Navigatie                     

Educație

In data de 17 ianuarie 2019, orele 1030, în Sala Consiliului Facultăţii de Medicina cu sediul în aleea Universităţii nr.1 (campus, corp B), are loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

 

„Studiu privind optimizarea tratamentelor parodontale cu ajutorul laserilor stomatologici

 

elaborată de ODOR C. ALIN ALEXANDRU - CV

 

sub conducerea ştiinţifică a prof.univ.dr. Badea Victoria în domeniul fundamental Stiinte medicale, domeniul de doctorat Medicina dentara.

Comisia de doctorat

Preşedinte: prof.univ.dr.  Bordei Petru

Conducător de doctorat: prof.univ.dr. Badea Victoria - CV                                                                                   

Referenti: prof.univ.dr. Forna Norina Consuela – UMF « G.T.Popa » Iasi - CV

                 prof.univ.dr. Bechir Anamaria – Universitatea Titu Maiorescu Bucuresti - CV                                                            

                 prof.univ.dr. Bălășoiu Maria - UMF Craiova         

 

Teza de doctorat se află la Biblioteca Centrala a Universităţii Ovidius şi poate fi consultată

 

Vă invităm să participaţi.

Rezumat RO - Descarcă document | Rezumat EN - Descarcă document

In data de 22 decembrie 2018, orele 1100, în Sala P34 din sediul în aleea Universităţii nr.1 (campus, corp B), are loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

 

Cercetări privind comportamentul de migraţie al hamsiei Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) de la litoralul românesc al Mării Negre, pentru hrănire, reproducere şi iernare

 

elaborată de CRISTEA (GALATCHI) MĂDĂLINA 

 

sub conducerea ştiinţifica a prof.univ.dr. Rosoiu Natalia, în domeniul fundamental Știinţele naturii, domeniul de doctorat Biologie.

Comisia de doctorat

Preşedinte: Prof. univ. dr. Dan COGĂLNICEANU, MC al Academiei Române (Ecologie)

Membri: Prof. univ. dr. CS I Natalia Roşoiu, Membru Titular al Academiei Omenilor de Ştiinţă din România-Conducătorul Ştiinţific

              Prof. univ. dr. Lucica TOFAN (Ecofiziologie animală) - Universitatea Ovidius din Constanţa

              CSI dr. Tania ZAHARIA (Ing. Piscicol) - INCDM Grigore Antipa Constanţa

              CSI dr. Marian TUDOR (Ecologie) - INCDDD Tulcea

 

Teza de doctorat se află la Biblioteca Centrală a Universităţii Ovidius şi poate fi consultată.

 

Vă invităm să participaţi.

Rezumat RO - Descarcă document | Rezumat EN - Descarcă document

In data de 18 decembrie 2018, orele 1100, în Sala de Consiliu a Facultății de Teologie cu sediul aflat în aleea Universităţii nr.1 (campus, corp A), are loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

Pacea în orizontul biblic noutestamentar - structură bivalentă a relației între om și Dumnezeu și a relației dintre oameni

elaborată de MÎNDRILĂ V. CONSTANTIN - CV

 

sub conducerea ştiinţifică a prof.univ.dr. IPS Teodosie Petrescu, în domeniul fundamental Stiinte teologice, domeniul de doctorat Teologie.

Comisia de doctorat este:

Presedinte: Prof.univ.dr. Runcan Nechita

Referenti: Prof univ.dr. IPS Teodosie Petrescu - CV

    Prof.univ.dr. Izvoranu Alexandru – Universitatea Craiova - CV

    Conf.univ.dr. Pufu Gheorghe – Universitatea Pitesti - CV

    Conf.univ.dr. Vasile Adrian - Universitatea Ovidius Constanta -  CV

 

Teza de doctorat se află la Biblioteca Centrală a Universităţii Ovidius şi poate fi consultată

Vă invităm să participaţi.

Rezumat RO - Descarcă document | Rezumat EN - Descarcă document

In data de 18 decembrie 2018, orele 930, în Sala de Consiliu a Facultății de Teologie cu sediul aflat în aleea Universităţii nr.1 (campus, corp A), are loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

 

„Pocăința – restructurare a umanului în condiția mânturii. Repere biblice

 

elaborată de UNGUREANU V. MARIUS NICUSOR - CV

 

sub conducerea ştiinţifică a prof.univ.dr. IPS Teodosie Petrescu, în domeniul fundamental Stiinte teologice, domeniul de doctorat Teologie.

