Navigatie                     
Studenţii-doctoranzi, absolvenţi ai anului I în anul universitar 2013/2014, vor depune în perioada 1-10 septembrie 2014, la secretariatul pentru studii doctorale, cererea de înregistrare a Proiectului de cercetare ştiinţifica, avizată de conducatorul de doctorat, impreuna cu Proiectul de cercetare stiintifica, in format tiparit.
 
Susţinerea proiectelor de cercetare ştiinţifică va avea loc in data de 16 septembrie 2013.
 
Promovarea în programul de cercetare ştiinţificăa studentului-doctorandul se face în urma acceptării Proiectului de cercetare ştiinţifică susţinut în faţa conducătorului de doctorat şi a comisiei de concurs.
 
Sesiunea de restante pentru doctoranzii din anul I (2013/2014) din cadrul Scolii doctorale de Medicina (domeniile medicina si medicina dentara), se va desfasura in perioada 4-10 septembrie 2014.