Universitatea „Ovidius” din Constanţa în calitate de Beneficiar, implementează proiectul cu titlul “Modificarea, extinderea şi echiparea infrastructurii educaţionale (corp B)- C6 din planul cadastral al Universităţii Ovidius din Constanţa”, Cod SMIS: 124487, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10: „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale”, Prioritate de investiţii 10.1: „Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare”.

Contractul de finanţare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Adminisrtaţiei Publice în calitate de Autoritate de Management şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate Organism Intermediar.

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului consta in realizarea de lucrari de investitii la cladirea Corp B a Universitatii “Ovidius” din Constanta care sa duca la imbunatatirea ofertei educationale in domenii medicale (Facultatea de Medicina Generala, Facultatea de Medicina Dentara, Facultatea de Farmacie) in vederea unei mai bune adaptari a acesteia la cerintele pietei de munca din domeniu.

Prin realizarea acestei investitii, se vor asigura cerintele de rezistenta si stabilitate, va creste nivelul de confort si functionalitate, si va fi asigurat spatiul necesar desfasurarii in conditii optime a activitatilor specifice destinatiei noilor spaţii propuse pentru Universitatea „Ovidius” din Constanta.

Crearea de noi spatii educationale va permite facultatilor care utilizeaza cladirea Corp B (facultati din domeniul medical) sa-si consolideze oferta educationala, creand conditii pentru desfasurarea in bune conditii a procesului educational.

Prezentul proiect se concentreaza in special pe infiintarea unui centru de simulare medicala la Universitatea Ovidius din Constanta, prin crearea spatiilor special configurate in acest scop (sali de simulare pe specialitati), dar si prin dotarea acestora corespunzator cu scopul propus (echipamente pentru simularea medicala).

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1: Realizarea de lucrari de investitii pentru infrastructura educationala Corp B a Universitatii „Ovidius” din Constanta. Lucrarile vor include:

A. anveloparea fatadei EST — Corp B (Obiect 1) in vederea imbunatatirii eficientei energetice a cladirii; se au in vedere: izolarea termica a fatadei — parte vitrata (va fi inlocuita toata tamplaria existenta care nu corespunde din punct de vedere al performantei energetice - suprafata parte vitrata: 249.18 mp) si izolarea termica a fatadei — parte opaca (peretii exteriori se vor placa la exterior cu vata minerala bazaltica realizat din sisteme termoizolante agrementate in Romania - suprafata parte opaca: 858.61 mp). Conductivitatea termica pentru placarile din dreptul geamurilor va fi de Min. 0.044 W/mK, iar conductivitatea termica pentru placarea peretiilor exteriori va fi de Min. 0.046 W/mK.

B. extinderea prin supraetajare (mansardare partiala) si modernizarea spatiului (Obiect 2). Lucrarile de extindere a cladirii Corp B a Universitatii „Ovidius” din Constanta vor include:

a) realizarea nivelului nou (mansarda) si a tuturor lucrarilor pe care aceasta modificare o presupune;

b) realizarea a patru corpuri noi de scari si lifturi, ce vor prelua sistemul constructiv al cladirii existente, respectiv preluarea fluxurilor de evacuare din zona superioara propusa prin proiect, conectand astfel toate etajele intermediare si crearea facililtatii de transport al persoanelor, inclusiv al persoanelor cu dizabilitati.

Suprafata nivelului nou va fi de 3530.16 mp (din care 474.36 mp existent), iar suprafata nou construita desfasurata totala va fi de 4284.80 mp.

Spatiul obtinut va fi organizat sa permita functionarea unei zone educationale, dar si a unei zone administrative.

OS2: Crearea unui centru de simulare medicala pentru implementarea metodelor moderne si active de predare-invatare in domenii medicale.

Universitatea „Ovidius” din Constanta doreste infiintarea unui Centru de simulare medicala prin care sa creeze conditii pentru o pregatire profesionala superioara si relevanta pentru nevoile pietei muncii, avand in vedere ca simulatoarele si manechinele din acest centru vor fi din categoria celor de fidelitate ridicata, cu tehnologie haptica avansata. În felul acesta, studentii se vor pregati in conditii extrem de apropiate de cele din viata reala.

Centrul de simulare medicala va cuprinde 18 sali cu functiune educationala, dintre care 16 sali de simulare si 2 amfiteatre cu o capacitate de 200 de locuri fiecare (in prezent cladirea Corp B nu dispune de nici o sala tip amfiteatru). În plus, in urma lucrarilor de extindere prevazute in proiect se va obtine si spatiu care va fi organizat ca zona administrativa (cuprinzand birouri, vestiare, grupuri sanitare, receptie, spatii de depozitare, camere pentru echipamente etc.). Numarul minim de studenti ce vor putea fi simultan in spatiul nou creat: 500.

a. Flexibilitatea utilizarii spatiilor de catre mai multe specialitati. Aceasta se poate realiza prin alocarea spatiilor catre specialitati complementare.

b. Modularitatea prin dotarea cu mobilier medical sau nemedical mobil (prevazut cu roti) care sa permita permutarea acestora in functie de scenariul dorit, de scopul sedintei, numarul de participanti etc.

c. Conectivitatea spatiilor prin utilizarea retelelor IT, aceasta presupune posibilitatea inregistrarii, stocarii si transmisiei inregistrarilor video ale sesiunilor de pregatire ce se desfasoara in cadrul centrului.

