Navigatie                     
Nume şi Prenume TUȚĂ Liliana Ana - CV
Domeniul Medicina
Locul Susţinerii, Data şi ora  16 septembrie 2017, ora 10, Sala Consiliului de Administratie al UOC, Bd. Mamaia nr. 124
Titlu teză / Direcţii principale de cercetare Abordarea holistica a pacientului cu Boala cronica de rinichi
Propunere Comisie 

Prof.univ.dr. Așchie Mariana, Universitatea "Ovidius" Constanţa
Prof.univ.dr. Căruntu Draga Irina, UMF ”Gr.T. Popa” Iași
Prof.univ.dr. Moța Eugen, UMF Craiova

Membri supleanti
Prof.univ.dr. Mircea Mihai Diculescu, UMF ”Carol Davila” București
Prof. univ. dr. Adrian Săftoiu, UMF Craiova

Rezumatul tezei  RO | EN
Lista publicaţiilor .pdf
Fişa de verificare a standardelor minimale .pdf
Portofoliul cu lucrari semnificative .pdf
Raportul Comisiei de abilitare .pdf