Navigatie                     

Prin HCA 89 din 07.02.2017 a fost lansat concursul de premiere a performanței în cercetarea științifică în cadrul Universității Ovidius din Constanța, ediția 2017, conform următorului calendar:

  *   10.02.2017 – Anunțul lansării competiției (în pagina web a UOC și pe e-mail prin decanate)
  *   20.02 – 24.02.2017 – Întocmirea dosarelor de către candidați și depunerea lor la secretariatele facultăților
  *   27.02 – 02.03.2017  – Analiza dosarelor de concurs de către comisiile de cercetare ale facultăților și depunerea acestora la comisia de scientometrie
  *   03.03 – 08.03.2017 – Verificarea dosarelor de către comisia de scientometrie
  *   09.03 – 10.03.2017 – Reverificarea dosarelor, dacă este cazul, de către comisiile de cercetare ale facultăților și afișarea rezultatelor finale
Competiția se desfășoară conform metodologiei de selecție și ierarhizare a performanțelor cadrelor didactice în funcție de articolele publicate în reviste ISI-WoS sau echivalent, aflată în vigoare din februarie 2016 (disponibilă aici).

Info UOC - Meniu