Navigatie                     

Anuntul referitor la selectia partenerilor se suspenda pentru eventuale modificari ce pot surveni prin consultarea documentelor aparute pe data de 29 noiembrie 2016, cand Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a completat ”Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”, care conțin condițiile generale aplicabile apelurilor lansate în cadrul axelor prioritare 1-6 ale Programului Operaţional Capital Uman (POCU).

Info UOC - Meniu