Navigatie                     
Nume şi Prenume TOFAN Lucica - CV
Domeniul Biologie
Locul Susţinerii, Data şi ora  28 iulie 2017, ora 13, sala E216, Aleea Universitatii nr.1, campus corp B
Titlu teză / Direcţii principale de cercetare Strategii de adaptare a organismelor acvatice la stressul cauzat de contaminarea mediului
Propunere Comisie 

Prof.univ.dr. Costache Marieta, Universitatea Bucuresti
Prof univ.dr. Dinischiotu Anca, Universitatea din Bucuresti
Prof.univ.dr. Cogălniceanu Dan, Universitatea Ovidius Constanta
Membru supleant:

Prof univ.dr. Rakosy Laszlo, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca

Rezumatul tezei  RO | EN
Lista publicaţiilor .pdf
Fişa de verificare a standardelor minimale .pdf
Portofoliul cu lucrari semnificative .pdf
Raportul Comisiei de abilitare .pdf