Navigatie                     
Nume şi Prenume FAGARAȘ Marius Mirodon - CV
Domeniul Biologie
Locul Susţinerii, Data şi ora  29 iulie 2017, ora 13, sala E216, Aleea Universitatii nr.1, campus corp B
Titlu teză / Direcţii principale de cercetare Caracterizarea și evaluarea habitatelor, a comunităților de plante și a speciilor din Dobrogea, cu accent pe zona costieră
Propunere Comisie  Prof.univ.dr. Arsene Gabriel, USAMV Banat, Timisoara
Prof.univ.dr. Tănase Cătălin, Universitatea “A.I.Cuza”, Iasi
Prof.univ.dr. Cogălniceanu Dan, Universitatea “Ovidius”, Constanta
Membri supleanti:
Prof univ.dr. Cornea Petruța, USAMV Bucuresti
Prof.univ.dr. Costache Marieta, Universitatea Bucuresti
Rezumatul tezei  RO | EN
Lista publicaţiilor .pdf
Fişa de verificare a standardelor minimale .pdf
Portofoliul cu lucrari semnificative .pdf
Raportul Comisiei de abilitare .pdf