Navigatie                     
Departamentul Secretariat General Educație - informează că pe perioada vacanței studențești, perosonalul didactic auxiliar din cadrul departamentului este în concediu de odihnă începând cu data de 01 august 2019.
Având în vedere cele de mai sus, pentru orice solicitare, vă rugăm să vă adresați Secretariatelor Facultăților din cadrul Universității ,,Ovidius” din Constanța începând cu data de 02.09.2019. 

Info UOC - Meniu