Navigatie                     
Academia Română, Filiala Iaşi anunţă lansarea unui nou concurs de burse doctorale în cadrul proiectului „Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale (IDSRC – doc postdoc)”, POSDRU/159/1.5/S/133675, finanțat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, PROPUNERI DE PROIECTE STRATEGICE nr. 159 „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat”, AXA PRIORITARĂ 1 „Educația și formarea în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”. 
 
Vor fi scoase la concurs un număr de 13 burse doctorale pentru doctoranzi cu frecvenţă înmatriculaţi în octombrie 2014 în anul al II-lea sau al III-lea de studii universitare de doctorat. Activitatea de cercetare şi de formare a noilor bursieri se va desfăşura în cadrul umătoarelor grupe de cercetare interdisciplinară:
 
  • GC03. Piețe emergente – tendințe în condițiile crizei economice actuale (1 loc);
  • GC04. Competitivitate și inovare în managementul organizației bazate pe cunoaștere (1 loc);
  • GC06. Teorii și practici psihologice și educaționale. Dezvoltarea rezilientă și provocările societății actuale (2 locuri);
  • GC10. Regândirea politicului în societatea contemporană: globalizare, consumerism, eficiență economică (2 locuri);
  • GC11. Semnificație și adevăr (1 loc);
  • GC12. Filosofie și religie în spațiul românesc (3 locuri);
  • GC13. Perspective actuale privind dezvoltarea durabilă (2 locuri – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu);
  • GC14. Etică și comunicare. Componente teoretice și implicații pragmatice (1 loc).
Detalii suplimentare vor fi anunțate ulterior pe site-ul proiectului http://proiectidsrc.acadiasi.ro/