Comisia de doctorat este:

Presedinte: Prof.univ.dr. Runcan Nechita

Referenti: Prof.univ.dr. IPS Teodosie Petrescu - CV

    Prof.univ.dr. Tache Sterea – Universitatea Bucuresti  - CV

    Prof.univ.dr. Izvoranu Alexandru – Universitatea Craiova - CV

    Conf.univ.dr. Vasile Adrian – Universitatea Ovidius Constanta - CV

 

Teza de doctorat se află la Biblioteca Centrală a Universităţii Ovidius şi poate fi consultată

Vă invităm să participaţi.

Rezumat RO - Descarcă document | Rezumat EN - Descarcă document

In data de 18 decembrie 2018, orele 800, în Sala de Consiliu a Facultății de Teologie cu sediul aflat în aleea Universităţii nr.1 (campus, corp A), are loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

 

„Sfânta Scriptură – fundament al legilor bisericești

 

elaborată de BĂLTĂREȚU I. VASILE - CV

 

sub conducerea ştiinţifică a prof.univ.dr. IPS Teodosie Petrescu, în domeniul fundamental Stiinte teologice, domeniul de doctorat Teologie.

Comisia de doctorat este:

Presedinte: Prof.univ.dr. Runcan Nechita

Referenti: Prof univ.dr. IPS Teodosie Petrescu - CV

    Prof.univ.dr. Martinca Isidor - Universitatea Bucuresti - CV

    Conf.univ.dr. Pufu Gheorghe - Universitatea Pitesti - CV

    Conf.univ.dr. Vasile Adrian - Universitatea Ovidius Constanta - CV

 

Teza de doctorat se află la Biblioteca Centrală a Universităţii Ovidius şi poate fi consultată

Vă invităm să participaţi.

Rezumat RO - Descarcă document | Rezumat EN - Descarcă document

Subcategorii

     Universitatea Ovidius din Constanta (UOC) este institutie de invatamant superior acreditata organizatoare de studii universitare de doctorat, de tip stiintific, denumita in continuare IOSUD-UOC.
     Studiile universitare de doctorat sunt organizate pe domenii de doctorat in cadrul scolilor doctorale autorizate provizoriu sa functioneze sau acreditate. Domeniile de doctoratcare se organizeaza in cadrul IOSUD-UOC sunt: Filologie, Teologie, Biologie, Medicina, Medicina dentara, Istorie, Matematica si Inginerie civila.
     La nivelul IOSUD-UOC functioneaza Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat, denumit în continuare CSUD, ca organism de conducere si organizare a studiilor doctorale, fiind condus de un director, care este membru de drept al CSUD, iar functia este asimilată functiei de prorector.
     CSUD are 15 membri fiind constituit din conducători de doctorat titulari ai Universitatii Ovidius din Constanta, si din studenti-doctoranzi. Metodologia de alegeri ale membrilor CSUD este aprobată de către Senatul Universitatii Ovidius din Constanta.
     Mandatul de membru al CSUD este de 4 ani. Studentii-doctoranzi, care sunt membri ai CSUD si îsi finalizează studiile universitare de doctorat în timpul mandatului CSUD, pierd calitatea de membru al CSUD la data sustinerii publice a tezei de doctorat.
     Activitătile administrative legate de desfăsurarea studiilor doctorale in IOSUD-UOC si de actiunile CSUD se realizează de către secretariatul pentru studii doctorale.
     În IOSUD-UOC, Scoala Doctorala este structura organizatorică şi administrativă care oferă sprijinul necesar pentru desfăşurarea studiilor de doctorat într-o anumită disciplină sau tematică disciplinară ori interdisciplinară. Fiecare scoală doctorală este condusă de Consiliul Scolii Doctorale.
 
     Incepand cu anul universitar 2012/2013, cele 8 domenii de doctorat ale universitatii sunt administrate si organizate in 4 scolile doctorale, aprobate de Senatul UOC, astfel :
  • Scoala doctorala de Stiinte umaniste : cu domeniile Filologie si Istorie ;
  • Scoala doctorala de  Stiinte aplicate cu domeniile : Biologie, Matematica si Inginerie civila ;
  • Scoala doctorala de Medicina cu domeniile: Medicina si Medicina dentara ;
  • Scoala doctorala de Teologie cu domeniul Teologie.
*
 
      Doctoratul se desfăsoară pe baza unui contract de studii universitare de doctorat încheiat, cu acordul scolii doctorale, între studentul-doctorand, conducătorul său de doctorat si Universitatea Ovidius din Constanta, în care se stabilesc drepturile si obligatiile ce revin studentului-doctorand, conducătorului de doctorat si, prin intermediul scolii doctorale, Universitătii Ovidius din Constanta. Anexa contractului este constituita din Planul individual al studiilor universitare de doctorat.
*
     Durata ciclului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani de la data inmatricularii, exceptie fac domeniile din invatamantul medical, pentru care durata studiilor este de 4 ani. 
     (2) Studiile universitare de doctorat ale studentului-doctorand se planifică pentru fiecare an universitar si cuprind doua componente:
  • a) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate, parcurs în cadrul scolii doctorale si alcătuit din activităti didactico-stiintifice (cursuri, seminare, laboratoare si altele asemenea) care asigură pregătirea studentului-doctorand pe durata a 12 saptamani, respectiv 28 saptamani pentru domeniile medicale, si se realizează in primului an al doctoratului. Programul de studii avansate nu poate fi prelungit sau intrerupt.
  • b) Programul individual de cercetare stiintifică este organizat în domeniul de  cercetare în care s-a consacrat conducătorul de doctorat.
     Cele douǎ componente: Programul de studii universitare avansate şi Programul individual de cercetare ştiinţificǎ sunt obligatorii studentului-doctorand pentru incheierea studiilor universitare de doctorat.
     Parcurgerea programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate poate duce la acordarea unui număr de credite transferabile ECTS, stabilit la nivelul şcolii doctorale prin regulamentul propriu.
     În cazul programelor de studii universitare de doctorat din domeniile medicale, studiile universitare de doctorat totalizeaza 240 de credite transferabile ECTS, din care in anul I sunt prevazute 60 de credite trasferabile.
     Studiile universitare de doctorat se încheie cu sustinerea publică a unei lucrări originale, numită Teză de doctorat. Teza de doctorat trebuie să respecte cerintele stabilite prin regulamentul scolii doctorale. Pe baza tezei de doctorat si a sustinerii publice a acesteia se decide acordarea sau neacordarea titlului de doctor.
*
     Programele de studii universitare de doctorat se organizează cu : finantare de la bugetul de stat si în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite.
     Pentru studentii-doctoranzi, la propunerea consiliilor scolilor doctorale, cuantumul taxei anuale de studiu, pentru fiecare domeniu de doctorat, valabila doctoranzilor care studiaza in regim de cu taxa si cuantumul taxei pentru sustinerea tezei de doctorat. Aceste taxe se aproba de CA, se valideaza de Seantul UOC si se fac publice până la data anuntării concursului de admitere la doctorat pentru acel an universitar.
 
Componenta Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat
cu mandat de 4 ani (2016-2020)
  Nume şi prenume Domeniul de doctorat Calitate în CSUD
1 prof.univ.dr. Ciugureanu Adina filologie director 
2 prof.univ.dr. Ciorbea Valentin istorie membru
3 prof.univ.dr. Mitchievici Angelo filologie membru
4 prof.univ.dr. Vlad Eduard filologie membru
5 prof.univ.dr. Petrescu Teodosie teologie membru
6 prof.univ.dr. Runcan Nechita teologie membru
7 conf.univ.dr. Brînzea Nicolae teologie membru
8 prof.univ.dr. Cogălniceanu Dan biologie membru
9 prof.univ.dr. Crăciun Marius Eduard matematica membru
10 prof.univ.dr. Popa Constantin matematica membru
11 prof.univ.dr. Aşchie Mariana medicina membru
12 prof.univ.dr. Bordei Petru medicina membru
13 prof.univ.dr. Rugină Sorin medicina membru
14 prof.univ.dr. Badea Victoria medicina dentara membru
15 drd. Păuc Andrei teologie membru
16 drd. Paţa (Tocia) Cristina medicina membru
17 drd. Tase (Şuţu) Cristina Ramona medicina membru