calitate de departament suport al ELSA România, respectiv ELSA Constanța, se ocupă cu promovarea proiectelor realizate în cadrul asociației, prin diverse materiale de promovare precum afişe, mape de prezentare, badge-uri, diplome etc. şi asigură totodată suportul tehnic necesar desfăşurării cu succes  a proiectelor. Promovarea evenimentelor asociației este de o importanță deosebită pentru definirea imaginii ELSA.

Pentru a se putea forma în exterior o imagine pliabilă atât pe cerințele grupului – țintă, cât şi pe scopul şi viziunea ELSA, promovarea se dezvoltă în două direcții: activități de strategie de  imagine şi implementarea acestora prin adevertising(crearea de materiale publicitare specifice ELSA), dar şi Public Relations (prin menținerea unei legături strânse cu instituțiile cu care asociația colaborează şi în special cu mass-media).

Prin intermediul instrumentelor de analiză a grupului-ţintă (sondaje de opinie, chestionare), datoria departamentului Marketing este să afle părerile studenților despre proiectele realizate, ce proiecte viitoare i-ar interesa, ce așteptări au de la ELSA, cât de eficientă a fost o campanie de promovare, etc.

Resurse Umane

Departamentul Resurse Umane reprezintă al doilea departament suport al asociației și se ocupă cu recrutarea, motivarea, instruirea şi orientarea membrilor.

Scopul acestui departament se realizează prin participarea membrilor săi la diferite programe de training menite să le asigure dezvoltarea personală şi profesională.

Resurse Umane acţionează ghidat de 3 principii:

- recrutare;

- instruire;

- motivare.

Biroul Local ELSA Constanța 2015 – 2016

Președinte – Popescu Radu–Cătălin – student Facultatea de Drept și Științe Administrative, Specializarea Drept – anul II

Secretar General – Mistirian Monica – student Facultatea de Drept și Științe Administrative, Specializarea Drept – anul IV

Trezorier – Androne Carmen–Georgiana – student Facultatea de Drept și Științe Administrative, Specializarea Drept – anul III

Vicepreședinte Activități Academice – Bordei Alexandru–Ionuț – student Facultatea de Drept și Științe Administrative, Specializarea Drept – anul III

Vicepreședinte STEP – Zgură Andreea – student Facultatea de Drept și Științe Administrative, Specializarea Drept – anul IV

Vicepreședinte Resurse Umane – Ene Andreea – student Facultatea de Drept și Științe Administrative, Specializarea Drept – anul II

CTB Constanța(Comunitatea Tinerilor Basarabeni din Constanța) – este o organizație cu o echipă - tânără, entuziastă, creativă și motivată pentru a face lucruri frumoase pentru tinerii basarabeni aflați la Constanța.
 Ideea fondării acestei comunități, vine de la un grup de studenți basarabeni, care s-au remarcat de-a lungul timpului prin implicarea și activismul civic în raport cu domeniul educațional, cultural și social. Scopul fundamental este de a reprezenta interesele comune, promovând și protejând drepturile și responsabilitățile tinerilor basarabeni din Constanța. Concomitent, dorim să stimulăm participarea activă la actul educațional și a întregii vieți educaționale, culturale și sociale. Ne asumăm responsabilitatea dezvoltării tinerilor în spiritul valorilor democratice și în același timp promovarea românismului în rândurile acestora. Împreună, suntem mai buni!

”Proiectăm idei, gândim perspective!”

Social:
Mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Facebook: www.facebook.com/ctbconstanta
Instagram: @ctb_constanta
Website: www.ctbconstanta.com

Contact:
Președinte: Cataraga Vasile +40 077 615 461 / www.facebook.com/vasile.cataraga
Adresă: Universitatea ”Ovidius”, Cămin C2, sala M5.

 

 
 

Liga Studenţilor din Universitatea „Ovidius” din Constanţa

Liga Studenților - Universitatea „Ovidius” din Constanța

Președinte: Șerban Cristian Ștefan

Număr de telefon: 0741525552

Adresă sediu: Aleea Universității, nr. 1, Campus, Corp A, etaj I, sala E134 Constanța.

