Navigatie                     

 

In data de 30 iulie 2018, orele 800, în Sala Consiliului Facultatii de Teologie din sediul aflat în aleea Universităţii nr.1 (campus, corp A), are loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

 

Omul și pronia divină în istoria biblică a Vechiul Testament

 

elaborată de ILIE T. LICA - CV

 

sub conducerea ştiinţifică a prof.univ.dr. Emilian Cornitescu, în domeniul fundamental Stiinte teologice, domeniul de doctorat Teologie.

Comisia de doctorat

Presedinte: Prof.univ.dr. IPS Teodosie Petrescu

Referenti: Prof.univ.dr. Cornițescu Emilian - CV

Prof.univ.dr. Alexandru Isvoranu – Universitatea Craiova - CV

Prof.univ.dr. Stoica Ion – Universitatea Valahia Targoviste - CV

Conf.univ.dr. Vasile Adrian – Universitatea “Ovidius” Constanta - CV

 

Teza de doctorat se află la Biblioteca Centrală a Universităţii Ovidius şi poate fi consultată

 

Vă invităm să participaţi.

 

Rezumat RO - Descarcă document | Rezumat EN - Descarcă document