Navigatie                     

Calendar de evenimente

Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor - Vineri 26 Mai 2017 - Sambata 27 Mai 2017
Eveniment organizat de Facultatea de Litere.
Persoana de contact: Prof. univ. dr. Cristina Tamaș, conf. univ. dr. Lăcrămioara Berechet, conf. univ. dr. Mioara Codleanu.