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/LSUOC

Pagina Instangram: https://www.instagram.com/liga_studentilor_uoc/

 

”Noi jucăm în altă ligă”

 

Înfiinţată încă din anul 1995, Liga studenţilor din Universitatea  „Ovidius” din Constanţa, fiind cea mai mare organizaţie studenţească din universitate, susţine şi reprezintă interesele şi drepturile studenţilor, în raport cu mediul academic, dar şi în raport cu structurile sindicale naţionale, mediul privat şi autorităţile locale, sub aspect educaţional, social, economic şi cultural.

L.S.U.O.C. este o organizaţie apolitică, non-guvernamentală care urmăreşte, totodată, şi reprezentarea eficientă şi corectă a membrilor Consiliilor Facultăţilor şi în Senatul Universităţii, în conformitate cu Carta Universitară, cu prevederile Legii Învăţământului şi Procesul de la Bologna, încurajând, astfel, implicarea în procesul decizional, atât la nivel local, cât şi la nivel naţional.

De asemenea, facilitează pregătirea şi implicarea studenţilor în programe de tineret cu specific cultural, social, educaţional şi de divertisment, care,  graţie componenţei sale non-formale, completează o serie de cunoştinţe şi încurajează descoperirea, dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipe, dezvoltarea personală şi a competenţelor de lider.

În acelaşi timp, participă la dezvoltarea legăturilor cu organizaţiile de tineret din ţară şi din străinătate, pe baza principiului solidarităţii, fără niciun fel de interes politic, ideologic sau religios, care au ca scop apărarea intereselor tinerilor.

La nivel naţional, L.S.U.O.C. este membră a Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România, singura structură federativă studențească reprezentativă la nivel naţional şi internaţional, ANOSR fiind afiliată ESIB-The Naţional Union of Sutdents în Europe (Federaţia Uniunilor Studenţeşti din Europa), din anul 2002.

 

Asociația studenților economiști din Universitatea „Ovidius” (ASEUOC)

Asociația are un număr de 800 de membrii simpatizanți, studenți ai Facultății de Științe Economice din Universitatea „Ovidius”. Scopul principal al ASEUOC este de a reprezenta interesele studenţilor din Facultatea de Ştiinţe Economice şi de a stimula participarea acestora la actul educaţional și la viaţa socială, economică şi culturală.

ASEUOC îşi propune realizarea următoarelor obiective:

-          reprezentarea tuturor studenţilor din Facultatea de Ştiinţe Economice în raport cu structurile abilitate la nivelul Facultatăţii, la nivel naţional şi internaţional prin mijloace specifice: acţiuni cu caracter social-sindical, educaţional şi proiecte de tineret;

-          promovarea şi apărarea demnităţii şi intereselor studenţilor din Facultatea de Ştiinţe Economice, dezvoltarea autonomiei şi autodeterminării universitare, participarea la elaborarea şi îmbunătăţirea programei de învăţământ si a legislatie Învăţământului Superior din România, prin reprezentanţi competenţi, acţionarea în apărarea libertăţilor democratice şi drepturilor omului;

-          organizarea acţiunilor de protest ale studenţilor în cazul încălcării legii sau interesului societăţii universitare şi, în cazuri justificate, declararea grevei;

-          mobilizarea resurselor instituţiilor, întreprinderilor, organismelor naţionale şi internaţionale, guvernamentale şi private pentru realizarea programelor şi proiectelor adresate studenţilor din Facultatea de Ştiinţe Economice din Universitatea „Ovidius” din Constanţa;

-          promovarea şi reprezentarea intereselor studenţilor şi absolvenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice şi sprijinirea acestora pentru integrarea în viaţa profesională;

-          promovarea relaţiilor de prietenie şi de colaborare cu toate organizaţiile similare din ţară şi din străinătate;

-          realizarea şi sprijinirea de proiecte şi programe socio-profesionale şi de timp liber pentru studenţi;

-          identificarea, prin consultări, a problemelor specifice ale studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice şi implicarea în soluţionarea lor;

-          promovarea de politici de recunoaştere a importanţei rolului şi locului studentilor în cadrul societăţii.

