Navigatie                     

ANUNT

 

Universitatea Ovidius din Constanta anunță organizarea sesiunii a 2-a a concursului de admitere la studii universitare de doctorat, pe locurile rămase libere în urma sesiunii 1, dupa cum urmează:

Nr.locuri disponibile

Domeniul de doctorat

Inscrieri

 

Concurs de admitere

1 loc. fara taxa

14 loc cu taxa

 

Scoala doctorala de Medicina

21, 22 septembrie 2018

Proba de concurs

24 septembrie 2018

 

11 loc. cu taxa

Scoala doctorala de Teologie

21, 22 septembrie 2018

Proba 1 (scris) – 24 sept. 2018

Proba 2 (interviu) – 26 sept. 2018

 

Pe 25 sept. se pot depune contestatii la proba 1

 

In data de 27 septembrie 2018, studentii-doctoranzi admişi la studii doctorale ȋncepȃnd cu anul universitar 2018/2019, ȋn anul I, se vor prezenta la secretariatul ISD, din str. Ion Voda nr. 58, sala 102, pentru a ȋncheia Contractul de studii doctorale.

Pentru ȋnmatriculare la studii doctorale, toți studentii-doctoranzi admişi vor achita taxa de ȋnmatriculare de 50 lei. Chitanța aferentă se depune la secretariatul ISD ȋn perioada sus-mentionată, cu specificațiile: Numele si prenume doctorand, domeniul de doctorat, taxa de ȋnmatriculare.

Studentii-doctoranzi admisi ȋn anul I, pe loc cu taxă vor achita prima tranşă de 40% din taxa de şcolarizare aferentă anului universitar 2018/2019. Chitanta se depune la secretariatul ISD ȋn aceeaşi perioada sus-mentionată.

Taxele de ȋnmatriculare, respectiv de şcolarizare, pentru cetățenii romȃni şi UE, pot fi achitate fie la oricare casierie din sediile universității, fie ȋn contul Universității Ovidius (cod fiscal: 4301332) deschis la Trezoreria Constanța, codul IBAN: RO74TREZ23120F330500XXXX, cu specificatiile: Numele si prenume doctorand, domeniul de doctorat, taxa de înmatriculare/școlarizare.

 

 

Institutul Studiilor Doctorale