Facultatea de Ştiinţe Economice

Adresa: Campus, Aleea Universităţii nr.1, Constanta, 900055, România
Telefon: 0241/511040

http://stec.univ-ovidius.ro

ovidius.stec@gmail.com

Prin preocupările permanente îndreptate către asigurarea unui învăţământ superior de calitate, prin eforturile orientate către realizarea unui înalt nivel de educaţie şi formare profesională, Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Ovidius" a dobândit în cei 22 de ani de existenţă un loc de prestigiu în peisajul academic românesc şi european, beneficiind totodată de recunoaşterea şi consideraţia profesioniştilor din mediul de afaceri local şi naţional.
 
În prezent, cursurile facultăţii sunt urmate de aproximativ 3.700 de studenţi şi masteranzi, atraşi de o ofertă de studiu generoasă, corelată permanent cu nevoia socială şi tendinţele înregistrate în evoluţia mediului economico-social al regiunii.
Cadrele didactice ale facultăţii constituie o echipă de specialişti caracterizată prin profesionalism, competenţă şi entuziasm, calităţi care le permit să călăuzească studenţii pe drumul formării şi perfecţionării profesionale.
 
Calitatea pregătirii teoretice şi practice, cunoştinţele şi competenţele dobândite sunt argumente care permit an de an absolvenţilor facultăţii noastre să se integreze cu uşurinţă pe piaţa muncii şi să onoreze cerinţele profesiei de economist.
 
Pentru toţi acei tineri absolvenţi de liceu entuziaşti, îndrăzneţi şi motivaţi să devină economişti de succes, pentru cei preocupaţi de lărgirea orizontului cunoaşterii, Facultatea de Ştiinţe Economice din Universitatea „Ovidius" vă aşteaptă să construim împreună viitorul!
 
Oferta educaţională
 
Specialiştii în economie, absolvenţii de astăzi, sunt pregătiţi să facă faţă unui mediu competitiv, în care criteriile sunt date de eficienţă, calitate, dinamism, aşa cum sunt reclamate de societatea viitorului. Disciplinele de specialitate au fost actualizate, în conformitate cu cerinţele pieţei locale şi naţionale ale forţei de muncă, cu modalităţile de operare ale economiei moderne.
Oferta educaţională a FSEinclude în cadrul studiilor de licenţă 6 domenii şi 7 specializări, iar în cadrul studiilor de masterat, 4 domenii şi 11 specializări.
Conform ierahizării programelor de studiu organizate de universităţile acreditate din sistemul naţional de învăţământ în anul 2011, domeniul Administrarea Afacerilor din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii „Ovidius” se află în categoria A.
 
SPECIALIZĂRI LA LICENŢĂ – ZI ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ (ID)
 
Domeniul: Administrarea Afacerilor
Specializarea: Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor– specializare acreditată
(cursuri de zi şi învăţământ la distanţă)
Studii de licenţă: 3 ani
 
Specializarea: Economia Firmei – autorizată
(cursuri de zi)
Studii de licenţă: 3 ani
 
Domeniul: Economie şi Afaceri Internaţionale
Specializarea: Afaceri Internaţionale – acreditată
(cursuri de zi şi învăţământ la distanţă)
Studii de licenţă: 3 ani
 
Domeniul: Contabilitate
Specializarea: Contabilitate şi Informatică de Gestiune – acreditată
(cursuri de zi şi învăţământ la distanţă)
Studii de licenţă: 3 ani
 
Domeniul: Finanţe
Specializarea: Finanţe şi Bănci – acreditată
(cursuri de zi şi învăţământ la distanţă)
Studii de licenţă: 3 ani
 
Domeniul: Marketing
Specializarea: Marketing - acreditată
(cursuri de zi)
Studii de licenţă: 3 ani
 
Domeniul: Management
Specializarea: Management - autorizată
(cursuri de zi)
Studii de licenţă: 3 ani
 
SPECIALIZĂRI LA MASTER
 
MASTERATE DE CERCETARE - acreditate
 
DOMENIUL: ADMINSTRAREA AFACERILOR
Specializarea: Administrarea Afacerilor în Turism, Comerţ şi Servicii
 
DOMENIUL: ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE
Specializarea: Administrarea Afacerilor Internaţionale
 
DOMENIUL: CONTABILITATE
Specializarea: Contabilitatea şi Auditul Afacerilor
 
DOMENIUL: FINANŢE
Specializarea: Finanţe Corporative şi Bănci
 
MASTERATE PROFESIONALE - acreditate
 
DOMENIUL: ADMINISTRAREA AFACERILOR
Specializarea: Asigurarea Calităţii în Afaceri
Specializarea: Administrarea şi Auditul Proiectelor de Afaceri
Specializarea: Administrarea Afacerilor în Întreprinderile Mici şi Mijlocii
 
DOMENIUL: ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE
Specializarea: Politici Europene de Dezvoltare Regională
Specializarea: Managementul Riscului în Afaceri Internaţionale
 
DOMENIUL: CONTABILITATE
Specializarea: Tehnici Contabile şi Financiare pentru Gestiunea Afacerilor
 
DOMENIUL: FINANŢE
Specializarea: Pieţe de Capital

Info admitere: click AICI