Universitatea „Ovidius” din Constanţa în calitate de Beneficiar, implementează proiectul “Consolidare, extindere si mansardare corp C1 Facultate D+P+1E+2E”, Cod SMIS: 122744, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10: „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale”, Prioritate de investiţii 10.1: „Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare”.

Contractul de finanţare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Adminisrtaţiei Publice în calitate de Autoritate de Management şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate Organism Intermediar.

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de consolidarea, extinderea si mansardarea corpului C1 facultate D+P+1E+2E, situat in Localitatea Constanta, Bulevardul Mamaia, nr. 124-126, Judetul Constanta, in vederea cresterii relevantei invatamantului tertiar universitar in stransa relatie cu piata fortei de munca si sectoarele economice competitive.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1: Sustinerea consolidarii, extinderii si mansardarii a obiectivului de investitie, prin activitati realizate inaintea depunerii cererii de finantare, pentru contractarea si implementarea serviciilor de proiectare si a serviciilor de consultanta privind realizarea si managementul proiectului.

OS2: Sustinerea consolidarii, extinderii si mansardarii, prin activitati realizate dupa depunerea cererii de finantare, realizare a managementului, inclusiv raportarea de proiect, depunerea cererii de rambursare finala, implementarea si monitorizarea planului de achizitii, precum si implementarea serviciilor de audit proiect.

OS3: Cresterea numarului de obiective aferente infrastructurii din cadrul institutiilor de invatamant superior de stat consolidate si restaurate, prin activitati de implementare a proiectului, precum realizarea proiectului tehnic si a documentatiilor aferente obtinerii avizelor finale, realizarea lucrarilor de constructie, inclusiv dotari si prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier.

OS4: Cresterea gradului de informare si publicitate a proiectului, prin activitati specifice de informare si publicitate a proiectului si activitati specifice de promovare a obiectivului asigurand cresterea relevantei învatamântului tertiar universitar in relatie cu piata fortei de munca si sectoarele economice competitive.

Rezultate aşteptate

Rezultatu 1

Rezultatu 2

Rezultatu 3

Rezultatu 4

Rezultatu 5

Rezultatu 6

Rezultatu 7

Rezultatu 8

Rezultatu 9

Data de incepere: 04.05.2020

Perioada de implementare: 24 luni

Bugetul proiectului:

Valoarea totala: 31,937,776.25 lei

Contributia UE: 25,489,605.36

Contributia nationala: 3,898,410.25

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi