Navigatie                     
Nume şi Prenume JURJA Sanda - CV
Domeniul Medicina
Locul Susţinerii, Data şi ora  4 decembrie 2017, ora 12, Sala Consiliului Facultatii de Medicina, Aleea Universitatii nr.1, Campus-corp B
Titlu teză / Direcţii principale de cercetare Influenţa factorilor meteorologici în patologia oculară
Propunere Comisie 

Prof.univ.dr. Bordei Petru - Universitatea “Ovidius” Constanta

Prof.univ.dr. Voinea Liliana – UMF “Carol Davila” Bucuresti

Prof.univ.dr. Costin Dănuț – UMF “G.T.Popa” Iasi

Membri supleanti:

Prof.univ.dr. Stănilă Adriana - Universitatea "L.Blaga" Sibiu

Prof.univ.dr. Crăițoiu Stefania– UMF Craiova

Rezumatul tezei  RO | EN
Lista publicaţiilor .pdf
Portofoliu cu lucrări semnificative .pdf
Fişa de verificare a standardelor minimale .pdf
Raportul Comisiei de abilitare .pdf