Navigatie                     
Nume şi Prenume ARGHIR Oana Cristina - CV
Domeniul Medicina
Locul Susţinerii, Data şi ora  17 iulie 2017, ora 15:00, sala A2, Aleea Universitatii nr.1, campus corp B
Titlu teză / Direcţii principale de cercetare Interferențe, priorități și perspective ale cercetării în pneumologie
Propunere Comisie  Prof.univ.dr. Așchie Mariana, Universitatea “Ovidius” Constanta
Prof.univ.dr. Băjenaru Ovidiu Alexandru, UMF “C.Davila” Bucuresti
Prof.univ.dr. Diculescu Mihai Mircea, UMF “C.Davila” Bucuresti
        membri supleanti:
Prof.univ.dr. Căruntu Irina Draga, UMF “G.T.Popa” Iasi
Prof.univ.dr. Covic Adrian Constantin, UMF “G.T.Popa” Iasi
Rezumatul tezei  RO | EN
Lista publicaţiilor .pdf
Fişa de verificare a standardelor minimale .pdf
Raportul Comisiei de abilitare .pdf