WEB: http://www.univ-ovidius.ro/aseuoc

Asociaţia studenţilor şi absolvenţilor teologi din Universitatea „Ovidius” Constanţa (A.S.A.T.)

Organizaţia studenţească reprezentativă pentru studenţii Facultăţii de Teologie, cu următoarele obiective:

-      sprijinirea şi coordonarea activităţilor legate de viaţa studenţească;

-      iniţierea de legături şi contacte cu studenţii altor facultăţi şi universităţi;

-      iniţierea şi organizarea de programe de formare profesională prin organizarea de târguri, expoziţii, standuri, schimburi de experienţă, etc., identificarea de locuri de muncă şi practică pentru studenţii şi absolvenţii Facultăţii de Teologie;

-      asistenţa şi consilierea profesională a membrilor săi prin organizarea de întruniri şi conferinţe pe teme legate de activităţi didactice şi cu profil teologic;

-      apărarea, promovarea şi reprezentarea membrilor săi în cadrul vieţii universitare, atât faţă de Consiliul Facultăţii de Teologie şi Senatul Universităţii „Ovidius” cât şi în contextul vieţii societăţii româneşti;

-      editarea unor publicaţii cu caracter informativ;

-    organizarea de acţiuni sportive, turistice, cultural-artistice şi caritabile;

-          realizarea de proiecte de colaborare cu organizaţii sau finanţatori din ţară sau străinătate, organisme guvernamentale sau neguvernamentale.

Asociația Studenților și Inginerilor Constructori din Universitatea „Ovidius” Constanța (A.S.I.C. – U.O.C.)

Asociația Studenților și Inginerilor Constructori din Universitatea „Ovidius” Constanța este o organizație studențească, democratică, nepartizanată, cu o activitate civică și profesională. Asociația este o organizație de sine stătătoare, independentă față de partidele politice, organele locale ale puterii și administrației de stat, biserică, culte religioase și de patronat.
 
Obiective: sprijinirea și coordonarea activităților legate de viața studențească; inițierea de legături și contacte cu studenții altor facultăți și universități; inițierea și organizarea de programe de formare profesională prin organizarea de târguri de locuri de muncă și practică pentru studenții și absolvenții Facultății de Construcții; asistență și consiliere profesională membrilor săi prin organizarea de întâlniri și conferințe pe teme legate de activitatea de construcții.
 
Adresa:Str. Unirii, nr. 22B, birou CM17.
 
A.S.I.C. – U.O.C. este membră a Uniunii Studenților din România (U.S.R.). Împreună cu U.S.R. organizăm anual două proiecte importante, care au loc în 17 centre universitare din țară:
 
1.      UNIFEST
Activități în cadrul acestui proiect:
Sănătate  - Campanie de donarea de sânge – este de datoria tinerilor să ajute, prin acțiuni civice și sociale, cauze care nu au parte de odihnă. În cadrul UNIFEST, modalitatea prin care noi ne exprimăm implicarea necondiționat, este campania “O picătură pentru viață”.
Distracție - Petreceri în cluburi – în cluburile studențești, cuvântul de ordine va fi distracția. Studenții își vor demonstra calitățile în cadrul concursurilor de dans, de karaoke etc.
Sport- Campionate sportive – studenții care îndrăgesc sporturile vor avea ocazia de a participa la diferite competiții sportive interuniversitare.
Cultură- Studenții vor beneficia de intrare gratuită la muzeu, cinematograf, teatru etc.
Educație- Traininguri – considerăm că educația non-formală are un rol esențial în dezvoltarea studenților. Argumentele pentru care am ales această formă de pregătire sunt următoarele:
·         dobândirea de cunoștințe practice și teoretice într-un timp foarte scurt;
·         sporirea capacității de adaptare a studenților față de situațiile noi cu care se confruntă;
·         orientarea spre aplicabilitate;
·         creșterea încrederii în forțe proprii și posibilitatea obținerii unui feed-back foarte rapid;
·         dezvoltarea capacității de a lucra în echipă, în concordanță cu obiectivele stabilite.
 