Rezultate aşteptate

R1. Reabilitata termica a cladirii Corp B prin anvelopare partiala - fatada NE - in suprafata totala de 1107.79 mp Din punct de vedere tehnic investitia vizeaza urmatoarele suprafete spre reabilitare termica, dupa cum urmeaza: - suprafata parte opaca reabilitata termic (fatada nord-estica): 858.61 mp - peretii exteriori se vor placa la exterior cu vata minerala bazaltica realizat din sisteme termoizolante agrementate in Romania. Conductivitatea termica pentru placarea peretiilor exteriori va fi de Min. 0.046 W/mK;
- suprafata vitrata reabilitata termic: 249.18 mp - va fi inlocuita toata tamplaria existenta care nu corespunde din punct de vedere al performantei energetice cu tamplarie exterioara cu geam termoizolant. Conductivitatea termica pentru placarile din dreptul geamurilor va fi de Min. 0.044 W/mK.
Suprafata totala a fatadei reabilitate termic este 1107.79 mp.
Sistemele termoizolante utilizate trebuie sa asigure o durabilitate garantata de catre producator sau distribuitor de minim 50 ani.

R2. Suprafata construita in proiect: 4284.80 mp Suprafata nou construita desfasurata totala este de 4284.80 mp, care cuprinde:
- suprafata nivel nou 3055.8 mp; realizarea nivelului nou (mansarda) va include toate lucrarile necesare, adica: montarea tamplariilor pentru nivelul nou propus; termoizolarea inchideriilor exterioare ale supraetajarii; termoizolarea caselor de scari suplimentare propuse in cadrul investitiei; compartimentarea nivelului propus conform functionalitatilor propuse; demontarea acoperisului existent si realizarea unui acoperis nou intr-o maniera similara;
- suprafata construita corpuri scara noi 4 scari x 61.45 mp / nivel x 5 niveluri (S+P+E1+E2+M) = 1229 mp; proiectul include realizarea a patru corpuri noi de scari si lifturi, ce vor prelua sistemul constructiv al cladirii existente, respectiv preluarea fluxurilor de evacuare din zona superioara propusa prin proiect, conectand astfel toate etajele intermediare si crearea facililtatii de transport al persoanelor, inclusiv al persoanelor cu dizabilitati.

R3. 1 Centru de simulare medicala cu 18 spatii destinate functiunii educationale, la care se adauga spatii destinate functiunilor administrative (birouri, vestiare, grupuri sanitare, receptie, spatii de depozitare, camere pentru echipamente etc.)
Nivel nou construit (mansarda) in surafata de 3530.16 mp (din care 474.36 mp existent) va fi compartimentat si echipat pentru functionarea Centrului de simulare medicala, care va cuprinde urmatoarele spatii:
- Sala simulare medicina dentara: 1;
- 0.S.C.E. (Objective Structure Clinical Examination): 2;
- Sala simulare tehnici chirurgicale de baza & farmacie: 1;
- Sala simulare nursing: 1;
- Sala simulare obstetrica-ginecologie & neonatologie: 1;
- Sala simulare scenarii A.T.I. adulti & pediatrie: 1;
Sala simulare asistenta de urgenta: 1;
- Sala simulare acordare prim ajutor: 1;
- Sala disectie & laborator anatomie si radiologie: 1;
- Sala simulare tehnici chirurgicale avansate: 1;
- Sala simulare cardiologie & ecograf: 1;
- Camera de debriefing: 1;
- camere de control: 3;
- 2 amfiteatre (inclusiv foaiere) avand o capacitate de 200 de locuri fiecare.
Dotarile sunt de 3 tipuri:
- dotari generale de arhitectura (corespund Obiect 2) - 561 buc.;
- dotari generale medicale pentru Centrul de simulare (corespund Obiect 2) - 91 buc.;
- dotari specifice Centrului de simulare (corespund Obiect 3) - 62 buc.

Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului este de 20,660,511.05 lei din care valoarea sumei nerambursabile este de 20.206.445,72 fiind defalcată astfel: contribuţia UE – 17.525.998,86 lei şi contribuţia naţională – 2.680.446,86 lei.

Durata

Durata de implementare a proiectului este de 40 luni (01.04.2018-31.07.2021)

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi