Navigatie                     

Cercetare

Adrese baze de date

Science Direct - http://www.sciencedirect.com/

Springerlink - http://link.springer.com/

Web of Knowledge Thomson Reuters - http://webofknowledge.com/ (în cazul unor probleme privind vizualizarea articolelor, reactualizati pagina web)

Scopus - http://www.scopus.com/


 
Codul PIC al Universitatii "Ovidius" din Constanta, utilizat pentru programe/proiecte internationale, este: 997817176
 
Codul CAEN principal: 8542  "Invatamant superior universitar"
Coduri CAEN pentru cercetare-dezvoltare: 
           7211 "Cercetare-dezvoltare in biotehnologie"
           7219 "Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie"
           7220 "Cercetare- dezvoltare in stiinte sociale si umaniste"
 

LANSARE COMPETIȚIE

Universitatea Ovidius din Constanța

lansează competiția de granturi în domeniul bio-medical

 

Scop general:

Sprijinirea cadrelor didactice și de cercetare în activitatea de cercetare științifică – dezvoltare – inovare și consolidarea și dezvoltarea nucleelor de cercetare de excelență existente în UOC, în particular a Centrului de Cercetare Dezvoltare pentru Studiul Morfologic și Genetic în Patologia Malignă (CEDMOG).

 

Obiective:

·        Consolidarea și dezvoltarea nucleelor de cercetare de excelență existente în UOC și stimularea activității de cercetare în domeniul bio-medical prin studii morfologice și/sau genetice în patologia umană;

        Stimularea participării studenților angrenați în programe de studii doctorale sau masterale în activităţi de cercetare, precum şi promovarea lucrului în echipe complexe, interdisciplinare, de cercetare;

        Creșterea vizibilității rezultatelor activității de cercetare și a prestigiului cadrelor didactice și de cercetare din UOC, prin publicarea de articole în reviste cotate Web of Science (WoS);

nbsp;

 

Pachetul de informații al competiției a fost aprobat prin HCA 650 din 19.06.2018 și HS 514 din 19.07.2018.  Calendarul competiției a fost aprobat prin HCA 746 din 17.07.2018.

 

Cererile de finanțare se depun electronic la adresa https://sites.google.com/view/cercetarebiomeduoc, unde pot fi accesate și detalii despre competiție.

 

Perioada de depunere a cererilor de finanțare este: 23.07 – 21.09.2018, ora 16:00.

Adrese baze de date

Science Direct - http://www.sciencedirect.com/

Springerlink - http://link.springer.com/

Web of Knowledge Thomson Reuters - http://webofknowledge.com/ (în cazul unor probleme privind vizualizarea articolelor, reactualizati pagina web)


 
Codul PIC al Universitatii "Ovidius" din Constanta, utilizat pentru programe/proiecte internationale, este: 997817176
 
Codul CAEN principal: 8542  "Invatamant superior universitar"
Coduri CAEN pentru cercetare-dezvoltare: 
           7211 "Cercetare-dezvoltare in biotehnologie"
           7219 "Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie"
           7220 "Cercetare- dezvoltare in stiinte sociale si umaniste"

2015

Premii în cercetare acordate studenților

Facultatea de Științe Economice

2014

Premii în cercetare acordate studenților

Facultatea de Științe Economice

2013

Premii în cercetare acordate cadrelor didactice

Premii în cercetare acordate studenților

2012

Premii în cercetare acordate cadrelor didactice

Premii în cercetare acordate studenților