Navigatie                     

Parteneri

     Departamentul de Proiecte din Fonduri Europene este o structură organizatorică fără personalitate juridică înfiinţată pe baza deciziei Senatului Universității Ovidius din Constanța nr. 1398 din 13.11.2014.

     DPFE este destinat coordonării accesării şi implementării proiectelor cu finanţare externă şi naţională, cu prioritate în domeniul educaţiei şi formării profesionale. Are ca scop coordonarea participării Universității ”Ovidius” la programele europene, coordonarea elaborării de proiecte europene de către departamente, facultăți și alte unități din Universitate, precum și monitorizarea implementării proiectelor.

     Din punct de vedere ierarhic, DPFE este subordonat în mod direct Rectorului Universității Ovidius din Constanța, respectiv Prorectorului responsabil cu Dezvoltarea instituțională, relația cu mediul economic și comunitatea locală.

     DPFE este structurat pe două birouri: Biroul de Consultanţă în Accesarea Fondurilor Europene și Biroul de Implementare proiecte

     Activitatea acestui birou se desfăşoară în cadrul Universității Ovidius din Constanța

Departamentul de Proiecte din Fonduri Europene,

Str. Ion Vodă, nr. 58, sala 108

telefon: 0040723033388

Fax: 0040341816907

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Persoana de contact: Pascu Florentina Ruxandra

Departamentul de Strategie şi Dezvoltare Instituţională (DSDI) a fost înființat prin Hotărârea Consiliul de Administrație al UOC nr. 983 din 28.10.2014, aprobată prin Hotărârea Senatul UOC nr. 1398 din 13.11.2014.

Misiunea DSDI constă în  elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor universității din domeniul strategiei şi dezvoltării instituţionale.

Activităţile principale desfăşurate în cadrul departamentului sunt:

1.      Elaborarea şi implementarea Strategiei de dezvoltare instituțională a universităţii;

2.      Analizarea şi actualizarea periodică a Planul strategic, în funcţie de oportunităţile de dezvoltare/finanţare la care UOC, prin membrii colectivelor facultăţilor,poate accede;

3.      Coordonarea elaborării Planurilor operaţionale anuale şi actualizarea lor periodică;

4.      Realizarea activităţii de monitorizare și evaluare a implementării unor proiecte desfaşurate la nivelul universităţii ce ţin de dezvoltarea profesională a resursei umane.

Structura Departamentului de Strategie si Dezvoltare Instituţională:

Coordonator: Prorector Dezvoltare instituțională, relația cu mediul economic și comunitatea locală Prof. univ. dr. Diane VANCEA

Director Departamentul de Strategie şi Dezvoltare Instituţională: Lector univ. dr. Gabriela Badea

 

Date de contact:

Adresă: Aleea Universității Nr. 1, Campus-Corp A, Etaj 2

Tel. 0241694445

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

     Departamentul Relatii cu Institutiile Publice si Private(DRIPP) din Universitatea  Ovidius din Constanta s-a înfiinţat, la propunerea Consiliului de Administraţie. Acest departament funcţionează în subordinea Prorectorului  Dezvoltare institutionala, Relatia cu mediul economic si comunitatea locala, conform legislaţiei în vigoare, a Cartei Universităţii Ovidius din Constanta (şi a prezentului Regulament).

     Departamentul Relatii cu Institutiile Publice si Private(DRIPP) are ca scop principal  asigurarea unui cadru institutionalizat  necesar care sa vina in sprijinul dezvoltarii si optimizarii relatiilor dintre Universitatea Ovidius din Constanta si mediul  socio-economic.

     DRIPP are in subordine Biroul de Parteneriate cu Agenţii Economici si Comunitatea Locală precum si Biroul de Baze de practica, componente extrem de importante in procesul asigurarii unui cadru optim intre UOC si mediul socio-economic.

     Universitatea "Ovidius" din Constanţa şi-a propus, si, crearea unui parteneriat ȋntre mediul de afaceri si universitate, asadar oalta initiativa in cadrul, Departamentului Relatii cu Institutiile Publice si Private, o reprezinta constituireaunui Forum al Oamenilor de Afaceri  care vine să sprijinecreşterea caracterului antreprenorial al ȋnvăţamântului universitar constănţean precum si, buna inserţie pe piaţa muncii a viitorilor absolvenţi.