Navigatie                     
Nume şi Prenume PRADA Marcela Florina - CV
Domeniul Inginerie civila si instalatii
Locul Susţinerii, Data şi ora  9 noiembrie 2017, ora 13, Sala Consiliului Facultatii de Constructii, str. Unirii nr.22b
Titlu teză / Direcţii principale de cercetare Contribuţii în domeniul ingineriei civile
Propunere Comisie 

Prof.univ.dr. Lungu Irina - Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iaşi

Prof.univ.dr. Kopenetz Ludovic - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof.univ.dr. Moşoarcă Marius, Universitatea Politehnica Timisoara

membru supleant:

Prof.univ.dr. Grămescu Ana Maria, Universitatea Ovidius Constanta

Rezumatul tezei  RO | EN
Lista publicaţiilor .pdf
Fişa de verificare a standardelor minimale .pdf
Raportul Comisiei de abilitare .pdf
Portofoliu .pdf