2.      Congresul studenților din România
Congresul Studenților din România este un eveniment emblemã ce încurajeazã libertatea de exprimare a tinerilor studenţi, informarea acestora cu privire la drepturile în societatea româneascã şi cea europeanã şi implicarea la nivel naţional într-un proces decizional.
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05

 

 

 

Despre ESN
Erasmus Student Network (ESN) este cea mai mare organizație studențească în Europa, fiind prezentă în peste 1000 de instituții educaționale din 42 de țări. Avem în jur de 15.000 de membri activi (40.000 dacă includem și studenții buddy) care oferă servicii de voluntariat pentru aproximativ 350.000 de studenți internaționali în fiecare an.
ESN funcționează pe 3 nivele structurale:
● Structuri Locale (exemplu: secțiunea ESN Constanța);
● Structuri Naționale (exemplu: organizația națională ESN Romania);
● Structuri Internaționale (exemplu: Council of National Representatives).
 
ESN încearcă să creeze un mediu de învățământ mai mobil și flexibil prin susținerea și promovarea schimbului de studenți ce provin din medii și țări diferite și oferirea unei experiențe interculturale și acelor studenți care nu pot avea acces la o mobilitate de studiu în altă țară (”internationalisation at home”).
 
Despre ESN Constanța
ESN Constanța este una dintre cele 14 secțiuni din România. Prin evenimentele noastre sprijinim studenții internaționali veniți printr-o mobilitate de studiu Erasmus+ în Universitatea „Ovidius” din Constanța și promovăm schimbul de studenți și diversitatea culturală. Evenimentele noastre anuale includ:
 
Evenimente locale:
● Evenimente culturale precum: vizite la muzee, Delfinariu, turul orașului;
● Excursii: Winter Trip in Sibiu, Trip to Transylvania, Trip in Balchik;
● Evenimente de socializare: International dinner, Flag Party, Secret Santa, Buddy Bonding, Karaoke Night, Board Games Night, etc.
 
Evenimente naționale:
● Halloween in Transylvania;
● National Erasmus Games;
● Escape to Vama Veche.
 
Evenimente internaționale:
● International Erasmus Games;
● South-East European Platfom (SEEP);
● ESN Annual General Meeting (AGM);
 
 

Contact:

Președinte: Bianca Mîndroiu - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Site: www.constanta.esn.ro

Facebook: www.facebook.com/ESNConstanta/

Instagram: https://www.instagram.com/esn_constanta/

 
 • photo1
 • photo2
 • photo3
 • photo4
 • photo5
 • photo6
 • photo7
 • photo8
 • photo9

 

 

Adresa: Aleea Universităţii Nr.1, Campus, Sala P40 | Constanţa | România 

Telefon: +40 737 370 800

https://aiesec.org/

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

AIESEC este o organizație internațională condusă de tineri și prezentă în peste 120 de țări și teritorii. AIESEC are ca scop dezvoltarea abilităților de leadership ale membrilor săi, oferindu-le experiențe de echipă și oportunități de a se dezvolta în diverse domenii precum resurse umane, finanțe, marketing, organizare de evenimente, implementare de proiecte de exchange.

 
     AIESEC în numere: Prezentă în 120 ţări. 60 de ani de experienţă. 2.100 universităţi. 60.000 membri. 20.000 poziţii de leadership. 1.000.000 alumni. 4.000 parteneri. 16.000 internship-uri internaţionale.

Despre AIESEC Constanţa

     AIESEC Constanța, filială înființată în anul 1993, face parte din AIESEC România alături de alte 13 comitete locale. AIESEC Constanța facilitează și organizează evenimente locale, proiecte și programe de internship destinate studenților și absolvenților internaționali.

Info UOC - Meniu